-A +A

aflopende misdrijven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

het aflopend misdrijf, is het misdrijf waarbij het constitutief element zich op een bepaald ogenblik voordoet

Het beginpunt voor de verjaring van het misdrijf hangt af van het feit of het misdrijf als aflopend dan wel als voortdurend aangemerkt wordt. Voor een aflopend misdrijf begint de verjaringstermijn te lopen vanaf het ogenblik dat de verschillende bestanddelen van het misdrijf samenkomen, terwijl hij voor een voortdurend misdrijf pas begint te lopen vanaf de dag waarop aan het misdrijf een einde gekomen is.

Voor het aflopend misdrijf is het vertrekpunt van de verjaringstermijn, de dag waarop het misdrijf is gepleegd. Zo is, voor het misdrijf bestaande uit het gebrek aan aangifte, het vertrek punt van de verjaringstermijn, de dag waarop de aangifte had moeten ingediend zijn

Voor aflopende misdrijven is de verjaring geënt op elk feit in de reeks.

De strafrechter bepaalt vanaf welk moment de verjaring hij de verjaring laat starten.

Indien de strafrechter meent dat alle feiten in de reeks gepleegd zijn met eenheid van opzet, dan worden de feiten overeenkomstig art. 65 Sw. versmolten tot één geheel (Cass. 5 september 1995, R.D.P. 1996, 429; Cass. 2 februari 2004, R.W. 2004-05, 1463).

De verjaring loopt dan vanaf het laatste aflopend misdrijf, op voorwaarde dat elk voorafgaand feit niet van latere gescheiden is door een tijdspanne die de verjaringstermijn overtreft (Cass. 7 november 2000, Arr. Cass. 2000, nr. 604; Cass. 2 mei 2006, N.j.W. 2007, 130, met noot S. Bouzoumita; zie ook D. De Wolf, «De aanvang van de verjaringstermijn van een voortgezet of collectief misdrijf na de wet van 11 juli 1994», R.W. 2004-05, 1464-1466; R. Verstraeten, «Algemene regeling», in De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 56; A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2006, 66; S. Vandromme, «De verjaring van de strafvordering bij collectieve misdrijven en bij valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken», N.C. 2006, 109).

Wanneer er geen eenheid van opzet kan weerhouden worden dan blijven alle aflopende misdrijven los van elkaar bestaan, en start de verjaring vanaf het eerste feit.

Bij aflopende misdrijven dienen de misdrijven op een tijdslijn geplaatst met vermelding van de datum van elk feit, zonder dat daarom voor lange periodes elk misdrijf apart moet worden vermeld. Het parket hanteert dan ook vaak de techniek om enkele feiten uit de reeks de selecteren, bv. «tussen 1 juni 2007 en 1 oktober 2008, of nog vager middels de termen "meermaals en onder meer op....".

Toepassing: heling

In België begint de verjaring tegen de heler vanaf het ogenblik dat hij welbewust het gestolen goed ontvangt, terwijl die in Frankrijk pas begint wanneer de heler zich van het gestolen goed ontdoet. Bijgevolg beschikt het gerecht in België over een veel kortere tijdsspanne om op te treden dan in Frankrijk. Aldus wordt vastgesteld dat, na afloop van de verjaringstermijn van vijf jaar, gestolen voorwerpen opnieuw « wettig » op de markt kunnen opduiken, zonder dat de helers nog vervolgd kunnen worden aangezien de vijfjarige verjaringstermijn is beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat zij het voorwerp op ongeoorloofde wijze in ontvangst hebben genomen. In Frankrijk daarentegen blijven alle opeenvolgende helers die op een of ander ogenblik het onrechtmatig verworven goed in handen hebben gehad strafbaar aangezien de verjaring pas begint te lopen op het ogenblik dat de laatste heler in de reeks het goed verkoopt aan een koper die te goeder trouw is.

vb. Misdrijf niet-afgifte van kinderen

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het basismisdrijf «niet-afgifte van kinderen» behoort tot de categorie van de aflopende misdrijven en het verbergen van het kind gedurende meer dan vijf dagen of het onrechtmatig vasthouden van het kind in het buitenland een voortdurend misdrijf uitmaakt (Cass. 5 april 2005).

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.