-A +A

De bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden als bijkomende straf.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend


De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding is voor elke criminele, correctionele en politiezaak en verplichte aanvulling van de strafrechterlijke veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf (Cass. 09/11/1994, J.T., 1995, 214, navolgbaar).

Zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten, in het bijzonder ongeacht de omstandigheid dat de feiten dagtekenen van vóór de inwerkingtreding van de wetsbepalingen, die de rechter ertoe verplichten die vergoeding aan iedere veroordeelde op te leggen. Artikel 2 Swb is op die bijdrage niet toepasselijk.

Krachtens artikel 6, eerste alinea, van de Programmawet II van 27.12.2006 en de artikelen 77, tweede lid en 79 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, bedroeg deze vergoeding (na indexatie) 30,69 euro. Bij arrest van de Raad van State dd. 17/12/2008 (Nr. 188.928) werd dit K.B. vernietigd (B.S. 02/02/2009, 7548).

De bepalingen van het vroegere algemeen reglement in strafzaken blijven toepasselijk. Krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28/12/1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie, blijft de beklaagde veroordeeld tot betaling van een forfaitaire vergoeding. Het bedrag ervan bedraagt actueel (ingevolge indexatie voorzien in artikel 148 K.B. 28/12/21950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131 bis (B.S. 16/02/2011) 31,28 €.

 

Gerelateerd
Modellen: 
0
Aangemaakt op: do, 08/12/2011 - 20:24
Laatst aangepast op: do, 08/12/2011 - 20:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.