-A +A
(2) | " (1) | ' (1) | ( (2) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (2) | 7 (2) | A (528) | B (747) | C (168) | D (614) | E (299) | F (122) | G (328) | H (530) | I (173) | J (43) | K (150) | L (133) | M (184) | N (133) | O (562) | P (241) | Q (1) | R (339) | S (427) | T (293) | U (67) | V (1023) | W (300) | Z (81)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Alternatieve bestraffing Opproefstelling en begeleiding. Opschorting, uitstel en probatie-werkstraf Hoet P. Rechtsleer
Alternatieve Geschiloplossing Goovaerts Leo Rechtsleer
Alternatieve maatregelen en straffen (penologisch vademecum)
Desmet S
Lauwaert E
Maes A
Piers D
Van Dosselaere D.
Peters T
Hutesebaut F
Kellens G
Meyvis W
Martin D
Rechtsleer
Alternatieve maatregelen en straffen (penologisch vademecum) Volume II
Desmet S
Lauwaert E
Maes A
Piers D
Van Dosselaere D.
Peters T
Hutesebaut F
Kellens G
Meyvis W
Martin D
Rechtsleer
Alternatieve vereffening van vennootschap door vordering gedwongen overname zonder kandidaat overnemers. Rechtspraak
Ambtenaren recht overplaatsing als verkapte tuchtmaatregel Rechtspraak
Ambtsgeheim of beroepsgeheim in het onderwijs
Deridder Jan
Driesen Christtine
Rechtsleer
Ambtshalve aanhouden burgerlijke belangen door de eerste rechter en hoger beroep louter op strafgebied door Rechtspraak
Ambtshalve controle van territoriale bevoegdheid bij verstek Rechtspraak
Ambtshalve heffing bij niet aangifte van belastingen Rechtspraak
Ambtshalve heffing van provincie- of gemeentebelasting bij gebrek aan aangifte voorwaarden Rechtspraak
Ambtshalve middel en rechten van de verdediging Rechtspraak
Ambtshalve onderzoek door de stafhouder na onontvankelijke klacht Rechtspraak
Anciëniteit als statutair ambtenaar wordt meegeteld bij de anciëniteit van dezelfde werknemer wanneer deze later als contractant voor zelfde werkgever werkt Rechtspraak
Andere begunstigde dan de dader van de opzettelijke fout mogen niet door verzekering uitgesloten Rechtspraak
Annuaire administratif et judicaire de Belgique Administratief en gerechtelijk jaarboek voor België Rechtsleer
Annuleren aankoop keuken Rechtspraak
Anticipatieve aanmaning Rechtspraak
Antidatering opzeggingsbrief met bedoeling onmiddellijk einde opzegovereenkomst met recht op werkloosheidsuitkering Rechtspraak
Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid Lemmens Koen Rechtsleer
Antigoon-toets in fiscale zaken Rechtspraak
Antigoon-toets in fiscale zaken onregelmatig verkregen bewijs aanwending andere belastingen Rechtspraak
Antigoonleer in tuchtzaken Rechtspraak
Antigoonleer toepasselijk in burgerlijke zaken Rechtspraak
Antigoonrechtspraak bevestigd door het Europees Hof van de rechten van de mens Rechtspraak
Anton Bergmann Publicatie
Antwoorden op vragen van de politie maken het verhoor daarom nog niet spontaan Rechtspraak
Appartementseigendom kan ootstaan door testament Rechtspraak
Appartementsmede-eigendom agendapunt verplicht oproeping algemene vergadering Rechtspraak
Appartementsmede-eigendom Agendapunten die afwijken van het agenda opgelegd door de rechtbank kunnen nietig verklaard Rechtspraak
APR Algemene Praktische rechtsverzameling Rechtsleer
Arbeid geleverd door een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel en vergoedingen
Torfs N
Vandemaele S
Rechtsleer
Arbeid verrichten als criterium bij de beoordeling schijnzelfstandigheid Rechtspraak
Arbeid verrichten definitie Rechtspraak
Arbeidsduur leidinggevende functie of vertrouwensfunctie - personeelslid met eindbeslissingsbevoegdheid inzake belangrijke aankopen Rechtspraak
Arbeidsduur leidinggevende functie of vertrouwensfunctie onderscheid overheid en privésector Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.