-A +A

Betekenen van cassatieberoep door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het cassatieberoep moet betekend worden aan de partijen tegen wie het gericht is (art. 427 Sv.). Bij gebreke aan betekening, dan wel correcte en tijdige betekening is het cassatieberoep (de voorziening in cassatie) onontvankelijk.

Het cassatieberoep van de partij die door de appelrechter burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van een geldboete en de kosten van de strafvordering waartoe een beklaagde wordt veroordeeld, dat niet werd betekend aan het openbaar ministerie bij het appelgerecht, is niet ontvankelijk

Rechtspraak:

• Cass. 04/10/2016, RABG 2017/7 565-567

Samenvatting

Het cassatieberoep van de partij die door de appelrechter burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van een geldboete en de kosten van de strafvordering waartoe een beklaagde wordt veroordeeld, dat niet werd betekend aan het openbaar ministerie bij het appelgerecht, is niet ontvankelijk

Tekst arrest

(T.G., T.T.G. BVBA / G.D., I.D., V.D., B.D. - Rolnr.: P.16.0587.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Nederlandstalige correctionele rechtbank Brussel van 16 maart 2016.

De eisers voeren in een gezamenlijke memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

De eisers doen afstand zonder berusting van hun cassatieberoep in zoverre gericht tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen in de mate dat deze geen eindbeslissingen zijn.

II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres 2
1. De burgerrechtelijk aansprakelijke partij is krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering verplicht haar cassatieberoep te betekenen aan de partijen tegen wie het is gericht.

2. Het bestreden vonnis verklaart de eiseres 2 burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van een geldboete en de kosten van de strafvordering waartoe een beklaagde wordt veroordeeld.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres 2 haar cassatieberoep heeft laten betekenen aan het Openbaar Ministerie bij het appelgerecht.

In zoverre gericht tegen de beslissing waarbij de eiseres 2 burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de betaling van een geldboete en de kosten van de strafvordering waartoe een beklaagde wordt veroordeeld, is haar cassatieberoep niet ontvankelijk.

Eerste middel
(…)

Tweede middel
(…)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
(…)

Dictum

Het Hof,

(…)

• Cass. 4 februari 1986, AR 9605, AC 1985-1986, nr. 353;

• Cass. 12 december 1986, AR 776, AC 1986-1987, nr. 231.

Rechtsleer:

• H. Van Bavel en F. Van Volsem in B. Maes en P. Wouters (eds.), Procederen voor het Hof van Cassatie, reeks Cassatio, www.mijnwetboek.be, 98 en 249-261;

• C. Idomon, “Kroniek van één jaar rechtspraak betreffende de nieuwe cassatieprocedure in strafzaken”, RW 2016-17, nr. 4, 126-129;

• R. Verstraeten en H. Demedts, “De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?” NC 2015, 356-362;

• J. Verbist, “De hervorming van de cassatieprocedure in strafzaken”, RW 2013-14, nr. 41, 1610.

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 21/07/2017 - 09:37
Laatst aangepast op: vr, 21/07/2017 - 09:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.