-A +A

advocaat schadevergoeding en aansprakelijkheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wij kunnen u helpen met de juridische of minnelijk afhandeling van alle schadegevallen. In de meeste gevallen kan onze tussenkomst gedekt worden door uw rechtsbijstandsverzekering of uw familiale verzekering

overzicht schadevergoeding en aansprakelijkheid een overzicht

 

grondregels burgerlijke aansprakelijkheid

aansprakelijkheid door fout: de grondprincipes

lichtste fout

foutbegrip in de aansprakelijkheidsleer van art. 1382 BW

exoneratie burgerlijke aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

quasi-immuniteit buitencontractuele schade van de uitvoeringsagent

causaal verband

lichamelijke schade

equivalentieleer  -  pluraliteit van oorzaken

termijnen in het verzekeringsrecht

aansprakelijkheid voor medische fouten

medisch recht & aansprakelijkheid

   - aansprakelijkheid bij sterilisatie
   - aansprakelijkheid bij vermageringsingrepen
   - aansprakelijkheid bij plastische chirurgie
   - aansprakelijkheid bij medische experimenten en placebo testen
 

aansprakelijkheid ouders

aansprakelijkheid onderwijzers

aansprakelijkheid voor zaken

aansprakelijkheid voor dieren

aansprakelijkheid van een onthaalmoeder

familiale verzekering en opzettelijke fout door kinderen

indicatieve tabel schadevergoedingen

kapitalisatiemethode

voertuigschade

kledijschade

overzicht morele schade

wat is consolidatie

tijdelijke arbeidsongeschiktheid

blijvende arbeidsongeschiktheid

verlies van een schooljaar

de morele schade voor het verlies van een hond

maaltijdcheques en vergoeding

rouwkledij: recht op volledige vergoeding

voorbeschiktheid tot schade

seksuele schade

onthulling seksuele geaardheid

waarde van een kind

verlies van en echtgenoot

verlies van een samenwonende partner

voorbeschiktheid van het slachtoffer of van de schade


interest

Vergoeding van slachtoffers van opzettelijke misdrijven in de Europese unie

derdemedeplichtigheid aan contractbreuk

productaansprakelijkheid

samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

productaansprakelijkheid geneesmiddelen bijsluiter

rechtsbijstand

morele schadevergoeding is onbelastbaar

opdracht medische deskundige

aansprakelijkheid van de overheid

aansprakelijkheid van de staat door de fout van de rechter

schadevergoeding voor vrijwillige prestaties

schadevergoeding aan onvergund gebouwde constructies

remmen voor een hond, kat of ander dier

struikelen over een hond

aansprakelijkheid voor zaken

1386bis BW vergoeding schade door geesteszieken

een voertuig van uw eigendom laten wegtakelen op grond van het veldwetboek

openbare weg

aansprakelijkheid bij klapband

samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

valse gebruikelijke bestuurder

aansprakelijkheid proefrit

de aansprakelijkheid van de vervoerder op grond van het CMR verdrag

asbestfonds

aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar

slachtofferfonds

gemeenschappelijk waarborgfonds

zelfmoord en verzekering

arbeidsongevallen

schadevergoeding bij overlijden

de schaderegeling voor de politierechter

rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar

schadevergoeding en BTW

ongeval kind landbouwer op het veld

verergering van de toestand van het slachtoffer

valse verklaringen van de verzekeringnemer en nietigheid van de polis

schade aan elektrische apparaten door gebrek in de stroomvoorziening

arbeider of bediende niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens de tewerkstelling

weigering van de verzekeringsmaatschappij tot vergoeding wegens opzettelijke daad

voordeeltoerekening bij schadevergoeding

schadeloosstelling beroepsziekten

RDR regeling

ziekteverzekeringsovereenkomsten, hospitalisatieverzekering en andere ziekteverzekeringen

opdrijven bromfietsen

morele schade bij bewustzijnsverlies

fraus omnia corrumpit

eigen fout van het slachtoffer

vergoedbaarheid van de schade die de overheid lijdt wegens arbeidsongeschiktheid van een ambtenaar veroorzaakt door een fout van een derde

verlies van inkomsten uit zwartwerk is geen vergoedbare schade

beperking van de interest wanneer vertraging door fout van de schuldeiser

aansprakelijkheid van de herbergier bij ongeval met dronkenschap

rampenfonds

schadeloosstelling joden slachtoffer tweede wereldoorlog

verzekering dekking voor toevallig bestuurd voertuig

verjaring – Schuldvordering ten laste van de overheid

vergoeding voor meerinspanning door een scholier

schadevergoeding van toekomstige schade bij toekomstige vervanging van tandprotheses

toekomstige schade en verdiscontering

wildschade

punitieve schadevergoedingen

impact van nieuwe gebeurtenissen na het ongeval op de schadebegroting

impact van nieuw huwelijk op de schadevergoeding wegens het verlies van de economische waarde van de huisvrouw of huisman

verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid en van schadevergoeding uit een misdrijf of ongeval

de regresvordering algemeen

equivalentieleer

risicoaanvaarding

landverzekeringsovereenkomst (wet op)

verjaring en verzekering

schade moet zeker zijn

verlies van een kans

zwavelzuurarrest

dekhengstarrest

verzekering kan zich niet beroepen op de alcoholintoxicatie om de vergoeding van het slachtoffer te weigeren, zelfs niet voor de niet-verplichte verzekeringen

schadevergoeding voor de fout van de rechter

het arbeidsongeval en de plotse gebeurtenis

verjaring van een burgerlijke vordering volgend op een misdrijf

terugvordering gewaarborgd loon

schade bij weerkaatsing zien lijden doet lijden

recht op interest van de verzekering boven de dekking

omniumverzekering

schadevergoeding voor de strafrechter bekomen na afhandeling van de zaak art 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering

 

 

Commentaar: 

Rechtsleer:

• Overzicht van rechtspraak, H. Vandenberghe, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008) TPR 2010-1 en 2010-4,1749

• Overzicht Aansprakelijkheid uit orechtmatige daad (1964-1988) TPR 1980, 1146 

•  Overzicht Aansprakelijkheid uit orechtmatige daad (1979-1984) TPR 1987, 1 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: di, 01/11/2011 - 10:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.