-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (582) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (240) | H (319) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Avocat Elfri De Neve
Avocado
Avaritia
Aux arrêts point d'arrêt
autopsie en lijkschouwing
autocorrectie voor advocaten
Auteursrechtverklaring en disclaimer
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtelijke bescherming van een format door een i-depot
auteursrechtelijke bescherming van een format
Auteursrechtelijke bescherming van databanken
auteursrecht vereiste van originaliteit
auteursrecht van de fotograaf
Auteursrecht vaderschap en recht op eerbied van het werk
Auteursrecht titularis bewijslast en overdracht
auteursrecht op muziek
auteursrecht op een tatoeage, recht op afbeelding en recht van de fotograaf op zijn auteursrecht
Auteursrecht loutere ideeën worden niet beschermd
auteursrecht en vertaalde teksten met bindteksten en recht op vaderschap?
Auteursrecht en eerbied voor de integriteit van het werk
auteursrecht
auteursrecht
Auteurs van juridische werken
auteur of redacteur
Augias
audiovisueel verhoor verhoren met video opnamen
Audi et alteram partem
Auctoritas
attest van goed gedrag en zeden
Atlas der buurtwegen
Atheneum
Atari 7800
Atari 2600
Astrocade
assisenprocedure de wetgeving
Assisen schriftelijk verweer en conclusies
Assisen de rol van de advocaat van de burgerlijke partij bij het Hof van Assisen
Assisen
Asperger syndroom
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
ascendentenverdeling ouderlijke boedelverdeling
asbestfonds
artikel 747 gerechtelijk wetboek
Artikel 29 bis WAM-wet en de regeling met betrekking tot de in de plaatsstelling of subrogatie
artikel 16 verbod om betaling te eisen voorafgaand aan de overeenkomst
Art. 99bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 92bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 92 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 91 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 882 BW: schuldeisers binnen de verdeling, zwak of machtig?
Art. 875bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 860-867 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 825 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 806 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 780 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 78 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 770 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 767 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 766 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 765/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 764 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 744 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 729/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 72 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 702 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 519 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 46/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 42 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 40 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 397bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 38 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 379bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 379 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 378 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 32ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
art. 31 WCK
Art. 294bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
art. 29 opzegging aan elke schuldenaar
Art. 23 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 210 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 207 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 195 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 19 gerechtelijk wetboek beoogt voorlopige maatregelen en geen uitvoeringsincident
Art. 185 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 183 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1734 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 156bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1397 - 1401 en 1495 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1394/20-27 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 138bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 109bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 104 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1034 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 100 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
art 750 gerechtelijk wetboek
Arresten Vlaams handhavingsbeleid
arm's-lenght beginsel
Aristoteles Retorica
Argumentum ad ventrem
Argumentum ad populum
Argumentum ad misericordiam
Argumentum ad misericordiam
Argumentum ad baculum
Argumenteren
Argonaut
Argeidsongevallen herziening
architecten overeenkomst
Architect en persoonlijke effectieve controle
archeologische vondsten
Arbitrageprocedure binnen Voetbalbond sluit latere burgerlijke procedure niet uit
Arbitragebeding en bevoegdheid van de rechtbank
Arbitragebeding afgesloten voor faillissement is de curator tegenstelbaar
arbitrage
Arbeidswet
Arbeidsrechtbank bevoegd voor arbeidsongevallen die niet vallen onder de arbeidsongevallenwet noch onder een andere specifieke wetgeving
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomstenwet
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Arbeidsongevallenwet en gedekte schade
Arbeidsongevallen
Arbeidsongeval vergoeding werkgever en de grenzen van de subrogatie
arbeidsongeval termijn om beroep aan te tekenen een beslissing tot genezenverklaring
arbeidsgeneesheer
Arbeidsduur en rusttijden
arbeider of bediende niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens de tewerkstelling
Arbeid in de gevangenis
arbeid en zwangerschaparbeid en ouderschap
appartementsrecht
antwoorden op alle vragen
Antwerpen, Limburg Vlaams-Brabant Brussel
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
antigoonleer wettelijke basis
antigoonleer oorsprong van het begrip
antigoonleer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs
antigoonleer in burgerlijk recht normdoel en bewijs
Antigone (s) leer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs
Antidiscriminatiewet
Antichresis
Anterioriteitsbeginsel
Anonimiseren van vonnisen en arresten bij publicatie
Anonieme getuigen
anonieme getuigen
Anonieme aangifte
Anoniem bevallen
Animus donandi
Animus Contrahendi
Animeeermeisjes exploitatie strafbaar
Angsten en schadevergoeding
anciëniteit in het arbeidsrecht
Anatocisme
Anastrofe
Analoge versus digtale communicatie
anakoloet
Amicus curiae
amiable compositeur
ambulante handel
Ambtshalve schrapping
Ambtshalve opwerpen van onrechtmatig beding door de rechter
ambtshalve opgelegde eed
Ambtshalve onderzoek ontvankelijkheid Hoger beroep
ambtshalve doorhaling van de rol art. 730 Ger. W.
