-A +A

De hermeneutische vraagstelling in de bemiddeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De bemiddelaar hanteert een hermeneutiek als parafraserende methode bij vraagstelling en vooral bij herbevraging.

De hermeneutiek, of uitlegkunde wordt ook wel eens de omgekeerde Socratische dialectiek genoemd.

De Socratische dialectiek was erop gericht de gesprekspartner van Socrates tot het inzicht te brengen dat hij niet wist wat hij dacht te weten. De bemiddelaar zal trachten de partijen te doen inzien dat hetgeen zij als een geschil beleefden, de aanzet tot een overeenstemming kan opleveren.

De hermeneutiek is de kennis om woorden en uitingen hun juiste werkelijkheidswaarde te geven, zijnde de werkelijkheid van de getallen of de (Griekse) goden. In de praktijk zit hier een verborgen manipulatief gedeelte in de bemiddeling door het voortdurend parafraseren en herparafraseren dan wel hineininterpretieren ontstaat een nieuwe werkelijkheid, zijnde de veronderstelde werkelijkheid of de meest dienende en meest werkame werkelijkheid van de bemiddelaar die partijen kan brengen tot een gemeenschappelijk draagvlak, althans waar de bemiddelaar ze tracht te brengen en waar de bemiddelaar opnieuw en opnieuw bevestiging vraagt van de juistheid van zijn nieuwe perceptie van de "goddelijke" werkelijkheid. Dat partijen opnieuw en opnieuw bevestigd hebben dat hun uitspraken en waarheden ook zo mogen begrepen worden zoals de bemiddelaar ze vertaalde, verhoogt het waarheidsgehalte niet van de gewijzigde waarheid. Bemiddeling beweert eerlijk te zijn en niet manipulatief. Zij kan zeer goede bedoelingen hebben, maar is niet eerlijk. Zij is zeker manipulatief en zij werkt zeer zeker met geparafraseerde en dus alternatieve waarheden.

Wanneer de bemiddelaar zijn hermeneutiek beperkt tot de relativering van een uitspraak door deze in relatie te brengen met context en persoon, waarbij gepoogd wordt de boodchap van de emotie te zuiveren, de relativiteit va het oordeel te duiden van waarheden hypothesen te maken, van hypothesen de werkzame van de onwerkzame te scheiden dan vidt de bemiddeling terug aanknoping bij de ethiek, maar verlaat zij het pad van haar methodiek tot overeenstemming met veronderstelde nieuwe werkelijkheden, nieuwe waarden en nieuwe wegen zonder verleden.

ADR technieken hebben de voordelen dat ze vlugger werken, goedkoper, vertrouwelijk (en dus geen behandeling in publieke zitting) en er ook vaak kunnen voor zorgen dat de relaties tussen partijen kunnen behouden of hersteld worden.

In heel wat gevallen kunnen partijen zelf vooraf bepalen dat hun geschillen via bemiddeling en/of arbitrage dienen beslecht worden en aldus in een contract de bevoegdheid van de rechtbank uitsluiten.

Gemeenschappelijke kenmerken voor de bemiddeling

— de contractuele basis;

— het optreden van een neutrale derde die bemiddelt tussen de partijen bij het geschil, doch die, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, geen uitspraken kan doen die de partijen binden;

— de volstrekte geheimhoudingsverplichting indien de bemiddelingspoging niet resulteert in een dading;

— indien de bemiddelingspoging mislukt, herwinnen partijen hun volstrekte vrijheid.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 13/10/2017 - 17:28
Laatst aangepast op: vr, 13/10/2017 - 17:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.