David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

Vastgoedmakelaarswetgeving

Bespreking van dit boek door de uitgever Verkoopovereenkomsten van onroerend goed komen meestal tot stand na bemiddeling door een of meer vastgoedmake...

Rechtsleer

De nieuwe Vastgoedmakelaarswet

Bespreking van dit boek door de uitgever Verkoopovereenkomsten van onroerend goed komen meestal tot stand na bemiddeling door een of meer vastgoedmake...

Rechtsleer

Tien jaar de tienjarige aansprakelijkhei…

Bronvermeldingen:• K. UYTTERHOEVEN, “De gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen: indien niet ernstig, geli...

Rechtsleer

Sociale media in de arbeidsrelatie:‘ vri…

zie ook: • http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networ king/index_en.htm  • www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2...

Wetgeving

Wet aansprakelijkheidsverzekering aannem…

K. Uytterhoeven, De wet van 31 mei 2017 betref ende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, arch...

Wetgeving

Seksisme-Wet

zie ook de genderexpressiewet van 24 mei 2014 geconsolideerde versie van de genderexpressiewet 'Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bed...

Wetgeving

Koninklijk besluit houdende het beheer v…

NN. Centraal erfrechtregister, NJW 2018, 249

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Gevolgen van de echtscheiding op vermoge…

Art. 1278 G.W. zoals het is gewijzigd bij art. 19 van de wet van 30.06.1994 houdende wijziging van art. 931 en van de bepalingen betreffende de proced...

Artikel

Tarieven

  Van een goed advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke...

Artikel

Wie zijn wij

  Stationstraat 29 9700 Oudenaarde Tel. +32(55)31.86.47 (voor afspraken) Fax +32(55)31.14.03 e-mail elfri@elfri.be www.elf...

Artikel

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het…

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswa...

Artikel

Domicilieadres?

Domicilieadres? Heel wat personen menen de oplossing gevonden te hebben door een ficief domicilieadres, soms wel domicieladres geheten, te nemen om al...

Artikel

Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bi…

  Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag ge...

Artikel

Voorstelling kantoor

Stationstraat 29 9700 Oudenaarde Tel. +32(55)31.86.47 (voor afspraken) Fax +32(55)31.14.03 e-mail elfri@elfri.be www.elfri.be gelieve voor vrag...

Artikel

Absolute en relatieve nietigheden

  Absolute nietigheden: - sanctioneert een regel van algemeen belang, de openbare orde, of de goede zeden - de absolute nietigheid kan (in ...

Artikel

Contact

Advocatenkantoor Elfri De Neve Stationsstraat 29 Tel. +32(55)31.86.47 Fax +32(55)31.14.03 elfri@elfri.be www.elfri.be Telefonisch zijn we enkel bereik...

Artikel

Hoofdelijke verbintenissen

Hoofdelijkheid kan zich zowel voordoen tussen schuldeisers als schuldenaars. 1. Actieve hoofdelijkheid: hoofdelijkheid tussen schuldeisers   In d...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Criteria persoonlijk onderhoudigeld en a…

Hof van beroep Antwerpen 23 december 2014 Familiekamer (3e kamer) Procedure ( ... ) Voorwerp van de vorderingen 2. Het hoger beroep ingesteld doo...

Rechtspraak

Bezit van staat verhindert geen betwisti…

Het Grondwettelijk Hof, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij vonnis van 8 maart 2012...

Rechtspraak

Gezag van gewijsde en uitwerking ten aan…

Vennootschap naar Luxemburgs recht V. en J.M.T. t/ NV L.G. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof va...

Rechtspraak

Google cache en onrechtmatige verwarring

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 13 mei 2014 (*) „Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van de...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

Mogen ouders hun kinderen slaan

Openbaar ministerie, X en Y t/ Z ... De feiten van tenlastelegging A zijn het voorwerp geweest van een summier vooronderzoek. De zoon X kwam aangifte ...

Rechtspraak

De rechter moet het geschil te beslechte…

Nr. C.12.0599.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, tegen C., verweerster, I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het ca...

Rechtspraak

Prostitutie verboden reclame en adverten…

Nr. P.00.1769.N I. W. M., beklaagde, II. D. L., beklaagde, III. T. J., beklaagde, IV. V. B. beklaagde, V. G. M., beklaagde, eisers tot cassatie van ee...

Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geric...

Rechtspraak

Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor nie…

  Arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 juli 2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 721. Samenvatting: Woninghuu...

Krijg toegang to alle materiaalword lid

Word lid. Word lid van de site en krijg volledige toegang tot alle inhoud, vanaf 2,42 euro voor een dag en vanaf 5,95 euro per maand.

Ik word lid

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. In een eerste fase werden de grondbegrippen van het Belgisch recht recht geduid op een statistische Html site. In 2009 werd de site herbouwd in een CMS systeem met gekoppelde modellen en met verdere uitbouw middels rechtspraak en rechtsleer, waarmee we het  recht toegankelijk en begrijpbaar hebben willen maken voor burger en onderneming en anderzijds een online opzoek en studiesysteem hebben willen bieden voor de juridische professionelen. In 2013 werd gestart met de derde editie van de site. Arc3c werd ingeschakeld voor dit project waarbij de inmiddels 16500 bijdragen met 4 miljoen bezoekers per jaar opnieuw werden gestructureerd en beter toegankelijk gemaakt. Met een zekere fierheid lanceren we deze site op 15 augustus 2018  met Arc3c als uitgever. Nieuw is de beveiligde https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, nog beter communicatie met de zoekmachines en een 40 tal nieuwe functies.

Meest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.