-A +A

advocaat burgerlijk recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

klik hier voor meer info

referentieadres

bevolkingsregister wetgeving

rijksregister

zakenrecht en goederenrecht

de wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties

interestvoet toepasselijk in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

de koopwet

eigendomsoverdracht en risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud

voordelen tussenkomsten van een advocaat versus een incassokantoor

verzet tegen een verstekvonnis

derdenverzet

het kortgeding

aanneming

verzegeling

het boswetboek

bosdecreet

het veldwetboek

de vastgoedmakelaar: wettelijke bepalingen

de vastgoedmakelaar en het recht op commissie

de onderhoudsplicht van de begiftigde

erfstellingen over de hand

lijkbezorging

wilsbeschikking lijkbezorging

verbreking van verloving: schadevergoeding en herroeping van schenking

consument en recht op informatie

echtscheiding en tegenbrief

schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar

De algemene  wettelijke bepalingen mbt huur: uittreksel uit het burgerlijk wetboek: de artikelen 1714 tot 1762 bis BW: klik hier.

de huur van bedrijfslokalen die niet valt onder de handelshuur

huur overzicht

krakers uitdrijven

woninghuurwet

registratie van huurovereenkomsten

de vlaamse wooncode

onbewoonbaarverklaring

handelshuur

de wet op de handelshuur

de handelshuurhernieuwing

de lening en de bruikleen: de wettelijke bepalingen de artikelen 1874 tot 1914 BW

bewaargeving en sekwester de artikelen 1915 tot 1963 BW

uittreksel uit het burgerlijk wetboek inzake de kanscontracten. de artikel 1964 tot 1983 burgerlijk wetboek

Lastgeving of mandaat: de wettelijke bepalingen vervat in het burgerlijk wetboek: de art. 1964 tot 2010 van het burgerlijk wetboek

rechten van de patiƫnt

voordelen en nadelen van een patrimoniumvennootschap

uw rechten tegenover de vastgoedmakelaar

retentierecht

testament

de aangifte van een nalatenschap

wet Breyne

basispagina vruchtgebruik

wat is vruchtgebruik?  (link naar de wet)

soorten vruchtgebruik

hoe ontstaat vruchtgebruik? (link naar de wet)

hoe eindigt vruchtgebruik? (link naar de wet)

de verplichtingen van de vruchtgebruiker (link naar de wet)

rechten van de vruchtgebruiker (link naar de wet)

de waarde van het vruchtgebruik

wie draagt de kosten van onderhoud en herstelling bij vruchtgebruik

wettelijke bepalingen inzake het onderhoud en herstelling bij vruchtgebruik

vruchtgebruik de wettelijke bepalingen

omzetting vruchtgebruik langstlevende echtgenoot

gedwongen en minnelijke verkoop en overname van vruchtgebruik en naakte eigendom

tontine en beding van aanwas

schenking door schuldigerkenning

kwijtende verjaring

bevrijdende verjaring

interest

betalen aan SABAM voor het afspelen van muziek

absolute en relatieve nietigheid

dwingend recht en aanvullend recht

voorlopige bewindvoering

timesharing

opschortende voorwaarde

bezit als titel van eigendom

wilsbeschikking lijkbezorging

recht op afbeelding

wet tot bescherming van informaticadiensten met voorwaardelijke toegang.

softwarewet

spamwetgeving

voorrechten

exceptio non adimpleti contractus

bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

verzet tegen roerende waarden, aandelen obligaties en kasbons, bij buitenbezitstelling van titels aan toonders

vertrouwensleer en schijnmandaaat

rechtsmisbruik

erfdienstbaarheden

non-aedificandi

openbaarheid van bestuur

rechtsverwerking

verkoop op lijfrente

de theorie van het schijnmandaat

wederrechtelijk registreren van domeinnamen

in pari causa turpitudinis cessat repetitio gevolgen van een nietige overeenkomst restitutio in integrum

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

zwart geld bij de verkoop van onroerend goed

kosteloze borgtocht

schenking overzichtspagina

vrijwaring na overdracht

vinden van een schat

eigendomsvordering

niet-retroactiviteit van de wet

compromis ontbinden

bewijsregels

ondertekening van een overeenkomst

opzeggen van consumentenovereenkomsten

archeologische vondsten

korte verjaring van 1 jaar

burenhinder gepleegd door de overheid

spelexceptie

kansspelwet

recht van bewoning

art. 516 tot 710bis BW : Goederen en eigendom

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, verblijfsrechten en gezinshereniging

nietige aankoopbelofte

wat is regres en wat is een regresvordering

gemene grachten artikel 666 burgerlijk wetboek

vrijwaring

onroerende goederen

onroerende goederen door incorporatie

erfdienstbaarheid van overgang

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.