Ambtenarenrecht
Ambtenaar aanwerving
Ambsthalve uitlegging en verbetering van een uitspraak
ambachtsman begrip
Amateurjournalist ook onderworpen aan de Raad voor de Journalistiek
Amalgaam argumenten
Alternerend verblijf
Alternatieven voor voorlopige hechtenis
Alternatieve verloning
ALTERNATIEVE MAATREGELEN EN STRAFFEN
Alternatieve geschillenbeslechting
Alternatief voor het bejaardentehuis of RVT
Allegorie met Venus en Amor
alleenbestuur in het huwelijksvermogensrecht
Alle ontvangen bedragen worden samengevoegd om het beslagbaar gedeelte te bepalen
alinea, lid, paragraaf, hoofdstuk, afdeling, onderafdeling titel of boek
Aliments ne s’arréragent pas
Alimentatieovereenkomsten
Aliéné n'aliène
Algemene zorgvuldigheidsnorm
Algemene voorwaarden en verplichte vermeldingen bij internetverkopen en webshops
Algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector
algemene vergadering appartementseigendom inzage stukken bij syndicus
algemene vergadering
algemene regels mbt bevoegdheid
Algemene regels beslag
algemene rechtsbeginselen
Algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt onrechtmatig verkregen bewijs in aanmerking te nemen bestaat niet
algemeen opzet
algemeen grondwettelijke rechtsbeginsel van legaliteit en normenhiërarchie
Alea iacta est
Alcoholverslaving kan bewezen worden door onderzoek van het haar
Alcoholverslaving brengt medische ongeschiktheid mee om voertuig te besturen
Alcoholslot wet tot invoering
Alcoholintoxicatie niet tegenstelbaar aan schadelijder door de verzekering, zelf niet bij de niet-verplichte verzekering
Alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking bij omniumverzekering
alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking
Alcohol en Verkeer
Alcohol en regres door ziekenfonds
alcohol en drugsbeleid in de onderneming
Alcohol de mythe
Albert Kluyskens
Alarmbelprocedure
Akten van Burgerlijke Stand
akte van verdediging
akte van beschuldiging
Akte van bekendheid
Akkoordvonnis
Akkoorden tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de opzeggingstermijn
Akkoord tussen partijen tijdens een procedure dient nog steeds door de rechter getoetst
Akkoord om te scheiden maar geen volledig akkoord over de voorwaarden
agressieve handelspraktijken
Afzien van een internetaankoop
afzetting
Afzetterij
Afwijzing van een sollicitant op basis van obesitas discriminatie
Afwezigheid machtiging vrederechter tot verkoop onroerend goed minderjarige slechts relatief nietig
afwezigheid
afwerven personeel
afwerven klanten
afwerven cliënten
afwerven cliënteel
Afwenden van vennootschapsgoederen
aftrekbeperking 50% voor beroepsmatig gedane receptiekosten
Aftrekbare kosten mogen vreemd zijn aan statutair doel
Aftrekbaarheid van restaurantkosten is niet afhankelijk van de voorlegging van een BTW-bonnetje
aftrekbaarheid en belastbaarheid van de onderhoudsgelden in het jaar van de feitelijke scheiding
Afstapping
Afstand van verjaring door proceshouding
Afstand van verjaring
afstand van rechtsvordering
Afstand van recht en dading
Afstand van recht
Afstand van proceshandeling
Afstand van hoger beroep door het openbaar ministerie
afstand van geding in strafzaken
Afstand van geding en rechtsplegingsvergoeding
Afstand van geding en instemming door de tegenpartij
Afstand van geding en het lot van de tegeneis
afstand van geding
Afstand of beperking van het hoger beroep in strafzaken
Afstand of beperking van het hoger beroep
Afstand hoogstammige bomen en erfdienstbaarheid
afstamming gecoördineerde wettelijke bepalingen
Afstamming
Afschrijving woonplaats verhuis naar buitenland
afscheiding van eigendommen
Afschaffing verlengde minderjarigheid
Afschaffing van het notariaat
afschaffing titels aan toonder
Afschaffing Le criminel tient le civil en état bij objectieve aansprakelijkheid
afrekening na vonnis
afrekening na vonnis
Afpersing
afpaling en afsluiting
Afmetingen afbeeldingen voor het web
afluisteren van telefoongesprekken
afluisteren en opnemen van telefoongesprekken en andere communicatie
Afluisteren en opnemen van gesprekken
aflossingstabel
aflopende misdrijven
Afleidingsbeding of filtragebeding
Afkoop van een schuld
Afgedwongen verkopen via telefoongesprekken of sms
afgedwongen aankopen
Afbrekende vergelijkende reclame
afbetaling opeisbaar hypothecair krediet
afbetaling opeisbaar consumentenkrediet
Aequum est neminem cum alterius detrimento locupletiorem fieri
Aequitas nihil aliud est quam jus quam lex scriptio praetermisit
Aequitas lucet per se
Aequitas in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque quam stricti juris rationem
Aeneas of Odysseus - Troje of Rome
advodata
advocatensoftware
Advocatenkantoren gezocht of over te nemen, werkaanbiedingen en werk gezocht door en voor advocaten
Advocatenkantoor Elfri De NeveHomeContactVoorstelling kantoorTarievenzoeken op deze site Links
Advocatenkantoor Elfri De Neve advocaten in vele vakgebieden
Advocatenkantoor Elfri De Neve
Advocatenakte
Advocatenakte
Advocaten mogen hun proces enkel in de rechtzaal voeren?
