-A +A

advocaat consumentenrechten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

Kredieten

Overige consumentenrechten

Consumentenkrediet

Handelspraktijken:
wettekst van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
uitleg over de wet van 14 juli 1991 (incl. latere wijzigingen) betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

Wetgeving consumentenkrediet

uw rechten tegenover incassokantoren:
Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 

Wet van 4 augustus op het hypothecair krediet

De koopwet uw rechten tegen de verkopers

gespreide betalingen van producten of diensten en consumentenkrediet

consument en recht op informatie

anatocisme

Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van een kredietkaart

wet Breyne

 

rechten bij beslag

 

basisbankdienst (recht op een bankrekening)

hypothecair mandaat

diverse vragen van onvermogenden

hypothecaire volmacht

loonbescherming

kredietkaartfraude

wet op de huwelijksbureau en huwelijksbemiddeling

wederbeleggingsvergoeding hypothecair krediet

bedrog kilometerstand voertuigen

juridische aard van zichtrekening en overschrijving

uw rechten tegenover de vastgoedmakelaar

 

plichtenleer vastgoedmakelaars

aansprakelijkheid bij vervalsing van het overschrijvingsorder

huwelijksbemiddeling en relatiebemiddeling

aansprakelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten

interest

slapende rekeningen

productaansprakelijkheid

kosteloze afsluiting van een bankrekening

timesharing

kosteloze borgtocht

geen hoedanigheid: niet betalen

zwarte lijst

opschortende voorwaarde

verbruikerskredietcentrale

rechtsbijstand

lening op pand

wet op de elektronische handel

 

verkopen aan de consument buiten de onderneming van de verkoper

 

veranda verkoop

 

het verzakingsbeding in consumentenovereenkomsten

 

televisiespelletjes

 

aangifteplicht liquide middelen aan de grens

 

aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar

 

verjaring art. 2277 B.W.

 

consumentencontracten opzeggen

 

schade aan elektrische apparaten door gebrek in de stroomvoorziening
 

 

consumentenakkoorden

 

wederkerigheid van schadebedingen

 

wetgeving zonnecentra

 

opzeggen van consumentenovereenkomsten

 

consumentencontracten opzeggen van onbepaalde duur

 

voorlichtingsplicht consument 30 WHPC

 

onrechtmatig beding 31 WHPC

 

vergelijkende reclame

 

prijsaanduiding

 

aanduiding van de hoeveelheid

 

benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten

 

benaming van oorsprong

 

verplichting tot voorlichting van de consument

 

documenten betreffende de verkopen van produkten en van diensten

 

verlenging van de dienstenovereenkomst

 

verboden kosten voor telefoonoproepen voor naverkoop

 

verkopen met verlies

 

aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen

 

uitverkopen

 

opruimingen of solden

 

gezamenlijk aanbod van produkten en diensten

 

waardebonnen

 

openbare verkopen

 

afgedwongen aankopen

 

overeenkomsten op afstand

 

kettingverkoop netwerkverkoop

 

verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper

 

ambulante handel

 

reclame en oneerlijke handelspraktijken

 

oneerlijke handelspraktijken jegens de consumenten

 

consumentenakkoorden

 

vordering tot staking WHPC

 

waarschuwingsprocedure WHPC

 

klachten inbreuken WHPC bevoegde instantie

 

sancties WHPC strafbepalingen en schrapping

 

opsporing en vaststelling van de bij WHPC wet verboden daden

 

welke sancties en maatregelen kunnen genomen worden bij inbreuk op de WHPC

 

wie is consument in de zin van de WHPC toepassingsgebied van de wet

 

toepassingsgebied WHPC

 

wie is onderneming in de zin WHPC

 

toepassingsgebied van de Belgische wet ien de bevoegdheid van de Belgische rechter inzake de WHPC op buitenlandse ondernemingen

 

afwerven cliënteel

 

vrije beroepen en consumentenrechten

 

bouwen en wonen

 

nietige aankoopbelofte

 

wederbelegginsvergoeding en hypothecair krediet

 

aansprakelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten

 

informatieverplichting

 

resultaatsverbintenis van de hoteluitbater

 

verantwoordelijkheid van de bank bij belegging

 

KB tot invoering MIFID

 

gezamenlijke aankopen van stookolie door het OCMW

 

Class action

 

Citibank en Lehman Brothers

 

beleggingsrisico en aansprakelijkheid bank

 

een brief van een incasokantoor

 

oneerlijke handelspraktijken

 

misleidende handelspraktijken

 

agressieve handelspraktijken

 

de wet op de handelspraktijken

 

handelspraktijken met bijzonder zware sancties

   

Nog meer rechten:

de rechten van de vliegtuigpassagier

uw rechten als gemeenteraadslid

werken als huisbediende in een Belgisch gezin & uitbuiting van buitenlanders

Iban code en swift code berekenen

 

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.