-A +A

advocaat schulden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

wij kunnen u helpen met schuldoverlast, onafbetaalbare schulden, beslag, gerechtsdeurwaarders, incassokantoren.

Indien u een particulier bent vindt u hieronder de relevante informatie. Ook handelaars en vennootschappen vinden hierna op deze pagina goede informatie, gezien de regels van roerend en onroerend beslag voor hen dezelfde zijn, maar voor hen hebben we daarnaast een bijzondere pagina met interessante bijkomende mogelijkheden: ondernemingen in moeilijkheden

 

overzicht schulden

overzicht vermogensbeheer

wijziging huwelijkscontract en schuldeisers

schuldeisers en gemeenschappelijk vermogen

verhaalbaarheid schulden op de echtgenoot

verjaring overzichtspagina

verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid en van schadevergoeding uit een misdrijf of ongeval

vragen en angsten van schuldenaars

wettekst goederen en inkomsten die niet in beslag kunnen genomen worden

beslag op inkomen

beslag op bankrekening

loonsafstand

loonoverdracht

het onbeslagbaar deel van uw inkomen

beslag op roerend goed

de onbeslagbare goederen

beslag op inboedel

beslag op onroerend goed

uw rechten als onvermogende in een oogopslag (uitvoerige documentatie)

belastingen en onvermogen

faillissementsrecht in grote lijnen: basisprincipes

verschoning voor de echtgenoot (echtgenote) van de gefailleerde

rechten van handelaars bij beslag

u bent gedagvaard in faillissement?

u bent opgeroepen door de dienst handelsonderzoeken?

verschoonbaarheid en verschoning van de gefailleerde

kwijtschelding van schuld na faillissement

wijziging van het huwelijkscontract en schuldeisers

schuldeisers en gemeenschappelijk vermogen

kan de echtgenote van een handelaar worden aangesproken voor de schulden van haar handeldrijvende echtgenoot?

loonbescherming

U heeft schulden, wat zijn uw rechten in de procedure: een volledig overzicht waarin u leest wat u precies moet doen en hoe u uw rechten doet gelden

budgetbegeleiding

budgetplanning

verjaring van belastingen

kwijtende verjaring

bevrijdende verjaring

verjaring van kredietschulden art. 2277 BW Cassatierechtspraak

verklaring van derde beslagene

gespreide betalingen van producten of diensten en consumentenkrediet

kantonnement

Wetgeving consumentenkrediet

aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van een kredietkaart

beslag op onverdeeld deel

kwijtschelding belastingschulden en onbeperkt uitstel tot invordering directe belastingen

onbeslagbaar deel bij kinderen ten laste

rechtsverwerking

bevrijding_van_de_borg_na_faillissement en collectieve schuldenregeling

bewarend beslag inzake BTW

inning BTW schulden

sluitingsbevoegdheid van de fiscus bij achterstallige bedrijfsvoorheffing

sluitingsbevoegdheid van de fiscus bij achterstallige bedrijfsvoorheffing

onderhoudsgeld voor kinderen en leefloon: taak van het OCMW

beslag op niet verzekerde voertuigen

zekerheden tot waarborg van alle schulden

wettelijke interest

vrijstelling van nalatigheidsinterest

geldigheidsduur van een beslag

verjaring art. 2277 B.W.

kosteloze of belangeloze zekerheidstelling

hypothecair mandaat

juridische aard van zichtrekening en overschrijving

onbeslagbaarheid van de woning van de zelfstandige

collectieve schuldenregeling leefgeld

schade veroorzaakt door een misdrijf en collectieve schuldenregeling

schuldvergelijking

schuldvermenging

kosteloze borgtocht

bedrieglijk onvermogen

beslag buiten woonplaats

getolereerde huurachterstallen rechtsverwerking en rechtsmisbruik

zwarte lijst

matiging van interesten en kosten bij invordering

insolventierecht

sterfhuisconstructie

beslag onder derden

revindicatie

woeker bij toegelaten JKP in WCK met kredietkaarten

verzet tegen beslag op onbeslagbare goederen art. 1408§3 Gerechtelijk wetboek

verjaring nutsvoorzieningen

korte verjaring van 1 jaar

pandbeslag

beslag buiten woonplaats en de eigendomsvermoedens van art. 2279 B.W.

OCMW

herroeping collectieve schuldenregeling

bevoegdheid van de beslagrechter tot opschorting van het beslag

beslagrechtsmisbruik,

misbruik van beslagrecht

misbruik van executierecht


rechtsmisbruik

dwangsom

beslagrechter

rechtsverwerking

beslag op bankrekening

beslag onder derden

hoofdelijkheid tussen de schuldenaars

lening op pand

bijna verjaard maar toch afgeweerd

collectieve schuldenregelingen en het bekomen van een uitvoerbare titel

boedelschulden en collectieve schuldenregeling

beslag na collectieve schuldenregeling

onderhoudsgelden en collectieve schuldenregeling

schuldeisers kunnen geen aanspraak kunnen maken op de persoonlijke rechten

laattijdige facturatie afwijzing van de vordering na niet bewezen bezwaren

schulden ten behoeve van de huishouding

collectieve schuldenregeling Aantal schuldeisers – Omvang schuldenlast

gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers

kwaliteitsrekening

dwangsomrechter

ondernemingen in moeilijkheden

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.