Advocaten mogen geen vergoeding krijgen of ontvangen voor doorverwijzing
Advocaten kunnen niet getuigen voor hun cliënt
Advocaten die geld vragen om rechters om te kopen
Advocaten bij het Hof van Cassatie
advocaat zoeken
Advocaat Vreemdelingenrecht
Advocaat verjaring
advocaat vereffening verdeling
advocaat vennootschappen
Advocaat van de duivel
advocaat van de beschuldigde
Advocaat tuchtrecht
advocaat strafrecht
Advocaat stedenbouw
advocaat schulden leveranciers
advocaat schulden
advocaat scheiden
advocaat schadevergoeding en aansprakelijkheid
Advocaat schaderegeling
advocaat RSZ schulden
Advocaat RIZIV zaken
Advocaat Raad Van State
advocaat problemen met gerechtsdeurwaarders
advocaat opgezegde kredieten
Advocaat Onteigeningen
Advocaat ondernemingen in moeilijkheden
Advocaat ondernemingen
Advocaat Milieurecht
advocaat invorderingen
advocaat invorderingen
Advocaat intellectuele rechten
advocaat informaticarecht
advocaat incassokantoren
advocaat huur
advocaat handelspraktijken
Advocaat Handelscontracten
Advocaat fiscaal recht
Advocaat fiscaal recht
advocaat familierecht
advocaat familierecht
Advocaat famiierecht
advocaat faillissement
advocaat erven en testament
Advocaat en juridisch geweld als alternatief op fysiek geweld
Advocaat en Artificiële intelligentie
advocaat echtscheidingen
advocaat echtscheiding
Advocaat dwangsom
advocaat draagmoederschap
Advocaat dient zijn mandaat niet te bewijzen
Advocaat die schulden niet betaalt wordt geschrapt
advocaat consumentenrechten
advocaat consumentenrecht
advocaat consumentenkrediet
advocaat consumentenkrediet
advocaat collectieve schuldenregeling
advocaat collectieve schuldenregeling
advocaat burgerlijk recht
advocaat burgerlijk recht
advocaat burgerlijk recht
advocaat BTW schulden
advocaat bezoekrecht
advocaat beslag
advocaat bemiddeling
advocaat bemiddeling
advocaat bemiddelaar
advocaat assisen
Advocaat administratief recht
Advocaat aanneming
Adressenlijst diensten voor pleegzorg
Adressengids
Adressen Onderzoeksrechters
adressen justitiehuizen
Adressen bezoekruimte
adressen ()
adres vredegerecht
Adres rechtbank van Koophandel
adres rechtbank van eerste aanleg
adres politierechtbank
adres politieparket
adres parket procureur des Konings
adres parket procureur des Konings
adres jeugdrechtbank
adres Hof van cassatie
adres hof van Beroep
adres federaal parket
Adres college procureurs-Generaal
adres arbeidshof arbeidsrechtbank
ADR Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ADR Definitie
ADR
Adoptie kind bij voormalige partner
Adoptie en huwelijksverbod
adoptie door homoseksuele koppels
Adoptie bepalingen in het BW
Adoptie
Adopteren
Adobe
administratieve procedure beroep op onwettigheden, instemming met de onwettigheid gevolgen
Administratief en Onderwijsrecht
Adiëren
Adhuc sub iudice lis est
Addendum
Ad ventrem inspicendum
Ad probationem
Ad Kalendas Graecas
Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica
Actuele informatie en updates op deze site
Actuele informatie en updates
actueel gerechtelijk recht
Actualisering waarde goederen in vereffening-verdeling
Actori incumbit probatio
Actori incumbit (onus) probatio, reus in excipiendo fit actor
Actore non probante, reus absolvitur
Actor sequitur forum rei
Actio Redhibitoria
Actio quanti minoris
actio popularis
actio iudicati
Actio
actieve rol van de rechter in het bewijsrecht en de beperking van het beschikkingsbeginsel
Actieve informatieverschaffing voorafgaand aan het verhoor
Acteren , akteren en akte
acquisitiefraude
Acme
Achtergestelde lening
achtergelaten voorwerpen
Achilleshiel
Acedia
accusatoire rechtspleging
Accres
Accreditatie van bemiddelaars, geldklopperij
Accipiens
accesorium sequitur principale
Acces
Abstracte verbintenis
Abstract schadebegrip
Absolutus de certo crimine de eodem accusari non potest
Absolute en relatieve nietigheden
Abortus
