-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (582) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (240) | H (319) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
i-depot
Ibadisme
IBAN Code berekenen
ICT voor advocaten
Idem
Idem est facere et nolle prohibere cum possis
Idem est non esse et non probari
idem est non esse et non significari
Identificatie bestuurder voertuig aan de hand van de nummerplaat aangebracht op de fietsdrager
Identificatie van de overtreder door de nummerplaat
Identiteit
Identiteitscontole door de politie
identiteitscontrole
IE intellectueel recht
iedereen wordt verondersteld de wet te kennen
Ignorantia legis neminem excusat
Ilias
Illegaal verblijf is niet strafbaar het negeren van een bevel het grondgebied te verlaten kan wel strafbaar gesteld
Illustrator CS5 Adobe
Imbrologio
immobilisering en verbeurdverklaring van het voertuig
impact van nieuw huwelijk op de schadevergoeding wegens het verlies van de economische waarde van de huisvrouw of huisman
impact van nieuwe gebeurtenissen na het ongeval op de schadebegroting
Impossibilium nulla est obligatio
Impossibilium nulla obligatio est
Imprevisie
Impulsstoornis
In dubio pro reo
In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen in
in mora
In pari causa turpitudinis cessat repetitio
In solidum
In solidum veroordeling en opvolgend verhaal tussen de verschillende schuldenaars
in staat stellen van een burgerlijke vordering voor de burgerlijke rechter
in staat van wijzen
In strafzaken is de eed van de verdachte niet toegelaten
In verkeer brengen van een verzekerd voertuig voor andere doeleinden dan waartoe de verzekering werd aangegaan
in verkeer brengen van een voertuig is een aflopend misdrijf
Inbezitname van een res nullius
Inbezitstelling van legaat
inbinden juridische boeken en tijdschriften boekbinderij
inbreng en terugneming
Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde
Inbreng of inkorting
inbreng van algemeenheid of bedrijfstak door een vennootschap
Incassobureau oude schulden
Incassobureau verjaring
Incassobureau zeer betwistbaar
Incassokantoor
Incassokantoor of advocaat
incassokantoren
incassokantoren en schoolfacturen
Incassokantoren en verjaarde schulden
Incassokantoren hebben geen bevoegdheid
Incassokantoren verliezen proces voor het Grondwettelijk Hof
Incidenteel appel
Incidenteel beroep
Incidenteel beroep kan enkel worden ingesteld door partijen in het geding.
incidenten bij de vereffening-verdeling
Incoterms
Indeling en nummering van juridische teksten
Indeling van de gemeentes over de gerechtelijke arrondissementen in Oost en West Vlaanderen
indexatie van de huur
Indicatieve tabel
indicatieve tabel 2004
Indicatieve tabel 2012
Indicatieve tabel 2016
Indicatieve tabel buitengewone kosten familierechtbanken Oost-Vlaanderen
Indicatieve Tarificatie honoraria
indiciaire taxatie
Ineptie
infans conceptus pro iam nato habetur quoties de commodis eius agitur
infiltratie
Info Business
Informanten
Informanten als bijzondere opsporingsmethode, rechtsleer, rechtspraak en commentaar
Informanten die zelf voor de rechtbank verschijnen en politieambtenaar die zich op zwijgrecht steunt
Informaticacriminaliteit
informaticarecht
informatie deze website voor juridische uitgeverijen
Informatie voor ondernemers 123
Informatieplicht van de arts ten aanzien van de partner van een sero-positieve HIV besmette persoon (aids besmettelijke ziekte)
Informatieplicht van het gemeenschappelijk waarborgfonds
informatieverplichting
Informatieverplichting van de advocaat
Informatieverstrekking door gerecht aan de pers
Information Juridique
informed consent
Informed consent
Informed consent
Informeel verhoor en informele bekentenis
infrastructuur
Ingebrekestelling
inhoud en aard van de psychische en medische onderzoeken opgelegd na een verval tot sturen
inhoud van onze tussenkomsten
