-A +A

aflossingstabel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

art. 14§2,13° WCK stelt:

Behalve voor de kredietopening moet de kredietovereenkomst eveneens een aflossingstabel bevatten die voor elke periodieke terugbetaling het bedrag van het afgeloste kapitaal en van de totale kosten van het krediet vermeldt, alsmede het verschuldigd blijvende saldo na iedere betaling.

 In geval van aanpassing van het jaarlijkse kostenpercentage overeenkomstig artikel 30, § 2, moet een nieuwe aflossingstabel gratis aan de consument worden overhandigd.

Bij terugbetaling zonder aflossing van het kapitaal moet de kredietovereenkomst de tijdstippen en de voorwaarden van betaling van de debetinteresten en toegevoegde kosten vermelden.

Het jaarlijkse kostenpercentage moet berekend worden op het verschuldigd blijvend saldo. In het geval van een kredietopening moeten de debetrentevoet en in voorkomend geval, de bijkomende kosten, berekend worden op het gedeelte van het kapitaal dat opgenomen is.  Rechtspraak:  Rechtscollege Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, 23/04/2004, Tijdschrift van de Vrederechters (T. Vred.), Jaargang 2006, Volgnummer 1-2, Pagina 48   

Bij het tussenvonnis werd het door geïntimeerde aanvankelijk gevorderde bedrag herleid tot het saldo in kapitaal en werd – bij gebreke aan kennisgeving van de aflossingstabel – de heropening van de debatten bevolen teneinde geïntimeerde toe te laten de aflossingstabel voor te leggen. Bij de behandeling van de zaak ter zitting van 26 maart 2004 wordt door geïntimeerde een theoretisch aflossingsplan voorgelegd.

Geïntimeerde licht bijkomend toe dat zij door de fusie bij akte d.d. 22 april 1997 met het …Spaarkrediet, de oorspronkelijke kredietmaatschappij, niet meer beschikt over de originele aflossingstabel. Uit het voorliggende stuk kan niet worden opgemaakt dat deze aflossingstabel enig verband heeft met het afgesloten krediet, meer nog geïntimeerde moet zelf toegeven dat het een louter theoretisch aflossingsplan is. Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek dient iedere partij het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoert. Geïntimeerde blijft in gebreke een deugdelijk bewijs te leveren zodat zij bij gebreke aan behoorlijk bewijs dient afgewezen te worden van haar vordering. Het hoger beroep is derhalve gegrond en de oorspronkelijke vordering van geïntimeerde wordt derhalve ongegrond verklaard. [...]

 

 

0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.