Aborigines
Abnormale prijzen
Abnormaal dure schuldsaldoverzekeringen
ABEX-Index
Abdonem
Abbreviaturen
Abactis
Ab urbe condita
Ab ovo usque ad mala
aasgierenfondsen onbeslagbaarheid ontwikkelingshulp
Aardeweg
Aard van de beslissing tot gerechtelijke bemiddeling
Aanzienlijke terugval van de economische situatie
Aanwijzingen schijnhuwelijk
Aanwerven van bedrijfsjurist of beroep op een advocaat
Aanvulling, uitlegging en verbetering van een uitspraak thans bij verzoekschrift
Aanvulling van een vonnis of arrest
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak mag geen afbreuk doen aan het gezag van gewijsde van de uitspraak
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak
Aanvullende werking van de goede trouw
Aanvullende vakantie
aanvullende opzegvergoeding verloren bij tegenopzeg door bediende
aanvullend onderzoek door deskundige
aanvraag art 751 wat was dat?
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden
aanvangstermijn redelijke termijn in tuchtzaken
Aanvangspunt verjaring arbeidsongevallen en beroepsziekten
Aanvangspunt van de verjaring
Aanvangspunt van de tien en vijfjarige verjaring
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving en successierechten
Aanvaarding factuurvoorwaarden door kennisnamebeding
Aanvaarding factuurvoorwaarden buitenlandse handelspartner en taal geadresseerde
aanvaarding factuur door gedeeltelijke betaling
aanvaarding en verwerping van de nalatenschap
aansprakelijkheidsvordering van vennoten tegen het bestuur van een vennootschap wegens waardevermindering van aandelen
Aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten met netwerkbeheerders
Aansprakelijkheid zaakvoerder Gewone commanditaire vennootschap
aansprakelijkheid wegens niet verhoging maatschappelijk kapitaal tot wettelijk minimum
Aansprakelijkheid wegens fout door medisch experiment
aansprakelijkheid wegbeheerder door abnormale werking van de verkeerslichten
aansprakelijkheid voor zaken en minderjarige houders van de zaak
Aansprakelijkheid voor zaken bij uitlening en gebruikslening
Aansprakelijkheid voor zaken bij gebruik zonder toelating
aansprakelijkheid voor zaken bij diefstal | de dief is aansprakelijk
aansprakelijkheid voor zaken bewijslast en onrechtstreeks bewijs
aansprakelijkheid voor zaken
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bouw
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door kantelpoorten 1384 of 1382
Aansprakelijkheid voor dieren, dierentuinen en professionele bewaarders
aansprakelijkheid voor dieren zowel de feitelijke bewaarder 1385 als de tijdelijke bewaarder 1382 W
aansprakelijkheid voor dieren en autonome gedraging van het dier
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor aangestelden
Aansprakelijkheid vervoerder CMR enkel schade en vertraging vervoerde goederen
Aansprakelijkheid vennooten in vennootschap onder firma
Aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor verkeerde verkeerde beslissingen klassenraad
Aansprakelijkheid van een arts bij sterilisatie
aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar
Aansprakelijkheid van de staat voor haar genomen verkeerde beslissingen
Aansprakelijkheid van de staat door de fout van de rechter
Aansprakelijkheid van de overheid voor fouten van de wetgever
aansprakelijkheid van de overheid kennis van het gebrek en tijd om van het gebrek kennis te nemen
Aansprakelijkheid van de overheid door niet uitvoering van de wet
Aansprakelijkheid van de overheid
Aansprakelijkheid van de notaris bij bodemonderzoek
aansprakelijkheid van de notaris
Aansprakelijkheid van de minderjarige
aansprakelijkheid van de kredietgever die niet vooraf informeert naar de reden van het krediet
aansprakelijkheid van de kredietgever bij het plaatsen van een valse handtekening
aansprakelijkheid van de kredietgever
aansprakelijkheid van de herbergier bij ongeval met dronkenschap
