-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Naaktfoto's publiceren van ex-partners op het internet
Naaktfouillering
naamlening
Naamsverbetering
Naamswijziging
Naar links afslaan-voorrang aan tegenligger die geen voorzienbare hindernis oplevert
naar links uitwijken om rechts af te slaan
Naburige rechten van omroepen
NACEBEL
Nachtarbeid - Indexatie op 1 mei 2011
nachtwinkels
Nadelen collectieve schuldenregeling
nadelen van een notarieel testament
Nadelen van het rechtstreeks boeken van een vliegtuigticket bij de luchtvaartmaatschappij
Nadelen verbonden aan de procedure tot gerechtelijke reorganisatie
naderen van dieren
nalatenschap verwerpen tijdens het leven van de erflater
nalatige laattijdige aannemer
nalatigheidsrente en inertie
namaak en piraterij
Narcisme
Nationaal register betreffende de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
nationale en internationale politiediensten (links
Nationale kamer en arrondissementskamer der gerechtsdeurwaarders
natrekking de bepalingen in het burgerlijk wetboek
Natuurlijke deductie
natuurlijke verbintenis
Natuurrecht
Navette
Ne bis puniri
Ne bis puniri bij litis pendentis
Necessitas non habet legem
Necrofilie
Nederlands in Zuid-Amerika
Nederlands recht
Nederlands recht
Nederlandse notaris
Nederlandse Staatscourant
negatieve berichtgeving in de pers en gevolgen voor een eerlijk proces
Negatieve commentaren op internet om schade te berokkenen
Negatieve zekerheid
negationisme
Negationisme, revisionisme, racisme
Negotium
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Nemo causam possessionis sibi ipse mutare potest
Nemo censetur ignorare legem
Nemo contra factum suum venire
Nemo contra se edere cogitur
Nemo dat quod non habet
Nemo debet bis vexari
Nemo in propria causa testis esse debet
Nemo iudex in causa sua
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
Nemo potest cogi ad factum
Nemo sibi nascitur
nemo tenetur edere contra se
Nemo, qui condemnare potest, absolvere non potest
neque enim est dea nescia nostri Quae dulcem curis miscet amaritiem
Netting
neutrale bezoekruimte
Nexum
Niet afgeven van een kind door de ene ouder aan de andere
NIET AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR ANDERE PERSONEN DAN DE OUDERS
Niet beëdigde treinbegeleider en onregelmatig vastgestelde overtredingen
Niet betaalde bedrijfsvoorheffing van de vennootschap kan door fiscus bij de bezoldiging van de bedrijfsleider worden gevoegd
Niet betalen verkeersbelasting auto onmiddellijk geblokkeerd met wielklem en bewarend beslag
niet betaling van de huur door een huurder in collectieve schuldenregeling
Niet erkende kredietgevers
niet vermelding gegevens van de kredietagent
Niet vermelding van redelijke opzegtermijnen zijn onrechtmatige bedingen
Niet vertonen van kinderen
Niet-concurrentiebeding
Niet-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst 6 maand extra loon bij opzeg
Niet-juridische onderwerpen
Niet-retroactiviteit van de wet
Niet-verschijnende getuige in strafzaken geldboete en kwijtschelding bij tweede verschijning
nietige aankoopbelofte
nietige arbeidsovereenkomst door niet bijgevoegde polis groepsverzekering
Nietige contracten en buitencontractuele aansprakelijkheid
nietigheden-belangenschade
nietigheid contract en terugbetaling
Nietigheid en belangenschade
nietigheid huurcontract en terugbetaling van de huur
nietigheid van dading na vonnis waarvan een partij geen kennis heeft
nietigheid van dading na vonnis waarvan een partij geen kennis heeft
nietigheid van de onbewoonbaar verklaarde woning terugbetaling huur
Nietigheid van deelbare en ondeelbare verbintenissen
nietigheid van een vonnis
Nietigheidsleer
Nietigverklaring huwelijk
Nietigverklaring huwelijk wegens schijnhuwelijk na echtscheiding mogelijk
Nietigverklaring van beslissingen van algemene vergaderingen wegens procedurefout eist bedrog of belangenschade
Nieuw adres rechtbanken Gent
Nieuw stuk na laatste conclusietermijn
Nieuwe argumenten in een laatste conclusie
nieuwe bepalingen gerechtelijk wetboek inzake de procedure
nieuwe conclusietermijn
nieuwe echtscheidingswet en de vereiste van persoonlijke verschijning
Nieuwe echtscheidingswet overgangsrecht en hoger beroep
Nieuwe echtscheidingswet overgangsrecht en persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
Nieuwe erfrecht - wet 31/07/2017
Nieuwe faillissementsrecht
Nieuwe formule Claeys
nieuwe maxima JKP vanaf 01 februari 2007
Nieuwe regels deskundigen onderzoek Art. 875bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Nieuwe regels met betrekking tot hoger beroep sinds 1 september 2014
Nieuwe sancties bij wanbetaling van facturen
Nieuwe stilzwijgende handelshuur nadat de huurder in het gehuurde pand is gelaten na verlies van het recht op huurhernieuwing.
Nieuwe titulatuur en benamingen van de fiscale administraties
Nieuwe tuchtrecht advocatuur
Nieuwe vordering voor het eerst in hoger beroep
Nieuwe wapenwet
Nieuwe wet echtscheiding
Nieuwe wet op het voorlopig bewind van 17.03.2013
Nieuwe wet Recht van opstal
Nihil consensui tam contrarium est quam vis atque metu
NN
NN of nomen nescio
Nomen nescio
Non alienat, qui dumtaxat omittit possessionum
non bis in idem
Non esse et non probari idem est
non ultra petita
non-aedificandi
Non-binaire genderidentiteit
non-disclosure agreement
Noodoproepen
Noodtoestand als rechtvaardigingsgrond
noodtoestand in het verkeer
Noodweer
noodzakelijke machtiging door de vrederechter voor bepaalde handelingen van en voor minderjarigen
noodzakelijke stukken bij de opening van werkzaamheden
Notarieel recht
Notariële akte en absoluut bewijs
notariële akte nietigheid door territoraal onbevoegde notaris
Notariële kwijting is geen authentiek bewijs
Notaris als vastgoedmakelaar
Notaris vennootschap en beperking aansprakelijkheid
Notariskosten
notulen bewijskracht
Nudum pactum
Nul n’est témoin sous la robe
Nulla in mundo pax sincera
Nulla poena sine lege
Nullum crimen sine lege
Nutteloze en foutief gemaakte kosten
Nutteloze kosten
nuttige adressen
nuttige adressen
nuttige links

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.