-A +A

Auteursrechtverklaring & Disclaimer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Reproductie van deze tekst enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Toestemming kan bekomen worden via mail elfri@elfri.be of via contactname per brief

Advocatenkantoor Elfri De Neve
Stationsstraat 29 te 9700 Oudenaarde

 

Hoofdstuk 1

• Miskenning van het auteursrecht resulteert in vervolging.
Evenwel kan u zonder beperking links leggen in uw websites naar onze site of onze pagina’s. Hiervoor is geen toestemming noodzakelijk. Het opnemen evenwel van onze teksten in uw sites is zonder toestemming van de auteur niet toegelaten.

• Wij verlenen redactionele bijdrages en artikels aan tijdschriften en overige mediakanalen.
Raadpleeg ons kantoor indien u geïnteresseerd bent om een bijdrage weer te geven in uw media. Op uw verzoek passen wij onze artikels aan in de door u gewenste redactionele vorm of verzorgen wij juridische bijdragen of bijdragen die in onze interessevlakken liggen onder de vooraf te bespreken voorwaarden.

Hoofdstuk 2

• Principieel verlenen wij onze instemming tot gratis overname van onze bijdrages in niet-commerciële informatieve brochures of andere mediadragers, mits voorafgaande schriftelijke toestemming en duidelijke bronvermelding. We willen u dus graag behulpzaam zijn,doch dringen aan op uw diligentie een voorafgaand verzoek tot instemming te verlenen.

• Ook ten aanzien van onze confraters stellen wij ons behulpzaam op waarbij wij vaak instemmen met kosteloze integrale weergave van onze bijdrages, mits er een vorm van wederkerigheid kan verleend worden tot weergaverecht van hun gewaardeerde bijdrages en een en ander in een schriftelijk akkoord kan vastgelegd.

• Studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen kunnen van onze teksten gebruik maken mits bronvermelding en dit zelfs zonder instemming. Voor weergave in handboeken is evenwel steeds onze formele instemming vereist.

De auteurswet en haar strafbepalingen is op onze bijdrages toepasselijk.

Disclaimer

Advocatenkantoor Elfri De Neve wil u met deze teksten en de ter beschikking gestelde modellen de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies.
Bijgevolg geeft Advocatenkantoor Elfri De Neve geen garanties dat de informatie die dit document of model bevat, foutloos is, zodat u dit document of model en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve, haar zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers of bedienden zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document, model  en van haar inhoud.

De informatie wordt weergegeven op datum van publicatie op het web op basis van de wetgeving geldig op die datum, zonder garantie van correctheid of volledigheid. Voor actualisering van de wetgeving kan u de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen. Weergegeven wetgeving is deze geldig op het tijdstip van publicatie op onze site, zonder dat wij ook op dit punt garanties kunnen bieden. Voor actuele stand van de de wetgeving kan u ofwel om bijkomend advies vragen ofwel de websites van de overheid, waaronder deze van het staatsblad consulteren.

Advertenties op deze site maken een loutere sponsoring van de site uit zonder dat wij een samenwerkingsverband hebben met onze adverteerders.

Zolang wij niet formeel als advocaat zijn aangesteld en een dossier hebben geopend met bijhorend dossiernummer, zijn wij niet aansprakelijk, noch voor de informatie op onze websites, noch voor de korte eerste lijnsadviezen die via e-mail worden verschaft op basis van een eerste inzicht en op basis van de verschafte informatie, die niet op volledigheid kan worden nagezien. Gepoogd wordt op vragen een korte eerste vrijblijvende benadering te verschaffen. Hieruit kan geen aanstelling als advocaat of aanvaarding van een opdracht worden afgeleid.

Onze aansprakelijkheid geldt evenwel ten volle ten belope van onze beroepsverzekering van zodra een dossier op ons kantoor wordt geopend. Een dossier kan worden geopend tijdens een consultatie of na toezending van een bundel nadat wij onze opdracht schriftelijk aan de cliënt hebben aanvaard.

0
Aangemaakt op: do, 02/07/2009 - 00:30
Laatst aangepast op: wo, 06/10/2010 - 20:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.