-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
c4 als wettelijke formaliteit bij de opzegging
CABG
Caduceren
Call to action
camerabewaking op de arbeidsplaats
camerabewaking op openbare weg en privacy
Camerawet
cannabis planten voor eigen gebruik
Cannabisrichtlijn
Canon
Canoniek Recht
CAO Nr. 81 26 APRIL 2002 TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TENOPZICHTE VAN DE CONTROLE OP DE ELEKTRONISCHE ON-LINECOMMUNICATIEGEGEVENS
Capita selecta
Capitularia
Captatie
captatieonbekwaamheid om giften of legaten te ontvangen
Captatio benevolentiae
Car tel est notre plaisir
Car-Pass verkoop van tweedehands wagen
Carensdag afschaffing
Carwash is een resultaatsverbintenis
Cash cow
Casheo bekom een voorschot op openstaande overheidsvorderingen
Cassandrasyndroom
Cassatie bindend na verwijzing
Cassatie in burgerlijke zaken
Cassatie in het belang van de wet
Cassatie in strafzaken
Casssatie tegen een vonnis bij verstek –
Caucus
causaal verband
causaal verband beoordelen aan de hand van rechtmatig alternatief
Cautio iudicatum solvi
CEDIRES
Celibaat is niet de oorzaak van pedofiele priesters
celibaatsbeding
Censor in het Romeins recht
Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Centraal register collectieve schuldenregelingen
Centraal strafregister rechtspersonen
Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen
Centrale voor Kredieten aan Particulieren
Centros arrest
centrum psychologische proeven bij het verval van het recht op sturen
CEPANI
Certificatie in het informaticarecht
certificering van effecten
cessante causa cessat effectus
Cessante ratione legis, cessat dispositio
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Chance hebben
Chaque baron est souverain en sa baronnie
Checklists
Chemische castratie
cheque
Chilling effect van de schadevergoeding in persrecht
Chirografaire schuldeisers
Cicero
CIF koop
Circiter
CISG VN verdrag interntationale koop roerende goederen
Citaatrecht
Citaten van Albert Einstein
Citaten, spreuken en zegswijzen
Citibank en Lehman Brothers
Class action
clausule van eigendomsvoorbehoud en faillissement
Cliens
Cliënteel behoort aan niemand toe
Clone of Burgerlijke vennootschap en aansprakelijkheid tegenover schuldeisers
Co-ouderschap
coaching bij onderhandeling en ondervraging
Coacta voluntas, voluntas est
CODEC problemen
CODEX JUSTINIANUS
Codex Justinianus Corpus Iuris Civilis boeken 30 tot 40
Codex Justinianus Corpus Iuris Civilis boeken 40 tot 50
Codificatie van het Romeinse recht
Cogitationis poenam nemo patitur
Cogitionis poenam nemo patitur
Cognitieve gedragstherapie
Cognossement
Cognossement of vrachtbrief
Cohousing
ColecoVision
collaboratie
collateraal
Collectief misdrijf
COLLECTIEF MISDRIJF EN EENHEID VAN OPZET
Collectieve herstelvordering
Collectieve schuldenregeling
Collectieve schuldenregeling Aantal schuldeisers – Omvang schuldenlast
Collectieve schuldenregeling brengt mensen in miserie
collectieve schuldenregeling en fiscus
collectieve schuldenregeling en restschulden uit faillissement
collectieve schuldenregeling en verkoop van de goederen
collectieve schuldenregeling leefgeld
Collectieve schuldenregeling maakt schulderkenning uit en doet het voordeel van de verjaring teniet
collectieve schuldenregeling overzichtspagina
Collectieve schuldenregeling staat niet open voor advocaten en de meeste vrije beroepen
Collectieve schuldenregeling: de schuldbemiddelaar heeft altijd gelijk
collectieve schuldenregelingen
collectieve schuldenregelingen en het bekomen van een uitvoerbare titels
collectieve schuldenrgeling en weigering van een schuldeiser om in te stemmen met een minnelijke aanzuiveringregeling voorgelegd door de schuldbemiddelaar
Collectieve vordering
Collo
Collocatie en alcoholisme
Collocatie en rechtsplegingsvergoeding
Colloque singulier
comitas gentium
Comité P
Comité P
Comité P
Comité voor preventie en bescherming op het werk
commanditaire vennootschap op aandelen
Commandverklaring
commandverklaring termijn en geldigheid
commerciële geschillen
commissaris in de vennootschap duurtijd ambtstermijn
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
commissie voor de bescherming voor de persoonlijke levenssfeer (privacycommissie)
Commissie voor Internationaal Recht
Commissiecontract
commissiedelict
Commissieloon van de makelaar bij de verkoop van onroerende goederen
