David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri De Neve .

Contacteer ons


Rechtsleer

Vastgoedmakelaarswetgeving

Bespreking van dit boek door de uitgever Verkoopovereenkomsten van onroerend goed komen meestal tot stand na bemiddeling door een of meer vastgoedmake...

Rechtsleer

De nieuwe Vastgoedmakelaarswet

Bespreking van dit boek door de uitgever Verkoopovereenkomsten van onroerend goed komen meestal tot stand na bemiddeling door een of meer vastgoedmake...

Rechtsleer

Tien jaar de tienjarige aansprakelijkhei…

Bronvermeldingen:• K. UYTTERHOEVEN, “De gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen: indien niet ernstig, geli...

Rechtsleer

Sociale media in de arbeidsrelatie:‘ vri…

zie ook: • http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networ king/index_en.htm  • www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2...

Wetgeving

Wet aansprakelijkheidsverzekering aannem…

K. Uytterhoeven, De wet van 31 mei 2017 betref ende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, arch...

Wetgeving

Seksisme-Wet

zie ook de genderexpressiewet van 24 mei 2014 geconsolideerde versie van de genderexpressiewet 'Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bed...

Wetgeving

Koninklijk besluit houdende het beheer v…

NN. Centraal erfrechtregister, NJW 2018, 249

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

procedure tot aanpassing of afschaffing …

Samenvatting (en toelichting procedure afschaffing van buurtweg) De reglementering betreffende de buurtwegen dateert van 1841 (wet 10 april 1841 op de...

Artikel

Engelstalige contracten

Hierna bieden we een overzicht van de meest gebruikte Engelstalige zakelijke contracten met de vertaling van de corresponderende term in het Nederlans...

Artikel

Ladderrecht

Het ladderrecht wordt aldusdanig niet in de wet omschreven. Ter zake wordt weliswaar verwezen naar het artikel 31 in het veldwetboek dat stelt:"De eig...

Artikel

Bevoegdheid inzake tegenvorderingen

Art. 563 Ger. W. bepaalt: De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van de tegenvorderingen, ongeacht hun aard en hun bedrag.De arbeidsrechtbank, de...

Artikel

Vergoeding van de voorlopige bewindvoerd…

Arbeidsrechtbank Brugge, 7de Kamer, 18.05.2011, Tijdschrift van de Vrederechters, 2013, 7-8, pagina 397. In deze zaak werd aan een voorlopig bewindvo...

Artikel

Vergoeding van de voorlopige bewindvoerd…

Arbeidsrechtbank Brugge, 7de Kamer, 18.05.2011, Tijdschrift van de Vrederechters, 2013, 7-8, pagina 397. In deze zaak werd aan een voorlopig bewindvo...

Artikel

Huurcontract en samenwoning - elke partn…

Als algemene regel bij verbintenissen met verschillende subjecten geldt dat de verbintenis wordt verdeeld en iedere schuldeiser of schuldenaar slechts...

Artikel

Huurcontract met meerdere huurders - elk…

Als algemene regel bij verbintenissen met verschillende subjecten geldt dat de verbintenis wordt verdeeld en iedere schuldeiser of schuldenaar slechts...

Artikel

Verschil tussen onontvankelijkheid en ni…

Rechtspraak: • Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 9 december 2016, 15/1585/ A - P&B / RDJP 2017/5-6, 230 tekst van het vonnis IV Sa...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Bezit van staat verhindert geen betwisti…

Het Grondwettelijk Hof, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij vonnis van 8 maart 2012...

Rechtspraak

Criteria persoonlijk onderhoudigeld en a…

Hof van beroep Antwerpen 23 december 2014 Familiekamer (3e kamer) Procedure ( ... ) Voorwerp van de vorderingen 2. Het hoger beroep ingesteld doo...

Rechtspraak

Gezag van gewijsde en uitwerking ten aan…

Vennootschap naar Luxemburgs recht V. en J.M.T. t/ NV L.G. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof va...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

Mogen ouders hun kinderen slaan

Openbaar ministerie, X en Y t/ Z ... De feiten van tenlastelegging A zijn het voorwerp geweest van een summier vooronderzoek. De zoon X kwam aangifte ...

Rechtspraak

Prostitutie verboden reclame en adverten…

Nr. P.00.1769.N I. W. M., beklaagde, II. D. L., beklaagde, III. T. J., beklaagde, IV. V. B. beklaagde, V. G. M., beklaagde, eisers tot cassatie van ee...

Rechtspraak

Misbruik vennootschapsgoederen

AR nr. P.11.2036.N N.H.C.N. t/ R.L., P.T. en BVBA A. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Bero...

Rechtspraak

De rechter moet het geschil te beslechte…

Nr. C.12.0599.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, tegen C., verweerster, I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het ca...

Rechtspraak

Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor nie…

  Arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 juli 2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 721. Samenvatting: Woninghuu...

Rechtspraak

Google cache en onrechtmatige verwarring

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 13 mei 2014 (*) „Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van de...

Krijg toegang to alle materiaalword lid

Word lid. Word lid van de site en krijg volledige toegang tot alle inhoud, vanaf 2,42 euro voor een dag en vanaf 5,95 euro per maand.

Ik word lid

Recent

In de kijker

Actueel

“Elfri.be bestaat als site sinds 2003. In een eerste fase werden de grondbegrippen van het Belgisch recht recht geduid op een statistische Html site. In 2009 werd de site herbouwd in een CMS systeem met gekoppelde modellen en met verdere uitbouw middels rechtspraak en rechtsleer, waarmee we het  recht toegankelijk en begrijpbaar hebben willen maken voor burger en onderneming en anderzijds een online opzoek en studiesysteem hebben willen bieden voor de juridische professionelen. In 2013 werd gestart met de derde editie van de site. Arc3c werd ingeschakeld voor dit project waarbij de inmiddels 16500 bijdragen met 4 miljoen bezoekers per jaar opnieuw werden gestructureerd en beter toegankelijk gemaakt. Met een zekere fierheid lanceren we deze site op 15 augustus 2018  met Arc3c als uitgever. Nieuw is de beveiligde https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, nog beter communicatie met de zoekmachines en een 40 tal nieuwe functies. “

Meest bekeken

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.