-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs verbiedt de hoofddoek
Raad voor mededinging
Raad voor mededinging en hoger beroep
RABG
radio en TV sites links
Radio Topsites
radio- en televisiediensten
Railleren
Raken strafrechtelijk gesanctioneerde regels de openbare orde
Rampenfonds
Rangorde tussen de onderhoudsplichtigen
ratio decidendi
Ratio legis
RCT
RDR
reactietijd, reactieafstand, remafstand
Rebus sic stantibus
Recel
Recht & Cultuur
Recht & Procedure
Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
Recht eisen of om recht smeken
Recht en Contract
Recht en film
Recht en homoseksualiteit
recht en literatuur
recht en rechteloosheid
recht en schilderkunst
Recht en Schilderkunst
Recht en schilderkunst beeldgallerij
Recht en Taboe
recht in de gevangenis ()
Recht in de muziek
Recht in mensentaal
Recht is als de liefde
Recht of rechten
Recht om een rookkamer te installeren op het werk
recht op aanvullende opzegvergoeding na ontoereikende opzegtermijn
Recht op aanwezigheid en deelname aan de algemene vergadering door elke aandeelhouder en sanctie
Recht op afbeelding
Recht op afbeelding en portretrecht van de Rode Duivels
recht op afbeelding in strafzaken
recht op afbeelding in strafzaken
Recht op afbeelding is niet absoluut
Recht op bijstand advocaat slechts vanaf strafvervolging
Recht op commissie voor de agent bij gespreide betalingen door de klant
recht op consulaire bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen
Recht op curriculum vitae bestaat niet
Recht op een eerlijk proces
Recht op goede naam van (groot)vader
Recht op informatie voor elke belanghebbende mbt RSZ schulden
Recht op integrale vergoeding van de schade
recht op interest van de verzekering boven de dekking
recht op personlijk contact
Recht op persoonlijk contact voor de homoseksuele meeouder
Recht op persoonlijk onderhoudsgeld in de nieuwe echtscheidingswet
Recht op publicatie van een publicitaire advertentie toepassing van de discriminatie wet
recht op terugneming bij vereffening verdeling van de huwgemeenschap
Recht op thuiskopie
Recht op volledige vergoeding en niet op de marginale restwaarde bij beweerd totaal verlies
Recht op wapengelijkheid
Recht spreken is niet ethica bedrijven
Recht van antwoord
Recht van antwoord in periodieke geschriften
Recht van antwoord inzake audiovisuele middelen
recht van bewoning
Recht van een aandeelhouder wegens schade aan het vennootschapsvermogen
Recht van opstal
Recht van opstal voorwerp
Recht van overgang – erfdienstbaarheid tot openbaar nut, verjaring of gedoogzaamheid.
Recht van uitweg
Recht van uitweg en bestemming van het ingesloten stuk grond
Recht van verdediging
rechten als verweerder in de procedure
rechten als verweerder in de procedure
rechten als verweerder in de procedure
rechten bij alcoholcontrole
rechten bij beslaglegging
rechten bij beslaglegging
Rechten en plichten deeltijdse werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Rechten en plichten van de vruchtgebruiker
rechten van de arrestant
Rechten van de borg
Rechten van de huurder in huurwoningen waar geen permanente bewoning is toegelaten.
Rechten van de huwelijkspartner die het huwelijkscontract niet mede ondertekende.
Rechten van de Mens
Rechten van handelaars met schuldoverlast en beslag
rechten van huurder en nieuwe eigenaar bij de verkoop van een gehuurde woning
rechten van onvermogenden
Rechten van schuldenaars bij beslag op hun woonst of ander onroerend goed
Rechten van schuldenaars Rechten bij beslag
rechten van vliegtuigpassagiers
Rechter die voorafgaande maatregelen art. 19 gerechtelijk wetboek heeft genomen kan zijn bevoegdheid niet meer betwisten
Rechter is niet verplicht herroeping collectieve schuldenregeling uit te spreken bij niet vervullen voorwaarden
Rechter kan vrij een verblijfsregeling uitwerken die niet werden gevorderd zonder beschikkingsbeginsel te schenden
Rechter kan zich laten bijstaan door expert
Rechter mag bemiddeling niet afwijzen als zinloos
Rechter mag oordelen op evidente verwachtbare argumenten die door deductie uit de conclusies blijken
Rechter moet laattijdige conclusies weren. De rechter mag geen opportuniteitsoordeel vellen of de sanctie milderen
Rechter naar wie ingevolge akkoord een zaak werd verwezen kan en moet nog oordelen over zijn bevoegdheid
Rechter oordeelt in concreto en niet bij wijze van algemene geldende beschikking
Rechterlijk gewijsde
rechterlijke macht
Rechters kennen recht maar hebben geen opleiding om waarheid te vinden
Rechters spreken (respectvol) recht
Rechtsbedeling «sous l’arbre»
rechtsbekwaamheid van minderjarigen
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand zinvol?
