-A +A

Cuius

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Vaak wordt door niet Latijns geschoolde juristen gedacht dat cuius, de overleden erflater is en dat hiervoor dan maar het Nederlanderdse lidwoord "de" wordt geplaatst.

Niet is minder waar; "cuius betekent in Vlaams niet meer dan "den dienen waarover" voorbeelden:

cuius filia: "wiens dochter"
cuius anima requiescat in pace: "moge zijn ziel rusten in vrede"
cuius loco tenuit: "wiens plaats werd ingenomen door"
cuius loco y "in wiens plaats"
Cuius regio eius religio ”wiens gebied, diens gebed”, ook cuius regio, illius religio. Dit is de Latijnse omschrijving van de rechtsregel waarnaar volgens de Godsdienstvrede van Augsburg (1555) in de diverse staten van het Duitse Rijk moest worden gehandeld ten aanzien van de godsdienst. De landsvorst moest beslissen over de vraag of de katholieke dan wel de lutherse godsdienst in zijn gebied de heersende zou zijn. De onderdanen bezaten alleen het recht om desgewenst ongemoeid, zij het met verlies van hun onroerend goed, het land te verlaten en zich elders te vestigen.

Maar wat is dan decuius of decujus?

Decuius is de Latijnse of ook juridische term voor de erflater, de overledene over wiens nalatenschap wordt beslist.

decujus is eigenlijk een Latijnse verkorting van "de cuius (hereditate agitur)" [over wiens (erfenis gehandeld, gesproken wordt)], Het Latijnse "de" [over], + cuius, 2e nv. van het betrekkelijk vnw. qui [die, wie].

Dus de-cuius betekent letterlijk "over diegene" waarbij "diens nalatenschap (herereditate) werd weggelaten.

Decuius wordt aaneengeschreven en mag ook geschreven worden als decujus gezien tussen de letter "i" en "j" in het Latijn geen onderderscheid woordt gemaakt. Dus Judex, of iudex maar lieverr "ius" dan "jus" om de verwarring met braadvocht te vermijden.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 19/08/2016 - 17:48
Laatst aangepast op: vr, 19/08/2016 - 17:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.