-A +A

De kostprijs van het gerecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Wie zal dat betalen

voorgerecht

hoofdgerecht

nagerecht 

De spelregels in de maatschappij die ons behoeden van chaos en geweld heten we recht. Het recht is gratis, maar recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen. Vaak slagen we erin ons recht te krijgen door overleg. Maar faalt de communicatie dan blijft enkel het burgerlijk proces over. Wie zelf het recht in handen neemt , geweld gebruikt, of de regels miskent wordt met het strafproces geconfronteerd. Maar wat is de prijs van dit alles en loont het wel de moeite?

Het voorgerecht –– De minnelijke en buitengerechtelijke beslechting.

Alvorens tot procedure over te gaan zal de verstandige burger eerst trachten zelf tot een vergelijk te komen. Hoe van mening verschillende partijen hun geschil oplossen kunnen ze meestal zelf bepalen. Zij kunnen vooreerst beslissen middels overleg tot een oplossing te komen en zich hierbij al dan niet laten bijstaan door een al dan niet professionele bemiddelaar. Zij kunnen samen bepalen wie hun probleem zal beslechten en aldus een arbiter aanstellen, of zij kunnen een onafhankelijke derde laten beslissen, de rechtbank middels een procedure. Tenslotte dient een beslissing ook nagekomen te worden, dit kan op vrijwillige wijze gebeuren, doch sommigen blijven onwillig om een beslissing na te komen. Recht kan afgedwongen worden door sanctie en dwang, lees door de sterke hand van de wet. Aldus valt de toepassing van het recht uiteen in 3 grote delen.

meer informatie

Het hoofdgerecht –– de procedure

De kostprijs van een procedure. U kan voorafgaand afspraken vastleggen met ons kantoor. Er zijn ook richttarieven. Wij garanderen doorzichtige en volledige informatie.

meer informatie

Het nagerecht –– de uitvoering

U heeft gelijk, u heeft na veel moeite ook nog gelijk gekregen, maar wat doet u nu met uw gelijk? Hoe krijgt u uw gelijk uitgevoerd en wat kost het?

meer informatie

 

En Als het niets mag kosten –– De rechtvaardige rechters en het laatste oordeel

Stel dat u om welke reden ook beslist heeft dat de oplossing van uw geschil u geen geld mag kosten. Welke mogelijkheden resten u nog?

Wij dienen u zeer sterk af te raden op geweld, eigen richting of stalking beroep te doen. Misschien zal u de rechtvaardigheid in deze wereld niet vinden. Recht is immers geen synoniem van rechtvaardigheid. Recht is de toepassing van de spelregel van het spel dat "de maatschappij" heet. Al heeft u niet het recht om zelf de rechtvaardige rechter te gaan spelen, toch dient u misschien niet te wachten op het laatste oordeel om recht te vinden en rechtvaardigheid te betrachten.

U kan namelijk in een bepaald aantal gevallen een klachtschrijven richten naar het parket, de economische inspectie, de controledienst der verzekeringen, ombudsdiensten of beroep doen zelfhulpgroepen. Ook consumentenverenigingen zoals Testaankoop kunnen u behulpzaam zijn, terwijl de geschillencommissie reizen aan een minimale kost uw betwistingen met uw reisagent kan oplossen.

zelfhulpgroepen (enkele voorbeelden):

o www.pesten.net

o www.sasam.be (stalking en mobbing)

o bijna alle zelfhulpgroepen vind u op www.zelfhulp.be

de ombudsdiensten (enkele voorbeelden):

 

meer informatie over ombudsdiensten

 

Kan het voor mij ook pro deo?

Voor zover u beschikt over een zeer beperkt inkomen kan u beroep doen op een pro deo advocaat. Deze advocaten worden door de staat betaald. Wij werken evenwel niet pro deo.

 

Meer informatie

  Wanneer wel en wanneer geen Advocaat.

Bepaalde problemen kan u ook zonder een advocaat oplossen? Maar voor andere problemen is de tussenkomst van een advocaat meer dan aangewezen.

meer informatie

Wat biedt de rechtstsbijstandsverzekering

Voor een vast maandelijks of jaarlijks bedrag (100 à 200 euro per jaar) kan u de kosten van toegang tot het gerecht laten dekken door een rechtsbijstandsverzekering. Hierdoor zal u niet zelf dienen in te staan voor de betaling van de erelonen van uw advocaat. De verzekering betaalt.

meer informatie

Kan in de kosten van mijn advocaat verhalen op de tegenpartij?

Verhaalbaarheid van kosten en erelonen van de advocaat

De spijskaart van het gerecht in 3 hamvragen

 

Mag iemand anders dan een advocaat me voor de rechtbank verdedigen?

meer informatie

Hoe krijg ik het vonnis uitgevoerd? Zijne Majesteit, Albert II, staat vermeld op de expeditie.

meer informatie

Een expert ?

meer informatie

De bijdrage van de verliezende partij in de kosten van de advocaat

zie: rechtsplegingsvergoeding

 

 

 

Oudenaarde, 22/01/05

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.