-A +A

Alcoholintoxicatie niet tegenstelbaar aan schadelijder door de verzekering, zelf niet bij de niet-verplichte verzekering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Onverminderd de mogelijkheid op regres zal de verzekering zich niet kunnen beroepen op de alcoholintoxicatie om de vergoeding van het slachtoffer te weigeren, zelfs niet voor de niet-verplichte verzekeringen.

Rechtspraak:

• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 25 mei 2007, RW 2008-2009, 494
De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval, is geen feit dat aan het schadegeval voorafgaat en kan derhalve niet aan de benadeelde persoon worden tegengeworpen.

 
I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 3 februari 2004 en 22 februari 2005 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, rechtsprekend in hoger beroep.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Derde middel

1. De verweerster voert volgende grond van niet- ontvankelijkheid aan: de beslissing van de appelrechters is ook gebaseerd op de zelfstandige en niet bekritiseerde redengeving dat de staat van alcoholintoxicatie in de polisvoorwaarde als een grove fout wordt aangemerkt in de zin van art. 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst.

De appelrechters oordelen in het eindvonnis van 22 februari 2005 dat alcoholintoxicatie in de polisvoorwaarde als een grond van verval wordt omschreven. Art. 87, § 2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst regelt ook de tegenwerpelijkheid aan de benadeelde van de gronden van verval van recht voortvloeiend uit de overeenkomst.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

2. Krachtens art. 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan, voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat aan het schadegeval voorafgaat.

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval, is geen feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon kan worden tegengeworpen.

3. Krachtens art. 4, c, van de familiale polis wordt geen dekking verleend voor grove schuld, waaronder met name wordt verstaan «de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie».

4. Door te oordelen dat «de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van de heer F.V.L., wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat per definitie noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat», zodat de verweerster het verval van recht voortvloeiend uit art. 4, c, van de familiale polis aan de eiser kan tegenwerpen, schenden de appelrechters art. 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Het middel is gegrond.


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: za, 16/04/2011 - 19:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.