-A +A

Alternatieve geschillenbeslechting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution, in het Nederlands, Alternatieve geschillenbeslechting.

Geschillen kunnen via de rechtbank worden opgelst maar ook op een alternatieve wijze, door onderhandeling, bemiddeling, bindende derdenbeslissing verzoening of arbitrage.

Deze tecnieken worden bijna alle door de betere advocaten aangewend. Vaak meent men dat een advocaat louter procedeert. Een advocaat regelt de meeste geschillen buiten de rechtbank om door bijstand en advies, onderhending, bemidddeling, maar soms ook door andere ADR technieken.

ADR technieken hebben de voordelen dat ze vlugger werken, goedkoper, vertrouwelijk (en dus geen behandeling in publieke zitting) en er ook vaak kunnen voor zorgen dat de relaties tussen partijen kunnen behouden of hersteld worden.

In heel wat gevallen kunnen partijen zelf vooraf bepalen dat hun geschillen via bemiddeling en/of arbitrage dienen beslacht worden en aldus in een contract de bevoegdheid van een derde uitsluiten.

Nuttige tips: 

Naast CEPINA is sinds kort CEDIRES opgericht:

CENTER FOR DISPUTE RESOLUTION VZW 0476/46.08.74 info@cedires.be 

CEDIRES is een gespecialiseerd Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR, alternative dispute resolution).

• tarieven en kosten Cedires

• werkwijze Cedires

• Commerciële geschillen Cedires

• Familale geschillen Cedires

• Bedrijfsinterne conflicten Cedires

• Leden Cedires

• Contactgegevens Cedires

• Procedure-reglement Cedires.be

 

Commentaar: 

Onderhandeling, naast bemiddeling en arbitrage een optie?

Conflicten tussen disputerende partijen kunnen soms ontmijnd worden door onderhandelingen niet rechtstreeks maar via de advocaten te laten plaatsvinden.

Hierdoor heeft u meestal de waarborg dat de geschillen inhoudelijk en niet emotioneel worden gevoerd.

Bespreek met uw advocaat deze mogelijkheid afhankelijk van het voorgelegde geschil. De onderhandeling als alternatieve geschillenbeslechtingstechniek wordt vooral in handelszaken, erfeniszaken en verdelingen gebruikt.

Uw advocaat is een professioneel onderhandelaar en kan zaken van emoties scheiden. Onderhandelen is een vak. Wie voor zichzelf onderhandelt mist vaak te bal of gaat ten onder aan de onderhandeling.

Uw advocaat: uw partner in uw onderhandelingen.

Uw advocaat is ook de persoon die na langdurige onderhandelingen erin slaagt om het resultaat van de onderhandeling in een sluitende overeenkomst te gieten. Wij zij er voor U.

Onderhandelingen kunnen en mogen niet verward worden met bemiddelingen.

Bemiddeling wordt bij wet geregeld. De onderhandeling is een vrije ADR regeling (alternatieve geschillenregeling). Deregels bij een onderhandeling worden vrij door de partijen bepaald. Een goede onderhandelings start dan ook niet alleen met oplijstiung van de betwistingen maar ook met de afgesproken procedureregels van de onderhandeling. Zo kan er ondermeer worden afgesproken dat er afstand wordt gedaan van het vertrouwelijk karakter van de onderhandeling of de uitgewisselde stukken. Zo kan er voorzien worden dat de onderhandeling kan overgaan mits uitdrukkelijk akkoord in arbitrage of bemiddeling.

Een degelijke onderhandeling start niet met vooropgestelde eisen en verschaft de nodige waarborgen dan de onderhandeling vrij van dwang wordt uitgeoefend. De regeling voorziet in de duidelijke identificatie van de betrokken partijen (in persoon of in vennootschap), maar houdt ook rekening met de persoenen in de zogeheten balkonpostie die impliciet of expliciet toestemming dienen te verlenen.

De onderhandelaar luistert en parafraseert. In tegenstelling tot een bemiddeling kan een onderhandelaar worden toegalaten partijen te adviseren, een preadvies of een prejudgement te verlenen.

Samen met de onderhandelaar wordt een creatieve denksessie, brainstorming, gehouden teneinde een vaak op het eerste zicht onmogelijk geachte uitweg te vinden.

Van de deelnemers aan de onderhandeling wordt een empatisch vermogen verwacht en een luisterbereidheid, waarbij zij zich kunnen inleven in de standpunten van de andere partij.

De eindoplossing zal steeds een toegeving vergen van elke partij juist op de grens van hetgeen (net geen) pijn doet en waarbij beseft moet worden dat de oplossing voor beide partijen vaak een moeilijk te aanvaarden optie is, weze het met voordeel dat hiermee het geschil wordt beëindigd.

In een onderhandeling worden door beide partijen excuses aangeboden. Deze voldoen aan de voorwaarden van:

• oprechtheid
• onvoorwaardelijkheid
• onmiddellijkheid
• waarborgen om herhaling te voorkomen
• geen rationalisering of verklaring

Eén en ander onder tozicht van de onderhandelaar.

De inzet van de onderhandeling is niet vooraf bepaald. Het niet bekomen van een resultaat is geen mislukking. Elke ontmoeting tussen disputerenden en elke hen geboden kans om het geschil te beëidigen is reeds een overwinning. Nog mooier wordt het wanner deelakkoorden, afbakening van het geschil, vermindering van het conflict, bewarende of hinderbeperkende maatregelen, deelakkoorden of volledige akkoorden worden afgesloten.

Eén van de benadering van de gschillen is de financiële beperking van de eisen en wedereisen middels een tussendading.

In de regl wordt hierbij een eis bepaald (lees beperkt) op een bepaald bedrag en de tegeneis op het driedubble (maar ook afwijkingen zijn mogelijk).

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 13/11/2011 - 10:46
Laatst aangepast op: wo, 04/04/2012 - 20:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.