-A +A

advocatensoftware

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Er zijn heel wat pakketten software die is specifiek bestemd zijn voor advocaten. Er bestaat vooreerst het zogeheten maatwerk voornamelijk gebruikt door grotere kantoren, waarbij men zich toch wel vragen kan stellen in hoeverre de algemene ervaring die gedeeld kan worden met de honderden kantoren opgaat ten aanzien van een individueel aangepast programma aan zeer hoge kostprijs en met vaak heel wat minder mogelijkheden dan de zogeheten basispakketen.

Daarnaast bestaan de belangrijke actoren op deze markt zoals:
Advodata
Cicero Law Pack
Toga
Jurisoft (wordt Kleos)

En tenslotte bestaan er heel wat kleinere pakketten voornamelijk ontwikkeld door advocaten of kleinere softwarehuizen die proberen de markt te veroveren en even vlug verdwijnen zoals ze verschijnen.

Belangrijk bij de keuze van een advocatenpakket is het technische ondersteuning , de combinatie met de hardware ondersteuning, de stabiliteit van de onderneming en de kwaliteit van het programma .

Advocaten programma's helpen bij het aanmaken van dossiers die dan toegankelijk zijn voor tekstverwerking, agendabeheer, prestatie beheer, boekhouding, communicatie en een aantal toeters en bellen. In werkelijkheid is er geen enkel programma dat op zichzelf instaat is alle functies van een advocatenkantoor te beheren. Een combinatie van verschillende bijkomende diensten is derhalve aangewezen .

Vooreerst heeft een advocatenkantoor een goede tekstverwerker nodig. Deze tekstverwerker dient aangevuld met de nodige toevoegingen, waardoor automatisch briefhoofd kan worden aangemaakt, liefst verschillende briefhoofden en waarbij hierna tekstverwerking kan starten in een welbepaald dossier waarbij het adres van de cliënt, de tegenpartij, de confrater, de gerechtsdeurwaarder, kortom elke andere tussenkomende partij rechtstreeks kan vermeld worden met hun adres, referentienummers en dergelijke.

Belangrijk hierbij is dat ook e-mail's automatisch kunnen aangemaakt worden en geklasseerd worden in het systeem.

Advocaten gebruiker regelmatig dezelfde soort brieven, modellen van dagvaarding, modellen van verzoekschriften, modellen van contracten en dergelijke meer. Belangrijk is dat het advocaten pakket deze modellen kan aanbieden en vooral de mogelijkheid kan bieden om deze modellen zelf aan te passen aan de noden van het kantoor en dat deze modellen eveneens op een logische manier kunnen gerangschikt worden zodat ze gemakkelijk kunnen teruggevonden worden. Het gebruik van degelijke modellen vereenvoudigd en versnelt de werking van het advocatenkantoor.

Tenslotte is het meer dan nuttig dat de tekstverwerking kan gekoppeld worden aan spraaksturing die op dit ogenblik op punt staat, via het uitstekende pakket Dragon Naturally Speaking 10.0 en dat het advocatenprogramma dit ondersteunt.

Door de mobiliteit van de advocaat is het belangrijk dat de toegang tot de informatie steeds gewaarborgd blijft . De oplossingen waarin wij niet geloven is deze waarbij het programma volledig op het internet wordt geplaatst en waarbij er dus steeds toegang nodig is tot het Internet om het programma te gebruiken . Bij een storing van Internet of op een plaats waar Internet niet toegankelijk is (en die zijn er meer dan u denkt in binnen en buitenland ) heeft u geen toegang meer tot uw bestanden. Bovendien heeft u hierdoor als advocaat uw volledig bestand toevertrouwd aan derden waarbij zelfs de vraag kan gesteld worden in hoeverre dit deontologisch kan. Maar vooral heeft die hierdoor het eigen beheer en de mogelijkheid tot aanpassing veel minder in de hand . Wie regelmatig in Afrika of Azië verkeert, weet dat toegang tot Internet aldaar geen evidentie is .

Een degelijk advocaten pakket zorgt daarom voor een voortdurende synchronisatie tussen de mobiele media zoals de portable pc en het interne netwerk . Indien er dan geen verbinding is met het internet kan de advocaat gewoon verderwerken op basis van zijn bestanden sinds de laatste synchronisatie. Laat ons bovendien niet vergeten dat Internet trager werkt en dat bovendien de Internet oplossing bijzonder duur uitkomt . Wij pleiten daarom voor advocaten software die synchronisatie eerder dan Internet oplossingen vooropstelt en ook degelijk uitwerkt.

