-A +A
(4) | " (1) | ' (1) | ( (2) | . (1) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (1) | 7 (2) | A (372) | B (509) | C (127) | D (521) | E (215) | F (89) | G (225) | H (403) | I (115) | J (40) | K (114) | L (98) | M (121) | N (94) | O (388) | P (170) | Q (1) | R (239) | S (271) | T (205) | U (46) | V (667) | W (228) | Z (62)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Maatregelen die de reisorganisator dient te nemen tot voortzetting van de reis bij overmacht Rechtspraak
Maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht FOD Sociale zaken Rechtsleer
maatschappelijke verslagen van de jeugdrechtbank kunnen niet gebruikt worden in de strafprocedure Rechtspraak
machtiging tot verkoop door rechter-commisaris in een faillissement is vatbaar voor derdenverzet Rechtspraak
Machtsafwending van de burgemeester bij toelating tot verderzerzetten van onvergunde bouwwerken Rechtspraak
Mag de brandweer haar kosten voor interventie verhalen op de veroorzaker van de schade Rechtspraak
Mandaat ad litem van de advocaat in administratieve procedures Rechtspraak
Mandaat van advocaat wordt verondersteld Rechtspraak
Mandaten en benoemingen in vennootschappen modellen
De Clippel F
Haeck T.
Meeuwssen P
Vandamme H
Vermoesen B
Verschelden P
Rechtsleer
Mankende hond met diarree heeft koopgebrek Rechtspraak
Mare Liberum Hugo De Groot Rechtsleer
marketing voor vrije beroepen Blonde Barend Rechtsleer
Materiële vaststellingen met een bijzondere bewijswaarde - Weerlegging Rechtspraak
Matiging straf wegens overschrijding redelijke termijn Rechtspraak
matigingsrecht van de strafrechter in douane- en accijnszaken Julie Decroix Rechtsleer
Maximale termijn opschorting rechten buitengewone schuldeisers in wet continuiteit ondernemingen WCO Rechtspraak
Maximale wederbeleggingsvergoeding Rechtspraak
Maximum rechtsplegingsvergoeding Rechtspraak
Maximum RPV door omvangrijkheid conclusies Rechtspraak
Mede aansprakelijkheid bestuurder in contractuele relaties van de vennootschap Rechtspraak
Mede-eigenaar die woonst exclusief bewoont is vergoeding verschuldigd aan andere medeeigenaars Rechtspraak
Mede-eigendom en vordering van de individuele mede-eigenaar Rechtspraak
Mede-ondertekening zaakvoerders van de franchisenemer sluit Wet Precontractuele Informatieverplichting niet uit Rechtspraak
Mededaderschap of medeplichtigheid aan misdrijven die vermogensvoordeel mogelijk maken en verbeurdklaring Rechtspraak
Mededeling stukken aan beroepsinstantie en procedure Raad van State Rechtspraak
Mededeling van nieuwe stukken bij de laatste conclusietermijn is deloyaal procesgedrag Rechtspraak
mededeling van stukken door een belastingambtenaar, naar aanleiding van een onregelmatig verhoor, is op zich niet nietig. Rechtspraak
Medeschuldenaars zijn soms feitelijke borgstellers en kunnen kwijtschelding bekomen Rechtspraak
Medewerkers op zelfstandige basis Voorkom schijnzelfstandigheid na de nieuwe wet Rechtsleer
Mediatie van handelsgeschillen
Van Houtte Hans
Wautelet Patrick
Rechtsleer
Medisch dossier en ziekenhuis Rechtspraak
Medische fout door slokdarmperforatie door geforceerde intubatie Rechtspraak
Medische fout maakt geen slagen en verwonding uit wanneer het gevolg van de nalatigheid onzeker is en louter als een gemiste kans of als een verhoogd risico kan worden beschouwd Rechtspraak
Medische fout verlies van een kans op genezing maakt geen slagen en verwonding Rechtspraak
Meemoeder en niet geadopteerde kinderen Rechtspraak
Meer persoonlijk onderhoudsgeld dan dat om de staat van behoeftigheid te vermijden op basis van zware economische terugval Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.