-A +A
(2) | " (1) | ' (1) | ( (2) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (2) | 7 (2) | A (517) | B (742) | C (164) | D (611) | E (292) | F (122) | G (325) | H (526) | I (172) | J (43) | K (149) | L (132) | M (182) | N (131) | O (556) | P (240) | Q (1) | R (337) | S (414) | T (287) | U (67) | V (1008) | W (299) | Z (80)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Garantie bij consumentenkoop hierarchie der rechtsmiddelen Rechtspraak
Garantie bij consumentenkoop hoedanigheid consument, vermoeden ten voordele consument Rechtspraak
Garantie op eerste verzoek misbruik en bewijslast Rechtspraak
Garantie op eerste verzoek, recht op afroep en de bewijslast van de onregelmatige afroep Rechtspraak
Garantie verkoop tweede hands voertuigen tussen particulieren met bemiddeling garage Rechtspraak
GAS-boete gezag van gewijsde Rechtspraak
GAS-boete voor uitgebroken paard na wegenwerken Rechtspraak
GASboete voor verkeersinbreuk - Inning van de administratieve geldboete - Afwezigheid van de bestuurder van het voertuig Rechtspraak
GASboete administratief beroep kan niet ingesteld met ter griffie neergelegde brief Rechtspraak
GASboete en vereiste tegenspraak Rechtspraak
GASboete enkel mogelijk voor kleine vorm van openbare overlast Rechtspraak
GASboete heeft sanctionerend karakter en dient getoetst aan de rechten van verdediging Rechtspraak
GASboete hoger beroep dient ingesteld tegen gemeente en niet tegen de sanctieambtenaar Rechtspraak
GASboete met sanctionerend karakter kan niet opgelegd zonder vermoeden van onschuld te miskennen Rechtspraak
GASboete met sanctionerend karakter mag niet op onweerlegbare wijze opgelegd aan de houder van een nummerplaat van een voertuig Rechtspraak
GASboete ten laste van de houder van de kentekenplaat van het voertuig - Onweerlegbaar vermoeden van toerekenbaarheid. Rechtspraak
GASboete voor vuilzak de avond voor de ophaling buiten te zetten boete werd door rechter herleid tot 1 euro Rechtspraak
Gat in wegdek van verkeersgeleider Rechtspraak
Ge-kunst-el bij veiling Joke Goddaer Rechtsleer
Geadopteerd kind kan procedure van overleden adoptant voortzetten tegen de wil van de andere afstammelingen Rechtspraak
Geannoteerd wetboek medisch recht
Callens Stefaan
Van Der Mauten Filip
Huybrechts Vanessa
Coëffé Mathilde
Rechtsleer
Gebouw dat enkele pannen verliest stort niet in in de zin van art. 1386 B.W. Rechtspraak
Gebrek aan beroepskennis en organisatiezin als criterium voor schijnzelfstandigheid Rechtspraak
Gebrek aan spoedeisend karakter voor de raad van state door de proceshouding van de eiser Rechtspraak
Gebrek in de weg en de verplichting van de weggebruiker tot het schenken van aandacht aan de toestand van het wegdek Rechtspraak
gebrek in ondertekening verzoekschrift hoger beroep Rechtspraak
Gebrek inschrijving KBO dient ambtshalve door de rechter opgeworpen Rechtspraak
Gebrek of laattijdige conclusie kan in een volgende conclusietermijn rechtgezet Rechtspraak
Gebreken bij de verplichte vermeldingen inzake de ondertekening van een consumentenkrediet en sanctie ter zake Rechtspraak
Gebreken bij verkoop dieren Rechtspraak
Gebrekkig hond mag ook bij koper blijven terwijl de verkoper de prijs terugbetaalt zonder de behandelingskost te betalen (indien deze buiten proportie) Rechtspraak
Gebrekkig onberekenbaar paard kan niet zomaar hersteld in het kader van de koopwet Rechtspraak
Gebrekkige levering wanneer voorwerp ongeschikt is tot het gebruik waartoe het is bestemd Rechtspraak
Gebrekkige of afwezige verklaring Derdebeslagene sanctie en appreciatie beslagrechter Rechtspraak
Gebruik der talen in gerechtszaken burgerlijke partijstelling voor onderzoeksrechter en stukken in vreemde taal Rechtspraak
Gebruik der talen in gerechtszaken vermelding in vonnis van vreemde taal vermeld in stuk van partijen Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.