-A +A
(2) | " (1) | ' (1) | ( (2) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (2) | 7 (2) | A (514) | B (742) | C (163) | D (611) | E (292) | F (122) | G (325) | H (525) | I (172) | J (43) | K (149) | L (132) | M (181) | N (130) | O (555) | P (240) | Q (1) | R (337) | S (413) | T (285) | U (67) | V (1006) | W (299) | Z (80)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Objectieve persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders RSZ Schulden reeds eerder betrokken in faillissement Rechtspraak
Occasionele en bijkomstige daden van handelsvertegenwoordiging recht op uitwinningsvergoeding Rechtspraak
Occasionele groepjes die occasionele protestacties uitvoeren zijn geen bendes Rechtspraak
Ockhams scheermes in het leerstuk van de Belgische nalatigheidsinteresten
Samoy Ilse
Stijns Sophie
Rechtsleer
OCMW dienstverlening en bestaansminimum
Senaeve Patrick
Simoens Dries
Rechtsleer
OCMW dient onmiddellijk in te staan voor geneeskundige verzorging, hulp, vervoer en opname van alle personen op haar grondgebied en de kosten hiervan te dragen wanneer betrokkene verkeert in financiële problemen Rechtspraak
OCMW heeft medische hulpverleningsplicht ook ten aanzien van illegalen Rechtspraak
OCMW maatschappelijke dienstverlening kan toegekend met terugwerkende kracht Rechtspraak
OCMW teruggefloten wegens weigering leefloon na vraag informatie Rechtspraak
Octrooibescherming voor software. Een internationaal perspectief Seyen Rechtsleer
Octrooien APR Remouchamps Rechtsleer
Octrooien bevoegde rechtbank Rechtspraak
Octrooien stakingsrechter nietigheidstoets octrooi en inbreuken op het octrooi door loutere aanbieding Rechtspraak
Oldtimers in het verkeer Rechtspraak
Oldtimers schade na en door herstelling Rechtspraak
Olie op de weg Rechtspraak
Omgaan met conflicten in de vennootschap
Byttebier Koen
François Alain
Janssens Elke
Van de Gehuchte Timothy
Rechtsleer
Omgaan met onrechtmatig bewijs Menschaert, Ann Rechtsleer
Omkoping ambtenaren om invloed uit te oefenen zonder dat de invloed werd uitgeoefend Rechtspraak
Omkoping ambtenaren zonder aanwending invloed Rechtspraak
Omkoping met het oog op de aanwending van invloed Rechtspraak
Omkoping veronderstelt een handeling zonder kennis van de werkgever Rechtspraak
Omschrijving maatschappelijk doel van vennootschappen modellen
De Clippel F
Haeck T.
Meeuwssen P
Vandamme H
Vermoesen B
Verschelden P
Rechtsleer
Omschrijving opdracht van de deskundige beslissing alvorens recht te doen Rechtspraak
Omstandigheden van de relatiebreuk doen niet terzake bij einde feitelijk samenwoning Rechtspraak
Omzethuur Rechtspraak
Omzetting van vruchtgebruik kan enkel gevorderd worden door vruchtgebruiker Rechtspraak
Omzetting van vruchtgebruik op economische gronden Rechtspraak
Omzetting VOF in BVBA vennoten blijven hoofdelijk gehouden voor schulden van voor de omzetting Rechtspraak
Onafhankelijkheid van de preventieadviseur Rechtspraak
Onafhankelijkheid van de rechter mensenrechten en stedenbouw Rechtspraak
onbegrijpbare en onuitwerkbare arbitrage staan de bevoegdheid van de rechtbank niet in de weg Rechtspraak
Onbeheerde nalatenschap en samenlopende schuldeisers -pauliana Rechtspraak
Onbekwaamheid en bescherming - Praktische handleiding meerderjarige onbekwame
Bertouille Vincent
Rotthier Kristiaan
Van den Eeden Erik
Rechtsleer
Onbekwaamheid is geen dringende reden tot ontslag Rechtspraak
Onbeslagbaarbaarheid woning zelfstandige vereiste van bewoning Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.