Nog belangrijker voor een degelijke Advocatenkantoor is de samenwerking tussen de hardware leverancier en de softwareleverancier waarbij deze best samen gehuisvest zijn in een dochter moedermaatschappij of in een zustermaatschappij of in een joint venture. Zoniet krijgen we het gekende probleem, waarbij een foutieve werking door de softwareleverancier geschoven wordt op de hardware leverancier en omgekeerd.

Essentieel voor een degelijk pakket is ook de dialoog tussen de gebruikers en de dealer van de software zodat aanpassingen in functie van concrete vragen mogelijk zijn en dit zowel voor alle gebruikers op basis van ervaring van enkele gebruikers als de specifieke aanpassingen voor specifieke noden in een bepaald kantoor.

Ook het prijselement speelt, de prijsverschillen zijn gigantisch en de hogere prijs staat zelden voor een hogere kwaliteit. Sommigen trachten hun prijs op te splitsen in verschillende modules waarbij voor elke module afzonderlijk dient betaald te worden en waarbij de verschillende modules ook niet onderling geïntegreerd zijn tot een geheel .

Heel wat advocatenpakketten scoren bijzonder zwak op het niveau van de boekhouding. Sommigen hebben gewoonweg geen boekhouding, anderen hebben geen venootschapsboekhouding, of werken enkel met een vennootschaps boekhouding en houden dus geen rekening met de kantoren die niet onder de vorm van een vennootschap werkzaam zijn.

Een degelijk advocatenprogramma is niet alleen instaat om alle boekhoudkundige verplichtingen te vervullen voor zowel de eenmanszaak als de vennootschap, maar doorstaat ook elke fiscale controle.

Voormelde argumenten hebben ons doen besluiten om in de laatste 20 jaar samen te werken met advodata gezien zijn volgens ons de beste waarborgen verlenen, het beste product aanbieden , een zeer concurrentiële prijs aanbieden , bijzonder volledig zijn, via hun moeder of zustermaatschappij Alfa solutions alle hardware problemen en netwerk problemen en server problemen kunnen aanpakken, kort op de bal spelen en een degelijke en prompte service leveren.

Ons advocatenkantoor wordt dan ook volledig softwarmatig onderbouwd door advodata in samenwerking met Alfasolutions te Waregem met toevoeging van de Microsoft producten en de nuance producten zoals Dragon, OmniPage 16 , Paperport, PDF creators en converters.

Inzake spraaksturing adviseren wij om tegen alle verwachtingen in niet de meerprijs te betalen voor de Legal versions. Koop bij Nuance de ^Naturally speaking 10.0 prefered pf professional en besparen meer dan honderden euro's door af te zien van legal version. Dit is in feite een soort Hollands lexicon, waarvan u meer lasten dan lusten heeft omdat de taal van onze bovenburen op juridisch vlak totaal verschilt van de onze . Daarom hebben wij zelf bijzondere lexicon is ontwikkeld op basis van een ervaring van meer dan 25 jaar in documenten die stuk voor stuk werden nagezien op fouten en die aangevuld werden met de woorden die gebruikt werden en worden in onze wetgeving. Zie
woordenlijsten voor tekstverwerking en spraakherkenning In ons lexicon hebben wij bijvoorbeeld alle woorden van de belangrijkste wetten en wetboeken opgenomen waardoor het programma op excellente wijze alle juridische begrippen erkent. Wij hebben hieraan het lexicon van de Nederlandse taal unie toegevoegd naast tal van eigennamen en termen van vakgebieden waarmee we ook als advocaat geconfronteerd worden . Deze specifieke lexicon's bieden we aan aan zeer lage tarieven die niet vergelijkbaar zijn met deze van Nuance en die nochtans een betere en grotere herkenning straat opleveren.

Naast de specifieke advocatenpakketten zijn er ook de online databases die informatie, wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, formules aanbieden.

Natuurlijk denken we hierbij aan de prachtige gratise website www.juridat.be en aan www.Staatsblad.be .
Even gratis en zeker even toegankelijk is onze eigen website www.elfri.be die in tegenstelling tot tal van andere websites rechtstreeks toegankelijk is via google, reken modules aanbiedt , wetgeving en rechtspraak en rechtsleer aanbiedt , maar vooral korte samenvattingen, eerste initiatie en ook verdere uitdiepingen van de meest diverse onderwerpen .hieraan is ook een juridisch lexicon verbonden. Een integrale weergave van de meest fundamentele wetten en ook een poort biedt naar tal van andere diensten en informatie
.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.