Aansprakelijkheid van de commissaris in het vennootschapsrecht
Aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap tegenover schuldeisers
aansprakelijkheid van de Belgische staat voor fouten van de rechter-commisaris in een faillissement door gebrek aan toezicht
aansprakelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten
Aansprakelijkheid van de bankier bij internetdiefstal, virus of hackers
Aansprakelijkheid van de arbiter in arbitrage
Aansprakelijkheid van de advocaat in en buiten de procedure
Aansprakelijkheid van de advocaat bij adviesverlening
Aansprakelijkheid van de advocaat als middelenverbintenis en als resultaatsverbintenis
Aansprakelijkheid van de aannemer na verkoop van een onroerend goed
aansprakelijkheid van de aannemer
aansprakelijkheid van de aannemer
aansprakelijkheid van bestuurders wegens niet betaling bedrijfsvoorheffing
Aansprakelijkheid van bestuurders wegens milieumisdrijven
aansprakelijkheid van bestuurders van een failliete vennootschap wegens wanbeleid
aansprakelijkheid proefrit
Aansprakelijkheid ouders
aansprakelijkheid onthaalmoeder
aansprakelijkheid onderwijzers
Aansprakelijkheid notaris hernieuwing overschrijving onroerend beslag
aansprakelijkheid kredietgever: niet vermelding eerdere schulden
aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van kredietkaarten
aansprakelijkheid bij klapband
Aansprakelijkheid bestuurders van vennootschappen arrest grondwettelijk Hof 17/09/2009
Aansprakelijkheid bestuurders ten aanzien van een failliet verklaarde vennootschap toepassing van de wet in de tijd
Aansprakelijkheid ballonvaarder
aansprakelijkheid artikel 135 alinea 2 gemeentewet en 1384 BW daad derde en eigen fout
Aanspraak op onverdeeld deel door een schuldeiser
Aanspraak op onverdeeld deel
aanspraak op een onverdeeld deel verdere uitwerking
aanslagtermijnen
aanrijdingsformulier hoe invullen
aanrekening van de onderhoudsbijdrage in het raam van de vereffening verdeling
Aanrekening reserve langstlevende echtgenoot op reserve kinderen en beschikbaar deel in het nieuwe erfrecht - wet 31/07/2017
aanranding van de eerbaarheid
aanranding en verkrachting bescherming privacy slachtoffer
Aannemingsrecht: de wettelijke bepalingen
Aannemingsrecht Tips voor wie gaat (ver)bouwen
Aannemingsrecht
aannemingsovereenkomsten voor werken zonder bouwvergunning
AANNEMING ZONDER PRIJSAFSPRAAK
AANNEMING TEGEN VASTE PRIJS
AANNEMING OP BORDEREL VAN LONEN EN MATERIAALPRIJZEN
aanneming of verkoop
AANNEMING IN REGIE
aanneming de bepalingen in het burgerlijk wetboek
aanmaningen van incassokantoren advocaten of deurwaarders
aanmaningen van incassokantoren
aanmaning van een schuldeiser
Aanmaning of ingebrekestelling door advocaat vereist bijzonder mandaat
Aanleg
aankoopkosten van de gezinswoning zijn lasten van het huwelijk
Aankoop van een woning met klein beschrijf betwisting met fiscus
Aankoop gespiltst in naakte eigendom en vruchtgebruik
Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen
aanhoudingsbevel
Aanhef van besluiten
Aanhef
Aanhangigheid identieke vorderingen voor verschillende rechtbanken
Aanhangigheid en samenhang
Aangifteplicht liquide middelen aan de grens
Aangifteplicht ambtenaren
Aangifte huwelijk
Aangetekende zending wettelijke definitie
aangetekende opzegging van het consumentenkrediet en art. 29 WCK
Aangetekende brieven waartegen geen protest scheppen geen recht
Aangetekende brief versturen via e-mail
aanduiding van de hoeveelheid
aandelenregister
aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhouder kan zich laten bijstaan door advocaat op algemene vergadering
aandeel
Aandachtspunten bij de verkoop van een handelszaak
aanbod van betaling en consignatie
aanbod onder opschortende voorwaarde
aanbod
aanbesteding
a non domino
A Daniel come to judgement

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.