-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
L'aveu ne doit pas être divisé
La plume est serve mais la parole est Libre
Laagverraad
laattijdig verzettermijn verzet loonoverdracht geen vervaltermijn
laattijdige aanwezigheid wanneer de werknemer te laat komt
Laattijdige conclusie
laattijdige facturatie afwijzing van de vordering na niet bewezen bezwaren
Laattijdige ongevalsaalgifte
laden en lossen
Ladingzekering
Laksheid in de procedure
Lammenadig
Landbouwvennootschap
Landloperij
Landpacht
Landrecht
Lange conclusies
Lastenboek
Laster en eerroof
lasterlijke aangifte
Lasterlijke aangifte - laster en verplicht bewijs van het waar of onwaar zijn van de aantijging
Lastgeving
lasthebber ad hoc in strafzaken
Lasthebber oefent niet de economische activiteit uit van de lasthebber
Laten acteren op het zittingsblad
Latijnse citaten
Law, Like Love
le criminel tient le civil en état
le criminel tient le civil en état
le criminel tient le civil en état samengevat
Lebbeke en blauwe huisnummers
ledenlijsten VZW
ledenlijsten VZW
leefloon
Leefloon en samenwoning
Leefloon ook voor asielzoekers zonder woonplaats die het OCMW niet wil inschrijven
Leefloon ook voor personen zonder woonplaats die het OCMW niet wil inschrijven
leeftijd van het kind als criterium van de verblijfsregeling
Leeftijdsverschil alleeen is geen aanwijzingen schijnhuwelijk
leegstandbelasting krotbelasting en bevoegde rechtbank
Leenstelsel
leeuwenbeding
Leeuwendeel
Legaat definitie
Legaat voor het goede doel
legalisatie van documenten
Legaliteit strafbepaling
Legaliteit van de strafbepaling
legaliteitsbeginsel fiscaal
Legaliteitsbeginsel of wettigheidsbeginsel in het strafrecht
Legatus
Leges Sine Moribus Vanae
Leidinggevend personeel
lenen bij ouders of familieleden
Lening en Bruikleen
lening op pand
Les aliments ne s’arréragent pas
Les aliments s’arréragent
Lesbische meemoeder recht op persoonlijk contact na relatiebreuk
Letselschade - lichamelijke schade Nederlands recht
Leugenachtige vaderlijke erkenning van een kind met toestemming door de moeder kan toch betwist
Leugendetector
Leuren op verzoek
levenslange huur
Levensverzekering bestemming na overlijden ouders
Levensverzekering en gemeenschapsstelsel
Levensverzekering en nalatenschap inbreng?
Levensverzekering en verhoogd risico
levensverzekeringen en groepsverzekeringen bij echtscheiding
Levensvoorwaarden in de gevangenis
leverancierskorting
Levering begrip
Lex Aquilia
Lex causae
LEX DUODECIM TABULARUM-Twaalf tafelenwet
Lex fori
Lex imperfecta
Lex loci actus
Lex loci celebrationis
Lex loci delicti
Lex loci rei sitae
Lex posterior derogat priori
Lex Salica
Lex situs
Lex specialis derogat generalibus
Lex specialis derogat legi generali
Lex superior derogat legi inferiori
Lexicale definitie
licentieovereenkomsten
Lichamelijke bestanddelen van een handelszaak
Lichamelijke schade
Licht arbeidsongeval
Lichtste fout
Liefdesrelaties op het werk
LIGECA ombudsdienst advocaten
Lijfrente
Lijfsdwang
Lijkbezorging
Like it button code
Like op facebook reden tot ontslag
Like this share this tweet this Add this en andere knoppen voor uw siite
limine litis
Limited
Links naar Belgische instellingen
Links voor advocaten
Liquidatietegoed van de voormalige aandeelhouder op de vereffende vennootschap
litis aestimatio
Litis contestaio
Locanto gratis advertenties op het web
Locrische wetgeving
Locus regit actum
Lofbetuigingen zijn geen bewijsmiddel
Logica in juridische argumentatie
Logische fouten in argumentatie
Logos
Lokale belasting
LokalePolitiediensten
Lokaliseren van GSM signalen als daad van onderzoek
Lokauto
Loon en vakantiegeld
loon in het sportrecht
Loonbedragen van de arbeidsovereenkomstenwet
loonbescherming
loonbescherming
Loondoorbetalingsprincipe bij schaderegeling
Loongrenzen 2013
Loonoverdracht
Loonoverdracht bij authentieke akte
loonoverdracht en aantal exemplaren
loonoverdracht en collectieve schuldenregeling
loonoverdracht en formulier kind ten laste op straffe van nietigheid
Loonoverdracht overzicht
loonoverdracht u ontvangt een schrijven waarin een voornemen tot loonoverdracht wordt aangekondigd
loonoverdracht wordt aangekondigd
Loonoverdracht zonder vermelding van bedrag
Loonsoverdracht
loopbaanonderbreking en opzegvergoeding
Loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof wettelijke bepalingen en toepassing voor personen met 2 halftijdse tewerkstellingen
loopbaanonderbreking tijdskrediet en ontslag
Loopt de verjaring tegen de partij die de vordering niet kan instellen of er geen kennis van heeft?
Lopende zaken
Losweg
loting en samenstelling van de jury
loutere vermelding van consult NBB op kredietcontract volstaat niet
loyaliteit van het opsporingsonderzoek en het parket
Ltd
LTD- limited opheffen opdoeken stoppen, limited vaak oplichting en valkuil
Luxemburgs recht
Luxemburgs recht Droit Luxembourgeois
Luxuria

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.