-A +A

bijzondere invorderingstarieven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Nieuw nu zonder kosten voor niet betwiste gerechtelijke invorderingen door de nieuwe wet

 

Bijzondere invorderingstarieven

Cliënten die geregeld op ons beroep doen voor het innen van hun openstaande vorderingen en facturen kunnen met ons vooraf een te volgen innings- en tarificatiewijze afspreken.

 

Door opstelling van goede factuurvoorwaarden kan er in de regel voor gezorgd worden dat u uw integraal factuurbedrag ontvangt en de erelonen en kosten gedragen worden door uw debiteur.

 

Aldus bedraagt de netto kostprijs van een invordering op een solvabele debiteur in de regel 0 €.

 

 

Wilt u onmiddellijk aan de slag en werk maken van uw onbetaalde
vorderingen?

Dan kan u ons onmiddellijk een eerste mandaat overmaken om tot invordering over te gaan van uw
openstaande facturen. Voor een onmiddellijke opdracht: klik hier...
 

 

Wij willen bij aanvang van een invorderingsopdracht vermijden dat er procedures gevoerd worden zonder daadwerkelijke recuperatiemogelijkheid, waardoor u met kosten geconfronteerd eerder dan met opbrengsten geconfronteerd wordt.

Daarom stellen wij voor om een aan de inning voorafgaand solvabiliteitsonderzoek door te voeren. Indien u geregeld vorderingen heeft waarvoor u beroep op wenst te doen kunnen wij met u een overeenkomst opstellen met vaste afspraken, rekening houdend met de noodwendigheden van de ondernemingen. Onze samenwerking werken wij derhalve uit op maat zo nodig aangepast aan uw informaticasysteem.

 

Principieel worden onze kosten verhaald op uw debiteur zodat een niet-betwiste invordering u bij recuperatie niets hoeft te kosten wanneer u het netto-factuur bedrag bekomt

• Mogelijke tussenkomsten:

- integraal debiteurenbeheer (opvolging van alle openstaande facturen tot en met de betaling)

- solvabiliteitsonderzoeken

- betalingsopvolging

- herinneringsbeheer openstaande vorderingen

- minnelijke invordering van vorderingen op consumenten en handelaars

- ingebrekestelling

- behandeling van factuurprotest

- opvolging van afbetalingen

- minnelijke schikkingen en dadingen

- betwistingen

- expertises (aanstelling experts, bijstand in expertises, opvolging expertises, aanstelling tegenexperten)

- dagvaardingen

- vertegenwoordiging ter zitting

- in staat stellen van de procedure

- permanente on-line of periodieke rapportering

- pleidooien

- betekening

- uitvoering

- beslaglegging
- u veilig stellen tegen sterfhuisconstructie

- afbetalingsopvolging

- aangifte schuldvorderingen aan curatoren, vereffenaars, schuldbemiddelaars

- fiscale attestatie
- veroordeling in vreemde munt

- opvolging verloren gewaande vorderingen
- wij treden op tegen de organisaties van onvermogen van uw schuldenaars en hun pogingen hun schuldeisers te ontlopen middels "nieuwe" vennootschappen zie: vennootschapsconstructies en onvermogenden zie ook bedrieglijk onvermogen en de pauliaanse vordering die kan ingesteld worden tegen uw schuldeisers die handelen met bedrieglijk inzicht.
Wij gaan aldus tot het uiterste om uw vorderingen geïnd te zien en laten ons niet misleiden door de manoeuvres van uw schuldenaars. Alle mogelijke beslagvormen worden afgetast en desnoods zal ook beslag op onverdeeld deel worden gelegd.

 

Wij maken gebruik van alle mogelijkheden geboden door de wetgeving mbt
de betalingsachterstand van handelstransacties.

 

de solvabiliteit van een aannemer controleren
 

gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers
 

kwaliteitsrekening

 

 

NIEUW ALLE KOSTEN LASTENS UW DEBITEUR DOOR NIEUWE WET 0 € kosten voor U

Door de nieuwe wet inzake de verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat op de cliënt kunnen wij voor alle onbetwiste vorderingen die gerechtelijk worden geïnd onze kosten en erelonen verhalen op uw debiteur waarbij u zelfs uw schadebeding en de interesten kan behouden. U betaalt dus 0 € bij gerechtelijke recuperatie van een onbetwiste vordering.

En bovendien biedt de gerechtelijke recuperatie de beste kansen op onmiddellijk resultaat.


 

 

• Waarborgen

De gelden die wij voor u recupereren worden geïnd op erkende derdenrekeningen die onder controle van de orde van advocaten staan. Aldus wordt inzage en correctheid gewaarborgd. Ontvangen bedragen op de derdenrekening worden onmiddellijk met u afgerekend en wordt u stipt op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure.

Wij bieden verder waarborgen van onafhankelijkheid, degelijkheid en solvabiliteit.

 

• Incassokantoren

U werkt met incassokantoren of overweegt met incassokantoren werken?

Wat zijn de voordelen van de tussenkomst van een advocaat versus een incassokantoor?

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

INVORDERING VIA EEN ADVOCAAT OF KREDIETVERZEKERING

Kredietverzekeringen verzekeren tegen wanbetalingen van uw klanten. De premie die zij hiervoor rekenen wordt berekend aan de hand van een aantal ratings. Eigenlijk zien zij na hoe groot het risico is en betaald u dit risico middels de premie aan de kredietverzekeraar.

Bovendien dient u te beseffen dat in het merendeel van de gevallen u slechts een deel van uw factuurbedrag bekomt ingeval van betalingssinister (bv 60%). U bent bovendien meestal verplicht om al uw klanten te verzekeren dus ook uw klanten die u sinds jarenlang kent en die volgens u geen risico dragen.

Wanneer u beroep doet op een advocaat doet u enkel beroep op hem voor die facturen waarvoor u problemen heeft.

Wanneer verhogingsbeding en factuurvoorwaarden kunnen geïnd worden, is het perfect mogelijk dat er geen bijkomende kosten in rekening worden gebracht althans wanneer er geen bijkomende betwistingen zijn. Zelfs wanneer er complicaties of betwistingen zijn bekomt u vaak meer dan hetgeen u zou bekomen via een kredietverzekering waarbij u dan nog een premie dient te betalen voor al uw facturen, dus ook voor die facturen waar u nooit problemen mee heeft.

incassokantoor of advocatenkantoor

Wat kan u doen wanneer uw schuldenaar zich onvermogend maakt? zie onderstaande link

pauliaanse vordering bedrog van een zich onvermogend makende schuldenaar

Vordering tegen de zaakvoerder van failliete vennootschap. Indien u geconfronteerd wordt met een niet inbare factuur omdat een vennootschap failliet werd verklaard, zijn er misschien nog mogelijkheden ten aanzien van de zaakvoerder van de failliete vennootschap.

het aansprakelijk stellen van de zaakvoeder na faillissement van zijn vennootschap

alarmbelprocedure

het aansprakelijk stellen van zaakvoerder of bestuurders wegens niet neerlegging van de balans

beslag op onverdeeld deel

wettelijke interest

beperking van de interest wanneer vertraging door fout van de schuldeiser

stel u veilig tegen sterfhuisconstructie

incassokantoor of advocatenkantoor

Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 

incassokantoor en verstandige keuze

welke rechten kan u doen gelden tegenover een incassokantoor

oplichting door internetgidsen, faxgidsen, bedrijvengidsen

verjaring

klacht indienen tegen incassokantoren:
FOD economie
Dienst controle en bemiddeling
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
link naar de klachtensite van de FOD Economie

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.