-A +A

bevoegdheid en hoger beroep

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

dient de rechter in de graad van beroep de bevoegdheid van de eerste rechter te onderzoeken?

De rechter dient in graad van beroep ambtshalve de bevoegdheid van de eerste rechter te onderzoeken. Indien de rechter in graad van beroep oordeelt dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd verklaarde dient de rechter het aanvochten vonnis te hervormen in zoverre deze zich bevoegd verklaarde en dient zij de zaak hierna te verwijzen naar de bevoegde rechter in graad van beroep die in beroep zou hebben moeten oordelen indien de correcte rechter in eerste aanleg was gevat.

Zie Hof van Beroep Gent 20 september 2007, NJW 173, 946:

uittreksel uit het arrest:

"Het hof behoort ambtshalve zijn, bij artikel 602 van het gerechtelijk wetboek bepaalde, materiële bevoegdheid die ressorteert onder de regels van de rechterlijke organisatie en die van de openbare orde is te onderzoeken.  De appelrechter dient, bij toepassing van artikel 643 Gerechtelijk Wetboek, dit onderzoek ook (en dus ambtshalve) te voeren, zelfs wanneer het hoger beroep-zoals deze-beperkt is tot de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de voor de eerste rechter aanhangig gemaakte vordering en de bevoegdheid van de eerste rechter noch uitdrukkelijk, noch impliciet, in hoger beroep worden bestreden.

 De appelrechter miskent aldus de betrekkelijke werking van het hoger beroep niet en het hof kan niet verweten worden beslist te hebben zonder gevat te zijn, waar immers onterecht uit de bewoordingen van artikel 602 van het gerechtelijk wetboek zou worden besloten dat de materiële bevoegdheid van het hof uitsluitend wordt bepaald door de vraag welk rechtscollege de beslissing in eerste aanleg heeft genomen en dat de enige controle die de appelrechter moet doen erin zou bestaan na te gaan of de voor hem gebrachte beslissing gewezen is door een gerecht van wiens beslissingen hij een hoger beroep kennis kan nemen, wat meteen het onaanvaardbare gevolg met zich zou brengen dat de eerste rechter door zich (al dan niet expliciet) bevoegd te verklaren-en in zoverre de partijen de beslissing over de bevoegdheid niet bestrijden- het appelrechter bindt in een aangelegenheid die van de rechterlijke organisatie is en dus de goede werking van Justitie aanbelangt.

De bevoegdheid van de appelrechter wordt in beginsel niet bepaald door het gerecht dat de beroepen beslissing heeft gewezen, maar door de zaak zelf, die krachtens de bepalingen van het gerechtelijk wetboek al dan niet onder de bevoegdheid van de eerste rechter valt zodat de appelrechter bij de beoordeling van zijn bevoegdheid incidenteel, de bevoegdheid van de eerste rechter zal dienen te onderzoeken.

Behoort de zaak tot de bevoegdheid van een ander gerecht, dan het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, dan moet de appelrechter zich-zo nodig ambtshalve- onbevoegd verklaren en de zaak, bij toepassing van artikel 643 van het gerechtelijk wetboek, naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijzen op voorwaarde uiteraard dat de appelrechter niet de beroepsrechter is van het gerecht dat in eerste aanleg de bevoegde rechter is...

Hoger beroep tegen een vonnis inzake bevoegdheid en jurisdictie
Art. 1050 al. 2 van het Gerechtelijk Wetboek

artikel 1050, al. 2 van het Gerechtelijk Wetboek stelt : « Tegen een beslissing inzake bevoegdheid kan slechts hoger beroep worden ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis ».

Er kan derhalve niet onmiddellijk hoger beroep worden ingesteld tegen een beslissing inzake bevoegdheid ; het eindvonnis dient te worden afgewacht.

externe link


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.