-A +A
(2) | " (1) | ' (1) | ( (2) | 1 (2) | 2 (1) | 3 (2) | 7 (2) | A (528) | B (747) | C (168) | D (614) | E (299) | F (122) | G (328) | H (530) | I (173) | J (43) | K (150) | L (133) | M (184) | N (133) | O (562) | P (241) | Q (1) | R (339) | S (427) | T (293) | U (67) | V (1023) | W (300) | Z (81)
Titelsorteerpictogram Auteur Type
Aan een collectieve schuldenregeling lijkt geen einde te komen Rechtspraak
Aan meerderjarig kind van 22 jaar kan geen termijn worden opgelegd voor de vordering tot betwisting vaderschap van meerderjarig kind Rechtspraak
Aan wie komt belastingsteruggave toe wanneer in EOT hierover niets werd bepaald Rechtspraak
Aandachtspunten bij pluraliteit van schuldenaren
De Man M
Swaenepoel E.
Vandenbogaerde F
Vermander F.
Rechtsleer
Aandeelhouder met slechts één aandeel kan genieten van kwijtschelding borgstelling Rechtspraak
Aandeelhouderschap vergt niet de voorlegging van gedrukt aandeel maar kan ook blijken uit oprichtingsakte behoudens tegenbewijs Rechtspraak
Aandeelhoudersovereenkomst modellen vennootschappen
De Clippel F
Haeck T.
Meeuwssen P
Vandamme H
Vermoesen B
Verschelden P
Rechtsleer
Aandelen - Een overzicht van de principes en een aantal toepassingen Janssens en Keskins Rechtsleer
Aandelen en echtscheiding Waûters Bernard Rechtsleer
Aandelen en echtscheiding en vordering tot uittreding Rechtspraak
Aandelen en huwelijk Casman Hélène Rechtsleer
Aandelen in een huwgemeenschap, lidmaatschapsrechten versus vermogensrechten Rechtspraak
Aandelen van een personenvennootschap zijn principieel niet overdraagbaar, hiervan kan afgeweken worden in de statuten middels een voortzettingsbeding Rechtspraak
Aandelenoverdracht kan bewezen zonder geschrift Rechtspraak
Aandelenoverdracht tijdens huwelijk al dan niet een schenking Rechtspraak
Aangetekende zending definitie Raad van State Rechtspraak
Aanhangig maken van de tuchtvordering door de stafhouder Rechtspraak
Aankoop bouwgrond onder verplichting op dat perceel een woning te laten bouwen door de verkoper volgens nog te voeren besprekingen Rechtspraak
Aankoop elektrische fiets voor woon-werkverkeer is consumentenkoop Rechtspraak
Aankoopbelofte vereist geen stedenbouwkundig uittreksel Rechtspraak
Aankoopbelofte zonder vermelding van stedenbouwkundige bestemming is geldig Rechtspraak
Aanname van een feit kan het resultaat zijn van een bewijsvoering door vermoedens Rechtspraak
Aannemer draagt bewijslast van de uitvoering door hemzelf Rechtspraak
Aannemer kan geen betaling vorderen voor werken die voorwerp zijn van een stedenbouwkundig misdrijf Rechtspraak
Aanneming APR Baert Geert Rechtsleer
Aanneming Artikel en commentaar
Van Houtte Vera
Kogl Benoît
Rechtsleer
Aanneming is een daad van koophandel Rechtspraak
Aanneming schilderwerken aansprakelijkheid en voorlichtingsplicht schilder voor afschilfering van de verf Rechtspraak
Aanneming van diensten of huur van een goed met begeleidende diensten Rechtspraak
Aanneming van werk De Wit Ralph Rechtsleer
Aanneming volgens de regels van de kunst Rechtspraak
aanneming voor vaste prijs op basis van foute berekening door fout aannemer is bindend Rechtspraak
aanrijding met van rechts komende fietser met hoge snelheid vanuit moeilijk waarneembaar straatje onvoorzienbare hindernis Rechtspraak
Aanslag geheime commissielonen niet bij fictieve prestaties Rechtspraak
Aanslag geheime commissielonen op genoten voordelen in natura Rechtspraak
Aanslag geheime commissielonen op verdoken meerwinst door fictieve uitgaven Rechtspraak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.