Rechtsbijstands-verzekering
rechtsbronnen
rechtsbronnen
Rechtsfilosofie
Rechtsgebied
Rechtsgebied van een rechtbank
Rechtsleer en rechtspraak over de vraag hoe de rechter dient te reageren op een arrest van het Grondwettelijk Hof dat een leemte vaststelt
Rechtsleer opzoeken in de bibliotheek van de FOD Justitie
Rechtsleer Windturbines
Rechtsleer-overzicht (archief)
rechtsmiddelen
Rechtsmiddelen tegen een arbitrale uitspraak
Rechtsmiddelen tegen een echtscheidingsvonnis
Rechtsmisbruik
Rechtsmisbruik en contractweigering
rechtsobjecten en rechtsubjecten
rechtsonderhorigen
rechtsonderhorigen
Rechtsopvolger
Rechtspersonen databank opzoeken gegevens
rechtsplegingsvergoeding
Rechtsplegingsvergoeding
Rechtsplegingsvergoeding
Rechtsplegingsvergoeding 2016
rechtsplegingsvergoeding in strafzaken
Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan de rechtsbijstandsverzekeraar
Rechtsplegingsvergoeding voor alle rechtbanken en hoven arbeidsgerechten uitgezonderd
Rechtsplegingsvergoeding voor de arbeidsgerechten
Rechtsplegingsvergoeding – Verschillende in het gelijk gestelde partijen berekeningswijze
rechtspositie gedetineerden () verwijderde pagina
rechtspositie van verdachten in de gevangenis
Rechtspraak Drugs
Rechtspraak Geschillencommissie Reizen
Rechtspraak Raad van State Windturbines
Rechtssociologie
Rechtstakken
rechtstreekse betaling van de onderhoudsgelden aan de kinderen
rechtstreekse dagvaarding
Rechtstreekse gevolgen van een arrest vanhet Hof van justitie
Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar
Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeringsmaatschappij aanvang verjaringstermijn
Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeringsmaatschappij aanvang verjaringstermijn voor ziekenfonds
Rechtstreekse vordering van de de benadeelde tegen de verzekeringsmaatschappij
Rechtsvergelijking
rechtsverwerking
Rechtsvinding
Rechtsvoorganger
rechtsvordering
rechtsvorderingen tegen een advocaat
rechtsweigering
Rechtszekerheid
Rechtszekerheidsbeginsel regels van behoorlijk bestuur en legaliteitsbeginsel
rechtvaardigingsgrond
Rechtzekerheidsbeginsel
rechtzettingen in juridische teksten en wetgevende akten
Recivdive in het wegverkeer
Reclame en antidiscriminatie
Reclame en oneerlijke handelspraktijken
Rede is een illusie
Redelijke termijn en uitvoering van een gerechtelijke beslising
Redelijke termijn in strafzaken termijn tussen eerste vonnis en inleiding in beroep
REDELIJKE TERMIJN VAN HET STRAFPROCES
Redevoering tegen Catalina
Reductio ad absurdum
Reductio ad Hitlerum
Reductio ad Trumperum
Referendaris
referentieadres
Referenties
Regeling van geschillen van bevoegdheid
regeling van rechtsgebied
REGELING VAN RECHTSGEBIED EN VERWIJZING VAN DE ENE RECHTBANK NAAR DE ANDERE.
regeling van rechtsgebied in strafzaken
regels met betrekking tot de aanleg
register.be
register.bebeheer meerdere domeinnamen en doorsturing ervan
register.bebeste webhost
register.beeen domeinnaam registreren
register.beis mijn domeinnaam nog vrij
register.besoftware ter opbouw van een website
register.bewebhost en e-mail beheer
register.bewebhosting en de beste statistieken
register.bewebsitehosting met betere beveiliging tegen spam en virus
registers burgerlijke stand opheffing artikel 41 en wijziging artikel 63 Burgerlijk wetboek
Registratie en erkenning van aannemers
registratie van huurovereenkomsten
registratierechten na vonnis
registratierechten na vonnis
registratierechten op vonnissen en arresten
Reglement Permanente vorming advocaten OVB
Reglementen Orde van advocaten
reglementering brievenbussen
reglementering liften
Regres en subrogatie
Regres vorderingen door verzekeringen van motorrijtuigen
regres: wat is regres en wat is een regresvordering
regresvordering en afwezigheid van rijbewijs
regresvordering en omniumpolis
regresvordering enkel moratoire interesten voor de verzekeringsmaatschappij
regresvordering maximaal bedrag van het regres
Regresvordering tegen de ouders door de familiale verzekering voor opzettelijke fout van een kind uitgesloten
regresvordering van de verzekeringsmaatschappijen
regresvordering van de verzekeringsmaatschappijen en bevoegde rechtbank
regresvordering van een verzekeringsmaatschappij is afhankelijk van het bewijs van een rechtsgeldige verzekeringspolis
Regularisatie van een nietig contract
Regularisatie van het gebrek aan vermelding van het ondernemingsnummer op het deurwaardersexploot.
