-A +A

afgedwongen aankopen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Afgedwongen aankopen.

uittreksel uit het WHPC (wet 14 juli 1991)

Art. 76. Het is verboden iemand, zonder dat hij hierom eerst heeft verzocht, enig produkt toe te zenden met het verzoek dit tegen betaling van zijn prijs te verwerven of het anders, zelfs kosteloos, aan de afzender terug te zenden.
Het is eveneens verboden iemand, zonder dat hij hierom eerst heeft verzocht, enige dienst te verlenen met het verzoek die dienst, tegen betaling van zijn prijs, te aanvaarden.
De Minister kan van deze verbodsbepalingen afwijkingen toestaan voor aanbiedingen met een liefdadig doel. In dat geval moet het vergunningsnummer en de volgende vermelding " De geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending " leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig vermeld zijn op de documenten die op het aanbod betrekking hebben.
In geen geval is de geadresseerde verplicht de verleende dienst of het toegezonden produkt te betalen noch het produkt terug te zenden, zelfs niet indien een vermoeden werd geopperd dat men de dienst of de aankoop van het produkt stilzwijgend had aanvaard.
 

0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.