Inhoudelijke vereisten van de aanmaning om tot opeisbaarheid van een consumentenkrediet over te gaan art. 29 WCK
inhoudingsplicht op facturen van aannemers
initiatiefrecht van de rechter bij de bewijsvoering
injunctierecht
inkijkoperatie als opsporingsmethode
Inkomsten die niet vatbaar zijn voor beslag
Inkoop van eigen aandelen
Inkorting
Inkorting interest op genoten vruchten vanaf datum overlijden
inkorting kapitaal van een levensverzekering in erfenis
Inleidende BepalingenBurgerlijk Wetboek
Inleidende BepalingenBurgerlijk Wetboek
inleiding van een echtscheidingsprocedure op grond van artikel 229 paragraaf 1 van het burgerlijk wetboek
Inleidingskamer
inning BTW schulden
Inpandgeving handelszaak
inquisitoire rechtspleging
Inschrijving minderjarige in de bevolkingsregisters
Insolvabele advocaten soms gedekt door verzekering
Insolventierecht
Inspectie door het RIZIV
instellen van een vordering door dagvaarding
Instemmingsrecht
Institituten Gaius
institutiones
Institutiones Justiniani - de instituten van justinianus
instructiefilm maken opnemen en delen door beeldschermweergave
Instrumentum
intellectueel recht
Intellectuele rechten in de arbeidsrelatie
Interest
Interesten bij schadeloosstelling voor onrechtmatige daad
interesten en vereffening-verdeling
interesten en verjaring kleinhandelaars facturen op niet handelaars
interesten op achterstallig loon
interesten op dwangsommen
internationaal
Internationaal
internationaal recht
internationaal recht
Internationaal testament
Internationale handelsgebruiken documentair krediet UCP 600
Internationale instellingen overzicht links
Internationale verkoop roerende zaken verdrag Verenigde naties CISG
Internationale verkoop van roerende goederen Weens koopverdrag, EVO of CISG
internering
Internet historical Archive's Digital Books Collections
Internet historical software archive
Internetarchief
Internetdating
internetfraude
internetgidsen, faxgidsen en andere bedrijvengidsen
internetgidsen, faxgidsen en andere bedrijvengidsen afblijven van dit boerenbedrog
Internethandel - privacy toepasselijke wettelijke bepalingen
internetverbintenissen en e-mailverbintenissen bewijzen
interpretatie in het strafrecht
Interpretatiebevoegdheid beslagrechter
Interpretatieovereenkomsten
Interpretatieregels van overeenkomsten in het Burgerlijk wetboek
interpretatieve wet
Intertekstualiteit
intrekking administratieve rechtshandeling
Intrest betalingsachterstand handelstransacties
Intrest betalingsachterstand handelstransacties niet voor verzekeraar die bedragenb aan verzekerde dient te betalen
Intro
intuita personae
Intuïtionisme
Invaliditeit versus arbeidsongeschiktheid
Invidia
invorderen van zeer oude facturen
Invordering onbetwiste facturen
INVORDERING VIA EEN ADVOCAAT OF KREDIETVERZEKERING
Invorderingen
invorderingen downloadformulier
inwerkingtreding
inzage in telecommunicatiegegevens via de operatoren als opsporingsmaatregel
Inzagerecht van de aandeelhouder
IPad voor advocaten
iphone-source
IPR en het statuut van de personen
Ira
is de assisenprocedure nog verenigbaar met de uitspraak van het Europees hof van de rechten van de mens
Is doping na disciplinaire sanctie nog strafrechtelijk vervolgbaar
Is een syndicus verplicht bij gedwongen mede-eigendom van appartementen
Is het verbod voor advocaten om handel te drijven nog houdbaar?
is incest strafbaar ?
is onvermogen strafbaar
is overspel steeds een grond tot echtscheiding
Islamitisch recht
Islamitische Staat
islamitische termen in het Arabisch
Iura novit curia
iuris et de iure
iuris tantum
ius ad bello recht op oorlog
ius agendi
Ius Cogens
Ius commune
ius est ars
Ius est vigilantibus
Ius gentium
ius in bello (internationaal humanitair recht)
ius sanguinis
ius soli
Ius talionis
Iusticie fons et origo est equitas
Iustiniani Digesta De digesten van Justinianus
Iustum passum et iustum contrapassum
Iustum pretium

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.