Reïntegranda
Reisverzekering
reizen
Rekening-courant
Rekening-courant en vaste vertegenwoordiger
Rekeningen in het rood
Rekentools
Rekwest
relatie met een tegenprestaie
Relatiebreuk en huis gehuurd door één partner
Relatiebreuk en huurcontract
Relatief karakter van het beschikkingsbeinsel
Relatief karakter van het gezag van gewijsde
Relatieve werking hoger beroep
Relatieve werking van een nietige opzegging of een nietig ontslag.
Relativiteit van de overmacht
Religie en recht
Religieuze symbolen op het werk
remmen voor een hond
Rendez-vous huizen
René Dekkers
renovatiehuur
Renovatiehuur en termijn voor de huurder om de beloofde renovatie uit te voeren
Rent-a-judge
Renversaal
Reparatiewet echtscheiding 2 juni 2010
Repercutie van de herkwalificatie tot schijnzelfstandige
Repressie
Res derelicta
Res inter alios acta
Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest
Res inter alios iudicata alliis neque nocet neque prodest
Res nullius
Res nullius cedit occupanti
Reservataire erfgenamen kunnen via een levensverzekering niet meer onterfd worden
Resolutie afbeeldingen voor het web
Resolutio iure dantis, resolvitur ius concessum
Resultaatsverbintenis en overmacht
Resultaatsverbintenis of middelenverbintenis van de chirurg
Resultaatsverbintenis van de advocaat in procedure en adviesverlening
resultaatsverbintenis van de hoteluitbater
Retentierecht
Retorica
Retro-actieve onderhoudsplicht
Retroactieve toepassing van de mildere strafwet.
Reus in excipiendo fit actor
Revindicatie
revindicatie advocaat beslagene en revindicant zelfde kantooradres geen collusie
revindicatie en bewijs eigendom door huwelijkscontract
revindicatievordering en rechtsplegingsvergoeding
revindicatievordering samen met een vordering tot nietigverklaring van het beslag
revindicatievordering termijn
Rhetorica ad Alexandrum
Richtlijnen bij de bepaling van buitengewone kosten familierechtbanken Oost-Vlaanderen
Richtlijnen in de bijbel voor de rechter
richtlijnen voor de advocaat die cliënten bijstaat bij verhoor door politiediensten
Rij van Fibonacci
Rijbewijs code
Rijbewijs inwoners andere lidstaat van de EG
rijbewijs kwijt bij onbetaalde onderhoudsgelden
Rijbewijs op proef
Rijksregister
Rijverbod
Rijverbod en verloren rijbewijs
Risico en aansprakelijkheid van de voorlopige tenuitvoerlegging
Risico uitvoering van een arrest ondanks cassatie
Risico van waardestijging en waardedaling bij teruggave ingevolge nietige overeenkomst
RIZIV rechter en partij
RIZIV rechtspraak leidinggevend ambtenaar dienst geneeskundige evaluatie en controle
Robert Kruithof
robots.TXT
roerende goederen
roerende goederen
Roken in de gevangenis
ROL
Roland Freisler
Roland Tack een rechtvaardige rechter
Roma locuta, causa finita
Rome I verordening verwijzingsrecht voor grensoverschrijdende overeenkomsten
Romeins recht
Romeins recht in de koningstijd
Romeins recht in het keizerrijk
Romeins recht tijdens de republiek
Romeins recht tijdens het dominaat
Romeins recht tijdens het principaat
Romeins strafrecht
Romeinse adel en magistratuur
Romeinse ius civile
Romeinse K
Romeinse rechtspraak is lekenrechtspraak
Romeinse Senaat
Romeinse verbintenissen en hun vorderingen
Romeinse volkstribunen
Romeinse vorderingen
ROOFMOORD
Rookgedrag en verzekeringen
Rookmelders met ioniserende straling
Rotte Appels
Rouwkledij
RPV
RSS feeds op Elfri.be
RSZ misdrijf, daders mededaders, medeplichtigen, werkgever, aangestelden en werknemers
Ruil van goederen
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Russellparadox

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.