-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (413) | E (285) | F (108) | G (241) | H (323) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (338) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
pacht opzegging eigen gebruik
pacht opzegging eigen gebruik
pacht opzegging na pensioen van de pachter
Pachtwet
Pachtwet slaat niet op de verhuring van landbouwgronden die niet aangewend worden in een landbouwbedrijf
Pachtwet slaat niet op de verhuring van roerende goederen
Pacta sunt servanda
Pactum commissorium
Pactum de non petendo
Pactum de quota litis
Pagina niet gevonden
Pakkans cannabis kweken
palindroom
pand
Pand op levende rekening
pandbeslag
Panoramavrijheid
Paraconsistente logica
Paradox
Paradox van Russel
Parafilie
Paralysis Analysis
Paranoïde persoonlijkheid
pardovan getal of plastisch getal
Parentale ontvoering
Pari-passu-clausule
Paritas creditorum
Parkeerretributie en rechtsmisbruik
parket
parket
Parketjurist
Parodie
Pars pro toto
particulier wapenbezit
particulier wapenbezit
particulier wapenbezit
Partij die niet is verschenen op de inleidende zitting en tegen wie geen verstek werd gevorderd
partijbeslissing
partijbeslissing
Partijverklaring
Partnereffecten op de arbeidsmarktparticipatie van gescheiden vrouwen
partnergeweld
Partnergeweld blijft duren ook in de volgende relatie
Pas de nullité sans grief
Pas de nullité sans préjudice
Pas de nullité sans texte
paswoorden aanmaken en bewaren
Patafysica
Pater familias
Pater is est quem nuptiae demonstrant
Patere legem quam ipse fecisti
Pathos
Patiëntenbemiddeling
Patria potestas
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
patrimoniumvennootschap verder uitgediept
patrimoniumvennootschappenvoordelen en nadelen
patrimoniumvennotschap ()
Patronaatsverklaring
Patronus
Paul de Vroede
Paul Ghysbrecht
Pauliaanse vordering
Pauselijk legaat
Paypal betalen op het internet was nooit zo eenvoudig en veilig
Pedagogische tik is geen excuus meer voor het slaan van kinderen
Peer Gynt
Pendente conditione
Pensioen en echtscheiding
Pensioen ontvangen in het buitenland
Pensioen van de zelfstandige
Pensioenrechten bij scheiding, samenwoonst en overlijden
Peper en zout op conclusies en pleidooien
Per angusta ad augusta
Peremtoire exceptie
Periculum emptoris
Pers & media
Pers en gerecht
Personen die de verkwisting kunnen laten vaststellen
Personen die niet toegelaten worden als koper bij beslag op onroerend goed
Personen met een handicap weigering reisorganisator strijdig antidiscriminatiewet
Personen ten aanzien van wie het belastingskohier kan worden uitgevoerd
Persoonlijk assistentie budget PAB
persoonlijk faillissement
Persoonlijk onderhoudsgeld als voorlopige maatregel
Persoonlijk onderhoudsgeld kan niet in natura betaald
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheding en steun door de ouders
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toegestaan in toepassing van art 19 2° lid gerechtelijk wetboek in afwachting van definitieve begroting
Persoonlijke assistentie voor mensen met handicap als alternatief voor instelling
PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING
PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING
PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING
Persoonlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaar
Persoverzicht Elfri De Neve
Persoverzicht Elfri De Neve
persvrijheid
Pesten op het werk
Petitio hereditatis
Photoshop CS5
Pia Cabuy en haar Unheimliche kunst
Pignus
Piramide-verkoop
Piramidespelen
Piteus
plaats openvallen van de nalatenschap
Plaatsbeschrijving
Plaatselijke bevoegdheid van de rechter
Plaatsen waar ambulante handel is toegelaten
plaatsing overplaatsing en onthaal in de gevangenis
Plaatsopneming
Plaatsvervulling
Plakkaat van Verlatinghe
Planbaten
Planschade
Platonische liefde
Pledge-clausule
pleeggezin
Pleegvoogdij
Pleegvormen WCO begrip
Pleidooi
pleitdatum u ontvangt een brief met vermelding van een pleitdatum
Pleitmonopolie
Pleitnota's ontoelaatbaar in burgerlijke procedures voor het Hof van Cassatie
Plichtenleer vastgoedmakelaars
Pluraliteit van oorzaken en equivalentieleer
pluraliteit van schuldenaars en art. 9WCK
Plusmama
Poging en begin van uitvoering
Poging gestaakt door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dader
Poging tot afpersing
