-A +A

BELAGING - Stalking. Wat is dit?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
 Cass. 21/02/2007 AC 2007 p. 440, 107: Belaging maken gedragingen uit met een niet-aflatend of steeds terugkerend karakter (zie ook: P. Vanwalleghem, “Cassatie verduidelijkt begrip belaging”, De Juristenkrant 18 april 2007, nr. 147, 8).

Belaging is de juiste juridische term van stalking. Deze feiten worden zeer ernstig genomen en ook daadwerkelijk vervolgd.

pesten, jennen, opjagen, achtervolgen, ongevraagde brieven telefoons, geschenken, storende aanwezigheid 

 

Stalking is Engelse jachtsport waarbij een jager een bepaalde prooi uitkiest en die blijft achtervolgen om de prooi finaal af te maken. Met stalken van personen wordt bedoeld het blijvend en aanhoudend besluipen van een ander persoon die als  prooi wordt aanzien.

In het strafrecht is stalking aldus de daad van een persoon die zijn prooi (in casu een persoon) achtervolgt en lastig valt.. In het strafrecht wordt deze daad belaging geheten.

Een stalker of belager is iemand die de rust van een medeburger verstoort en overgaat tot handelingen waardoor een medeburger zich subjectief  verontrust voelt en vaak ook geviseerd en zich gestoord voelt in diens normale vrije handelen en veiligheidsgevoel. Stalking en belaging is aldus een perceptie-misdrijf. Van zodra het slachtoffer zich verontrust voelt door een bepaald gedrag van een derde en dit duidelijk maakt, dient deze derde zich van deze daad te onthouden, hoe onschuldig deze daad ook objectief lijkt.

 

 

Aldus is het toezenden van bloemen of het zenden van brieven al dan niet voorzien van liefdesverklaringen op zichzelf geen misdrijf. Het blijvend aanhoudend toezenden van bloemen, geschenken, brieven, ondanks duidelijk signaal maakt een en ander evenwel bijzonder verontrustend en kan aldus stalking belaging uitmaken.

Stalkers of belagers hebben de bedoeling hun aanwezigheid en belang bij hun slachtoffer te duiden en veroorzaken hierbij meestal gewild ongemak en zelfs angst bij hun slachtoffers. Zij beogen hierbij meetal een crescendo op te bouwen angst en vooral  controle over hun slachtoffers. Deze controle is ter zelfde tijd vaak hun zwak punt gezien zij geïnformeerd willen blijven over de impact van hun daden hetgeen hun pakkans vergroot.

Hun houding is een ziekelijk. Zij hebben in hun hersenen een fixatie vastgelegd op een bepaalde persoon waardoor hun hele denken dag in dag uit naar een bepaalde persoon is gericht. Vaak slagen zij er niet in om de gefixeerde persoon zelfs slechts 10 minuten uit hun gedachten te bannen. De stalker / belager tracht deze psychische fixatie in een concrete band te veruitwendigen en tracht dus op alle mogelijke wijzen contact met zijn slachtoffer te behouden of te herstellen door een impact op het leven van het slachtoffer te behouden.

Rechtspraak: Antwerpen (10e k.) 28 april 2004, R.W. 2005-06, afl. 26, 1020, noot.

Samenvatting: Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 30 oktober 1998 die een artikel 442 bis in het Strafwetboek invoegt met het oog op de strafbaarstelling van de belaging, kan worden afgeleid dat als belaging kunnen worden aangemerkt, het achtervolgen of bespieden van een persoon, het herhaaldelijk opwachten van iemand in de nabijheid van zijn woning, het herhaaldelijk toesturen van bloemen, het voortdurend opbellen, het veelvuldig toesturen van ongewenste liefdesbrieven. De feiten die de belaging uitmaken, moeten niet noodzakelijk op zichzelf strafbare feiten uitmaken, maar het gedrag van de dader moet wel de rust van het slachtoffer ernstig verstoren. Bovendien is als moreel bestanddeel vereist dat de dader wist of althans had moeten weten dat hij door zijn gedragingen de rust van de belaagde persoon ernstig zou verstoren.

Corr. Oudenaarde, 09/09/2005, RABG, 2006/12 p890 met kritische noot van Yves Van Den Berghe

Belaging is een klachtmisdrijf. Concreet betekent dit dat voorafgaandelijk aan de strafvervolging een voorafgaandelijke klacht met ondubbelzinnige wilsuiting dient vooraf te gaan. Het formuleren van een klacht wegens woonstschenning waarin gesteld wordt dat de klager wenst met rust gelaten worden door de dader die volgens haar, haar leven kapot maakt is geen klacht belaging uit. Door het ontbreken van een ondubbelzinnige klacht werd de strafvordering op grond van belaging onontvankelijk verklaard. Een klacht na de instelling van de strafvordering heeft bovendien geen regulariserende werking. meer rechtspraak en rechtsleer over belaging

opgelet: nieuwe wetgeving mbt telefonische belaging en andere belaging via elektronische middelen: klik hier

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: wo, 04/01/2012 - 21:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.