-A +A
(2) | " (1) | ' (1) | ( (2) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (1) | 7 (2) | A (403) | B (564) | C (133) | D (543) | E (234) | F (97) | G (253) | H (432) | I (131) | J (41) | K (125) | L (104) | M (145) | N (102) | O (445) | P (189) | Q (1) | R (267) | S (314) | T (229) | U (54) | V (762) | W (243) | Z (65)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Garantie bij consumentenkoop hierarchie der rechtsmiddelen Rechtspraak
Garantie bij consumentenkoop hoedanigheid consument, vermoeden ten voordele consument Rechtspraak
Garantie op eerste verzoek misbruik en bewijslast Rechtspraak
Garantie op eerste verzoek, recht op afroep en de bewijslast van de onregelmatige afroep Rechtspraak
GAS-boete voor uitgebroken paard na wegenwerken Rechtspraak
GASboete en vereiste tegenspraak Rechtspraak
GASboete heeft sanctionerend karakter en dient getoetst aan de rechten van verdediging Rechtspraak
GASboete voor vuilzak de avond voor de ophaling buiten te zetten boete werd door rechter herleid tot 1 euro Rechtspraak
Gat in wegdek van verkeersgeleider Rechtspraak
Geadopteerd kind kan procedure van overleden adoptant voortzetten tegen de wil van de andere afstammelingen Rechtspraak
Geannoteerd wetboek medisch recht
Callens Stefaan
Van Der Mauten Filip
Huybrechts Vanessa
Coëffé Mathilde
Rechtsleer
Gebrek aan beroepskennis en organisatiezin als criterium voor schijnzelfstandigheid Rechtspraak
Gebrek aan spoedeisend karakter voor de raad van state door de proceshouding van de eiser Rechtspraak
Gebrek in de weg en de verplichting van de weggebruiker tot het schenken van aandacht aan de toestand van het wegdek Rechtspraak
gebrek in ondertekening verzoekschrift hoger beroep Rechtspraak
Gebrek of laattijdige conclusie kan in een volgende conclusietermijn rechtgezet Rechtspraak
Gebreken bij de verplichte vermeldingen inzake de ondertekening van een consumentenkrediet en sanctie ter zake Rechtspraak
Gebreken bij verkoop dieren Rechtspraak
Gebrekkige of afwezige verklaring Derdebeslagene sanctie en appreciatie beslagrechter Rechtspraak
Gebruik der talen in gerechtszaken burgerlijke partijstelling voor onderzoeksrechter en stukken in vreemde taal Rechtspraak
Gebruik der talen in gerechtszaken vermelding in vonnis van vreemde taal vermeld in stuk van partijen Rechtspraak
Gebruik en misbruik van procesrecht Taelman P Rechtsleer
Gebruik maken van andermans draadloos netwerk zonder instemming is strafbaar Rechtspraak
Gebruik maken van essentiële functies van een muur is nog geen inbezitname Rechtspraak
Gebruik valse naam op internetforum Rechtspraak
Gebruik van het Engels in arbeidsrelaties Rechtspraak
Gebruik VZW om commerciële activiteiten te voeren Rechtspraak
Gebruiken of laten gebruiken, al dan niet door het verhuren, van een opgesplitste woning of van een gebouw waarvan het aantal woongelegenheden is gewijzigd zonder tegen stedenbouwkundige vergunning Rechtspraak
Gebruikmaken van een valse hoedanigheid Rechtspraak
Geconsigneerde derdengelden overmaken voorafgaand aan de afloop van de procedure en aansprakelijkheid Rechtspraak
Gedeelde aansprakelijkheid huurder en verhuurder bij brand Rechtspraak
Gedeeltelijke schenkingen Van Quickenborne M Rechtsleer
Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State van een reglementair besluit Rechtspraak
Gedifferntieerde behandeling schuldeisers absolute en procentuele cijfers Rechtspraak
Gedwongen hervatting van het geding Rechtspraak
Gedwongen inhoudingen op terugbetaling belastingen door de RVA stuiten niet de verjaring tot terugbetaling van ten onrechte betaalde sommen van de RVA Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.