-A +A

algemene vergadering appartementseigendom inzage stukken bij syndicus

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wanneer een uitnodiging tot algemene vergadering vermeldt dat er documenten ten kantore van de syndicus kunnen geraadpleegd worden tijdens de kantooruren en mits een voorafgaande telefonische afspraak, dan beantwoordt dit voldoende aan de wettelijke vereiste van het recht op inzage.

Het recht op inzage is een basisrecht en dient te vermijden dat er een informatieongelijkheid bestaat tussen de eigenaars of tussen de syndicus enerzijds en de mede-eigenaars anderzijds.

Een en ander werd bevestigd door het Vredegerecht te Sint-Truiden op 24.01.2012, RW 2013-2014, kolom 634.


Rechtsleer:

• R. Timmermans, De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en haar leden,  in Advocatenpraktijk, B.R. 24

• R.Timmermans, Kroniek appartementsmede-eigendom (2006-2009), Rechtskundig weekblad, 2009-2010, 1026, lees deze bijdrage met het paswoord RW

 

Vernieuwde Appartementswet

Voornaamste nieuwigheden

 • de mogelijkheid deelverenigingen van mede-eigenaars, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, op te richten die een eigen positie verwerven naast de hoofdvereniging van mede-eigenaars;
 • de vereniging van mede-eigenaars moet een ondernemingsnummer hebben;
 • de voorbereiding van de algemene vergadering wordt nauwkeuriger georganiseerd wat betreft de na te leven vormvoorschriften;
 • mede-eigenaars kunnen ook de algemene vergadering bijeenroepen;
 • de algemene vergadering wordt voorgezeten door een eigenaar;
 • de stemmen worden berekend op grond van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 • onthoudingen, ongeldige en blancostemmen worden bij de stemming buiten beschouwing gelaten;
 • de te respecteren stemquota staan uitsluitend in de wet en overrulen de statuten;
 • de notulen moeten opgesteld worden op het einde van de vergadering en ondertekend worden door de nog aanwezige mede-eigenaars;
 • de taken van de syndicus worden aanzienlijk uitgebreid;
 • in kleine VME’s kan, in grote moet, een raad van mede-eigendom worden opgericht. Deze komt in de plaats van de raad van beheer;
 • de algemene vergadering moet een commissaris van de rekeningen aanstellen;
 • de vereniging van mede-eigenaars krijgt een brede procesbevoegdheid;
 • een mede-eigenaar die in geschil is met de vereniging en van wie de eis wordt toegekend, draagt niet bij in de gerechtskosten en de kosten van bijstand van de vereniging;
 • de regels bij de overdracht van een appartement worden herschreven. 

  Bron: legalworld en Roland TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NjW 2010, 430-454 en “De Appartementswet ingrijpend vernieuwd”, Nieuwsbrief Notariaat 2010, nr. 10.

  De volledige tekst vindt u in: Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 24/01/2014 - 03:57
Laatst aangepast op: vr, 24/01/2014 - 03:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.