-A +A

Administratief en Onderwijsrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Kroniek van het Belgische
ambtenarenrecht 1999-2008 1

Alexander DE BECKER, RW 2008-2009, 1154
lees
deze bijdrage met het paswoord van RW


 

 

betwisting examenuitslag
openbaarheid van bestuur
machtiging gemeenteraad om in rechte op te treden
vordering door de burger namens de gemeente
actio polularis
spreekrecht ambtenaren
kennisname van een aangetekend schrijven
decreet ruimtelijke ordening
vreemdelingenrecht
motiveringsplicht ontslag in de publieke sector
motivering van de bestuurshandelingen
deontologische code federale ambtenaren
brownfield
vergoedbaarheid van de schade die de overheid lijdt wegens arbeidsongeschiktheid van een ambtenaar veroorzaakt door een fout van een derde
kortgeding door de burgerlijke rechter tegen administratieve beslissingen
rampenfonds
overheidsopdrachten
verjaring – Schuldvordering ten laste van de overheid
belasting op leegstand krotbelasting
aanbesteding
OCMW
OCMW decreet
zonnepanelen en zonneboilers
gezamenlijke aankopen van stookolie door het OCMW
stookoliefonds
gebrek aan bekendmaking van de bouwvergunning
betalingsachterstand overheid

KB 26 september 96 overheidsopdrachten

toetsingsrecht van de rechter van overheidsvergunningen die nochtans van reglementaire en niet van contractuele aard zijn

uitstel, opschorting en probatie en administratieve sancties

bevoegdheid van hoven en rechtbanken ten aanzien van beslissingen van administratieve besturen

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.