Poging tot doodslag
Politie Aalst
Politie Antwerpen
Politie Brakel
Politie Brugge
Politie De Pinte
Politie Deinze
Politie Dendermonde
Politie Destelbergen
Politie Eeklo
Politie filmen
Politie Gavere
Politie Gent
Politie Geraardsbergen
Politie Herzele
Politie Horebeke
Politie Huise
Politie Kaprijke
Politie Kluisbergen
Politie Kortrijk
Politie Kruishoutem
Politie Lierde
Politie Lochristi
Politie Maarkedal
Politie Melle
Politie Merelbeke
Politie Moerbeke
Politie Nazareth
Politie Ninove
Politie Oosterzele
Politie Oudenaarde
Politie Ronse
Politie Sint Laureins
Politie Sint-Lievens-Houtem
Politie Sint-Martens-Latem
Politie Wachtebeke
Politie Wortegem-Petegem
Politie Zelzate
Politie Zingem
Politie Zottegem
Politie Zulte
Politie Zwalm
Politiek bewustzijn is een ethische keuze
Politierechter en aanleg inzake burgerlijke vordering
politioneel vuurwapengebruik
Politionele aanvangsinformatie of voorinformatie in het strafonderzoek
polysyndeton
Ponds ponds
Pondspondsgewijs
Pondspondsgewijze
Pop-up verhuring
Populisme
Porno versturen op het werk als reden tot ontslag
Pornografie strafbaar?
Portaalpagina verder zoeken
Positief recht
positieve motiveringsplicht
Postambule
Posterioriteitsregel
Posttraumatic stress disorder
Posttraumatisch stresssyndroom
Potestatieve voorwaarde
Potpourri I invordering voor handelaars
Potpourri I uitvoerbaarheid van vonnissen en arresten
Potpourri I-wet een korte kennismaking
Potpourri II Hoger beroep in strafzaken
Potpourri II Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204 Grievenformulier
Potpourri II Nieuwe termijn om beroep aan te tekenen in strafzaken
Potpourri II verzet in strafzaken
Potpourri IV
Potpourri V en het einde van de dubbele cassatie
Potpourri VI
Potpourri VI Berroepbaarheid van vonnissen van de vrederechter
Potpourri VI Bevoegdheid Vrederechter
Potpourri VI Elektronisch neergelegde conclusies moeten niet ondertekend
Potpourri VI en de nietigheidsleer
Potpourri VI en het taalgebruik in gerechtszaken
Potpourri VI incidenteel beroep dient ingesteld in de eerste beroepsconclusie
Potpourri VI kennisgeving uitspraak artikel 792 Gerechtelijk wetboek
Potpourri VI nieuwe termijn uitgelokt beroep
Potpourri VI schorsing rechtspleging voor zaken niet ingeschreven op de rol
Potpourri VI Verlenging termijn bij disfunctioneren informaticasysteem
Potpourri VI verruimde mogelijkheid tot verbetering van gerechtelijke uitspraken
Potpourri VI wijzigingen EOT
Pourvoi sur pourvoi ne vaut
powerpoint met geluid versturen of publiceren
praalwagens
Praesumptio innocentiae
Praeter legem
Praetor
Praetoriaans
Pragmatische oplossing bij de e-mailcontrole op het werk
Preambule
Predicatenlogica
Preferentiële toewijzing
preferentiële toewijzing kosten van overname
preferentiële toewijzing kosten van overname
preferentiële toewijzing kosten van overname
Prejudiciële vragen
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over EU-regelgeving na het verdrag van Lissabon
Premisse
Pretium voluptatis
Prijs rusthuis
Prijsaanduiding
Prijsverhoging en consumentencontracten van bepaalde duur
Prijsverhoging en consumentencontracten van onbepaalde duur
Prijzij
Prima facie
primair huwelijksstelsel
primaire en secundaire vestigingsvrijheid in de EG
Prince II
Principles of European Contract Law of PECL
prior tempore potior iure
prioritair voertuig
Privacy op het werk
Privacy van de huurder ten aanzien van de verhuurder en de vastgoedmakelaar
Privacycommissie
Private ziektekostenverzekeraar kunnen zich niet via wettelijke subrogatie kan beroepen op art. 29bis WAM-wet zwakke weggebruiker
Privé detective wet
Privé detective wet
Privé detective wet
Privilegium fori
pro deo
Pro-fiscoverklaring en op rol brengen van een zaak
proactief onderzoek middels lokvoertuigen om misdrijven op te sporen geen verboden provocatie
Probatie
Probatio
Probatio diabolica
problematische opvoedingssituatie
Problematische opvoedingssituatie
Problematische tienerjongens
Probo
procederen zonder advocaat
procederen zonder advocaat
Procedure enkelband
Procedure familierechtbank
Procedure inhoudende de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
procedure inhoudende de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag onder de liquidatiewaarde WCO
Procedure invordering onbetwiste geldschulden
Procedure overspel?
