-A +A

Auteursrechtverklaring & Disclaimer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

© copyright Elfri De Neve
Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van deze tekst enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Toestemming kan bekomen worden via mail elfri@elfri.be  of via contactname per brief
Advocatenkantoor Elfri De Neve
Stationsstraat 29 te 9700 Oudenaarde
• Miskenning van het auteursrecht resulteert in vervolging.
Evenwel kan u zonder beperking links leggen in uw websites naar onze site of onze pagina’s. Hiervoor is geen toestemming noodzakelijk. Het opnemen evenwel van onze teksten in uw sites is zonder toestemming van de auteur niet toegelaten.
• Wij verlenen redactionele bijdrages en artikels aan tijdschriften en overige mediakanalen.
Raadpleeg ons kantoor indien u geïnteresseerd bent om een bijdrage weer te geven in uw media. Op uw verzoek passen wij onze artikels aan in de door u gewenste redactionele vorm of verzorgen wij juridische bijdragen of bijdragen die in onze interessevlakken liggen onder de vooraf te bespreken voorwaarden.
• Principieel verlenen wij onze instemming tot gratis overname van onze bijdrages in niet-commerciële informatieve brochures of andere mediadragers, mits voorafgaande schriftelijke toestemming en duidelijke bronvermelding. We willen u dus graag behulpzaam zijn,doch dringen aan op uw diligentie  een voorafgaand verzoek tot instemming te verlenen.
Ook ten aanzien van onze confraters stellen wij ons behulpzaam op waarbij wij vaak instemmen met kosteloze integrale weergave van onze bijdrages, mits er een vorm van wederkerigheid kan verleend worden tot weergaverecht van hun gewaardeerde bijdrages en een en ander in een schriftelijk akkoord kan vastgelegd.
• Studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen kunnen van onze teksten gebruik maken mits bronvermelding en dit zelfs zonder instemming. Voor weergave in handboeken is evenwel steeds onze formele instemming vereist.
De auteurswet en haar strafbepalingen is op onze bijdrages toepasselijk.
Disclaimer
Advocatenkantoor Elfri De Neve wil u met deze teksten de nodige informatie verstrekken, zonder
dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies.
Bijgevolg geeft Advocatenkantoor Elfri De Neve geen garanties dat de informatie die dit document
bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve, noch enige van haar zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers  of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende
schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik
van dit document en van haar inhoud.

De informatie wordt weergegeven op datum van publicatie op het web op basis van de wetgeving geldig op die datum. Voor actualisering van de wetgeving kan u de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen. Weergegeven wetgeving is deze geldig op het tijdstip van publicatie op het web. Voor actuele stand van de de wetgeving kan u ofwel om bijkomend advies vragen ofwel de websites van de overheid, waaronder deze van het staatsblad consulteren.

Elfri De Neve
www.elfri.be
elfri@elfri.be
 
Stationsstraat 29
9700 Oudenaarde
voor afspraak 055/31.86.47
Fax. 055/31.14.03

0
Aangemaakt op: di, 27/10/2009 - 04:45
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.