-A +A

Bevoegdheid van de vrederechter bij loonoverdracht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

De vrederechter is de bevoegde rechter om te oordelen over de vorderingen tot bekrachtiging van een overdracht en oordeelt hierover in laatste aanleg.

wettelijke basis: WET VAN 12-04-1965 ,ART Art. 31

Rechtspraak:

HOF VAN CASSATIE, NEDERLANDSE AFDELING, 3E KAMER, 07/03/2005

De vrederechter waarbij een vordering tot bekrachtiging van een overdracht van loon aanhangig is overeenkomstig artikel 31 van de Loonbeschermingswet, is bevoegd om in laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de grond van overdracht en van de gewaarborgde schuldvordering; zulks is met name het geval voor het contract van lening, hoofdverbintenis en het contract van loonoverdracht bijkomstige verbintenis nu beide contracten nauw verbonden zijn (1). (1) Cass., 10 nov. 1983, A.C. 1983-84, nr 140; Pas., 1984, I, nr 140 voorafgegaan door concl. proc.-gen. KRINGS; Cass., 19 jan. 2001, A.C., 2001, nr 38.

Wanneer ingevolge het verzet van de loonoverdrager tegen de voorgenomen uitvoering van de loonoverdracht, de vordering tot bekrachtiging van de overdracht door de overnemer wordt ingesteld nadat de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering reeds bij een rechterlijke beslissing werd vastgesteld, is de vrederechter gebonden door het gezag van gewijsde van die beslissing: de vrederechter dient in dit geval slechts te onderzoeken of de loonoverdracht aan de wettelijke bepalingen ter zake voldoet en of de schuldvordering, zoals die uit de rechterlijke beslissing blijkt, niet nadien geheel of gedeeltelijk is tenietgegaan (1).
(1) Cass., 10 nov. 1983, A.C. 1983-84, nr 140; Pas., 1984, I, nr 140 voorafgegaan door concl. proc.-gen.
KRINGS; Cass., 19 jan. 2001, A.C., 2001, nr 38.

Indien de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering is neergelegd in een uitvoerbare titel, mag de vrederechter bij wie de bekrachtiging van de loonoverdracht wordt gevorderd, niet raken aan de rechten van de partijen zoals die uit deze titel blijken; de vrederechter blijft in dat geval niettemin bevoegd om na te gaan of de in die titel vastgelegde schuldvordering, waarvan de betaling door middel van de loonoverdracht wordt nagestreefd, nog actueel is en onder meer inmiddels niet verjaard is (1).
(1) Cass., 10 nov. 1983, A.C. 1983-84, nr 140; Pas., 1984, I, nr 140 voorafgegaan door concl. proc.-gen.
KRINGS; Cass., 19 jan. 2001, A.C., 2001, nr 38.

U kan een model van verzetsakte tegen een loonoverdracht bestellen tegen betaling van 25 € door een mail te sturen naar elfri@elfri.be vermeld in de mail:

voor ontvangst van een model van verzetsakte tegen een loonoverdracht (model GMODLO1)
 

U kan een model van loonoverdracht en overdracht van schuldvordering bekomen als bijkomende overeenkomst ter waarborging van een onderliggende overeenkomst tegen betaling van 25 € door een mail te sturen naar elfri@elfri.be vermeld in de mail:

voor ontvangst van een model van loonoverdracht en andere schuldvorderingen (model GMODLO2)

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.