Procedure tegen vereffenaar vennootschappen in vereffening
Procedure tegen vereffende vennootschappen
Procedure tot het maken een testament voor een persoon onder voorlopig bewind
Procedure tot schriftelijke getuigenverklaring
procedure tot uit onverdeeldheid treden en een gerechtelijke vereffening-verdeling vormen onsplitsbaar geschil
Procedure tot verbetering akte van Burgerlijke Stand
Procedure voor en tegen vennootschappen in vereffening
Procedure voor het Europees Hof van de rechten van de mens
Procedure voor het Grondwettelijk hof
procedurefouten in strafzaken
proces Saddam Hoessein
proces verbaal van zwarigheden
Proces verbaal van zwarigheden en het bindend karakter van de afgesproken termijnen
proces-verbaal betwisten hoe kan men dat
Proces-verbaal betwisten modelbrief
proces-verbaal doorgelicht
proces-verbaal en schending van substantiële vormvereiste sanctie
Proces-verbaal opgesteld door een persoonlijk betrokken verbalisant verliest bijzondere bewijswaarde
proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel
proces-verbaal van opening van werkzaamheden
proces-verbaal wat is dit en waartoe wordt het opgesteld
Procesbevoegdheid van een vennootschap tot het instellen van een vordering
Procesrechtsmisbruik
Procesvoering tegen kinderen en hun ouders voor schulden gemaakt tijdens de minderjarigheid
productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid geneesmiddelen
productaansprakelijkheid ook voor wie onbewerkt product levert
productaansprakelijkheid subjectieve of obectieve kennis
programma zoeken voor onbekend bestandsformaat
Proportionaliteitsbeginsel
Propositielogica
Propria Pecunia Posuit
prospectus consumentenkrediet
Prostituee moet kennis van bedrijfsbeheer hebben
prostitutie
Prostitutie door minderjarigen
Prostitutie gemeentelijke reglementeringen
Prostitutie op het internet
Prostitutie verhuring met abnormaal profijt
prostitutie vervolgingsbeleid en sepotbeleid
Prosumententarief
Protocolakkoorden op de verschillende rechtbanken
Provisio ad litem
provisionele onderhoudsuitkering na echtscheiding
provisionele onderhoudsuitkering na echtscheiding en uitvoerbaarheid middels beslag
provocatie
Provocatie als strafverminderende verschoningsgrond dient uit te gaan van het slachtoffer
Psychisch geweld op kinderen
Psychologische modellen voor management, verkoop en overtuigen
Psycholoog als getuige
psychopaat
PTSD
PTSS
PTSS
publicatie van het ontslag van een zaakvoerder of beheerder
Publicaties Elfri De Neve
Publicaties Elfri De Neve
Publicatieverbod in kortgeding
Publicerende rechter, publicaties van de rechter als reden tot wraking
publiciteit van de gevraagde huurprijs inzake woninghuur
Publiciteitsbeginsel
publiek en administratief recht
publiek en administratief recht
punitieve schadevergoedingen
Putatieve noodweer
Pyrrusoverwinning

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.