-A +A

advocaat huur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De algemene  wettelijke bepalingen mbt huur: uittreksel uit het burgerlijk wetboek: de artikelen 1714 tot 1762 bis BW: klik hier.

de huur van bedrijfslokalen die niet valt onder de handelshuur

woninghuurwet

rechten van huurder en nieuwe eigenaar bij de verkoop van een gehuurde woning

beëindiging en opzegging van de huurovereenkomst woninghuur overzicht

wijziging huurwet wet 25 april 2007

de vlaamse wooncode

onbewoonbaarverklaring

handelshuur

de wet op de handelshuur

de handelshuurhernieuwing

indexering van de huur (berekening)

huurcalculator (afkomstig van de federale overheid)

indexatie van de huur (recht)

bindende derdenbeslissing (bij vaststelling huurschade)

faraomieren als verborgen gebrek ter ontbinding van de huur

huurontbinding door insectenplaag

voortijdige beëindiging van de huur

plaatsbeschrijving

Wie kan in de huurwoning blijven wanneer het concubinaat beëindigd wordt?

ontbinding van de huur wegens niet betaling van de huur

uitstel tot betaling van de huur verleend door de rechter

sociale huur

krakers uitdrijven

registratie van huurovereenkomsten

de registratie van een huurcontract: nieuwe wettelijke bepalingen

de huur als (on)deelbare verbintenis

huurzaken inleiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding wie betaalt de kosten

De inbreng van een verhuurd onroerend goed: Tegenwerpelijkheid van de
lopende huurovereenkomst aan de verkrijgende vennootschap

levenslange huur

opzegging van het huurcontract door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

overlijden maakt geen einde aan een huurovereenkomst

verbod tot het houden van huisdieren in de huurwoning

getolereerde huurachterstallen rechtsverwerking en rechtsmisbruik

huurschade

kooprecht van sociale huurders

oproeping in verzoening huur

verjaring indexaanpassing huur en terugbetaling huur

uitdrijving van de huurder uithuiszetting opstraatstelling

herziening van de huurprijs woninghuur

pandbeslag een bijkomende waarborg voor de verhuurder

opzegging van de huur aan een echtpaar of aan wettelijk samenwonenden

het huurrecht en de gehuwden of wettelijk samenwonenden

niet betaling van de huur door een huurder in collectieve schuldenregeling

huisdieren en huur: verbod tot het houden van huisdieren in de huurwoning
 

huur en de bescherming van de gezinswoning
 

huur & het concubinaat en rechten op de huurwoning: bijzit buitenzetten
 

huur: getolereerde huurachterstallen rechtsverwerking en rechtsmisbruik
 

huur: handelshuur
 

huur huisdieren
 

huur overzicht

huur: registratie van huurovereenkomsten
 

huur: wet op de handelshuur
 

huur: wet handelshuur: handelshuurhernieuwing
 

huur: wet handelshuur: verbod tot onderhuur of huuroverdracht en gezamenlijke overdracht van het handelsfonds
 

huisjesmelkers
 

huur
 

huur als (on)deelbare verbintenis
 

huur en huisdieren: verbod tot het houden van huisdieren in de huurwoning
 

huur overzicht
 

huur van bedrijfslokalen die niet valt onder de handelshuur
 

huur: algemene  wettelijke bepalingen mbt huur: uittreksel uit het burgerlijk wetboek: de artikelen 1714 tot 1762 bis BW: klik hier.
 

huur: beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord
 

huur: concubinaat en rechten op de huurwoning een bijzit buitenzetten
 

huur: geldigheid van de huurovereenkomst bij verhuring door een ongemachtigde verhuurder
 

huur: indexatie van de huur (recht)
 

huur: levenslange huur
 

huur: ontbinding van de huur wegens niet betaling van de huur
 

huur: ontbinding van de huurovereenkomst
 

huur: opzegging van het huurcontract door de verhuurder voor persoonlijk  gebruik
 

huur: overlijden maakt geen einde aan een huurovereenkomst
 

huur: registratie van een huurcontract: nieuwe wettelijke bepalingen
 

huur: registratie van huurovereenkomsten
 

huur: uitstel tot betaling van de huur verleend door de rechter
 

huur: voortijdige beëindiging van de huur
 

huur: voortijdige beëindiging van de huur
 

huurachterstal: getolereerde huurachterstallen rechtsverwerking en rechtsmisbruik
 

huurachterstallen: ontbinding van de huur wegens niet betaling van de huur
 

huurachterstallen: uitstel tot betaling van de huur verleend door de rechter
 

huurwet wijziging wet 25 april 2007

huurwoning en concubinaat
 

huurzaken inleiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding wie betaalt de kosten
 

huurzaken inleiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding wie betaalt de kosten

wachtlijsten en inschrijvingen op lijsten sociale woningen

 

modellen huur

de registratie van een huurcontract: nieuwe wettelijke bepalingen

overzichtspagina huur

wijziging huurwet wet 25 april 2007

huurwaarborg en nieuwe huurwet woninghuur

publiciteit van de gevraagde huurprijs inzake woninghuur

bijlagen bij het huurcontract inzake woninghuur arrest grondwettelijk hof

de herstellingen lastens de verhuurder en de nieuwe huurwet

de vereiste van een schriftelijk contract inzake woninghuur

 

Gerelateerd
Modellen: 
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.