COMMISSIELOON VAN DE MAKELAAR BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN na beeindiging van zijn opdracht
Commissieloon vastgoedmakelaar bij verkoop onder opschortende voorwaarde
Commissoir beding
Commité bijzondere jeugdzorg
Commodum eius esse debet, cuius periculum est
commorientes
Communautaire uitputting en merkenrecht
Comparant
Compensatie van grieven bij de bepaling van het recht op persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
Compensatoire rente of vergoedende rente
Complexe procedures
compromis ontbinden
computer support en ondersteuning voor advocaten
Computertips
Conari non idem est ac rem prospere gerere
Concessie van alleenverkoop
Concessie van alleenverkoop beëindiging vergoeding
Conclusie vormvoorwaarden
CONCLUSIES IN STRAFZAKEN
Conclusies moeten inhoud en relevantie hebben
Conclusies na heropening debatten
Conclusies van uw advocaat
conclusies van uw tegenpartij ontvangen
Conclusietermijn art. 747 §2
Conclusietermijnen in strafzaken
concubinaat beëindigen
Concurrentie na beëindiging van de arbeidsovereenkomst principieel toegelaten
concurrentiebeding
Concurrentieel of gelijktijdig bestuur
Concurrentieverbod werknemer ook na ontslag
Conditio sine qua non
Confederalisme
Confederalisme als bedrog en middel naar totale opheffing van België de ware bedoelingen van de NVA en Bart De Wever
Confessio dividi non debet
Conficten tussen aandeelhouders
conflict van wetgevende normen en evenredigheidsregel
Conflicten bij de beëindiging van de samenwoning
Conflicten rond automatisatie geschillen, sofware implementatie
Conflicten tussen advocaten
Conformiteit van de geleverde zaak en de consumentenkoop – sanctieregeling.
Conformiteitsattest
Consensualisme
Consensuele totstandkoming overeenkomsten
Consensus autem voluntatis est actus, qui praesupponit actum intellectus
consolidatie
Consortium
Constructivisme
Consuetudo legis habet vigorem
consult NBB-VKC
Consultaties
consumentenakkoorden
consumentenakkoorden
consumentenkrediet
consumentenkrediet
Consumentenkrediet meest voorkomende inbreuken
consumentenkrediet toelichting en artikelsgewijze commentaar
consumentenkrediet vaak voorkomende inbreuken vastgesteld door de FOD
Consumentenrechten en hun verbeterde bescherming
Consumeren van liefde
Contact
Contactinformatie
contactpagina
Contaminatie
Contra rem iudicatam non audietur
contractuele bewijsregels
Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de notaris
Contractuele en extra-contractuele fout
Contractuele vervroegde opzeggingsmogelijkheid bij huurcontracten van korte duur.
Contractvrijheid
contrapunt
controle op vennootschappen
Controle van gevangenen en Bijzondere veiligheidsmaatregelen
controlebevoegdheid van de blote eigenaar
controleorganen in de gevangenis
Controleren werknemers op diefstal
Convenances vainquent la loi
Conventie tussen de verzekeraars inzake schadevergoeding n.a.v. verkeeersongeval
Conventio omnis intelligitur rebus sec stantibus
CONVENTIONELE ONDERHOUDSGELDEN NA ECHTSCHEIDING
Conventionele toepassing van de wet op de woningbouw - Wet Breyne
coöperatieve vennootschap CV
coördinaten
Coördinatie en codificatie van wetgeving
Coördinatie van het deskundigenonderzoek
Coördinatieovereenkomsten in de bouwsector
Coördinatieovereenkomsten in de bouwsector
Coördinatieovereenkomsten in de bouwsector
Coördinerende deskundige
Copyright modellen en e-books
Corporate Governance
Corpus Iuris Civilis
Corpus Iuris Civilis overzicht
Correcte spelling en woordgebruik in juridische teksten en contracten
Correctionalisering
Corrupte rechters riskeren tot 15 jaar cel
Cosmetica na dierproeven buiten Europa
Costumen
Couperen van oren en staart van honden
Coutume passe droit
Crimen extinguitur mortalitate
Crimen morte finitum est
criminogenese partnergeweld
Crisis bij de juridische tijdschriften en uitgeverijen
Crisismanager
Criteria bij de bepaling van het onderhoudsgeld voor kinderen
criteria bij de bepaling van onderhoudsgeld
Criteria tot het bepalen van de onbekwaamheid tot het beheren van goederen bij de vaststelling van het voorlopig bewind.
Cuius
cuius sanguis, eius et hereditas
Cujus est condere legem, ejus est abrogare
Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti
Culpa in eligendo
Culpa lata dolo aequiparatur
Culpa lata dolus est
curia novit legem
Curriculum Vitae Fraude
Cursussen Recht
Cyberhooking
Cyberpesten

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.