-A +A

Abnormale prijzen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Abnormale prijzen

In een vrije markt worden prijzen vrij bepaald door vraag en aanbod. In ons Belgisch recht is het verkeerd te veronderstellen dat dit vrije marktprincipe algemeen is. De markt wordt op verschillende gebieden gereguleerd.

Zo bestaat er een formeel verbod om abnormale prijzen te hanteren en worden eventuele misbruiken gesanctioneerd.

Het abnormale karakter van de prijs wordt beoordeeld in functie van de toestand van de markt, en van de exploitatiekosten (artikel 1 van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen).

De belangrijkste sectoren alwaar dergelijke problemen rijzen zijn ontstoppers, dépannagediensten, takeldiensten, ziekenvervoer, rechtstreekse verkopers van producten aan huis van de cliënt.... met name sectoren waar het concurrentiespel niet perfect werkt omwille van een ondoorzichtige markt of omwille van de bijzondere omstandigheden waarin de medecontracterende consument zich bevindt (dringende noodzaak, toestand van ontreddering, misbruik van vertrouwen,...).Nuttige tips:

Een aannemer die een dienst aan huis geleverd, kan geen onmiddellijke betaling eisen. U bent immers verplicht om eerst na te gaan in hoeverre deze aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft en beschikt over een regelmatig ondernemingsnummer. Hiertoe zal u dus eerst een factuur dienen te ontvangen. Aan de hand van de gegevens van deze factuur kan u niet alleen nagaan of u een inhoudingsplicht geeft op deze facturen wegens fiscale of sociale schulden, maar kan u bovendien oordelen of de gehanteerde prijs al dan niet abnormaal is.

Voel u hierbij niet gebonden door mondelinge of schriftelijke afspraken. Overeenkomsten die werden afgesloten tegen overdreven prijzen zijn zeer zeker aanvechtbaar omdat zij veronderstellen dat de consument in zijn vrijheid werd beperkt, door de noodsituatie (bijvoorbeeld voor ontstoppers en depannagediensten, of door de psychologische druk die uitgeoefend werd op de consument bij een verkoop aan de deur.

Wanneer je na de levering van de dienst als een product gevraagd wordt om iets te ondertekenen, weet dan dat u onder geen enkele voorwaarde kan verplicht worden om wat dan ook te ondertekenen en onderteken niets waarmee u niet akkoord bent.

Laat u vooral niet intimideren. Heel wat van dergelijke verkopers en aannemers kunnen plots bijzonder agressief uitpakken zowel verbaal als fysisch of zich schuldig maken aan huisvredebreuk door te weigeren uw woning te verlaten. Weet dat ze hiervoor gestraft kunnen worden en dat de schadevergoeding die u dan kan bekomen wellicht een groter is dan hetgeen zij van u te vorderen hebben. Belder zal onmiddellijk de politie op wanneer iemand in uw woning aanwezig is die weigert uw woning te verlaten op uw bevel en leg klacht neer wegens woonst schending. Leg hierna een verklaring van benadeelde af bij het parket en overweeg zelfs om een klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Maak uw ervaringen kenbaar via het internet zodat derden niet op dezelfde wijze kunnen worden benadeeld door malafide aannemers.

Alvorens u beroep doet op bepaalde aannemer van bepaalde dienstverleners is het er gewezen naleven nadenkt of u niet beschikt over een polis die dezelfde dienstverleningen verschaft. vb. teleclaims van Fortis. Zo verschaffen tal van goede brandverzekeringen heel wat dienstverleningen inzake acute tussenkomsten bij waterschade of verstopping waarbij de kostprijs van deze tussenkomst begrepen is in de prijs van de polis en nu dus onmiddellijk niettemin een factuur zal geconfronteerd worden. Dit is vooral van belang bij de zogeheten ontstoppers.

Zelden gaan dergelijke personen over tot dagvaarding. Zij weten immers maar al te goed dat hun facturen door de vrederechter vaak kunnen aanleiding geven tot vermindering en waarbij ze dan nog eens zelfs kunnen veroordeeld worden tot de gerechtskosten en tot een schadevergoeding wegens de verontrusting die ze in uw woning gepleegd hebben. Leg klacht neer bij de federale overheidsdienst economie en wanneer u toch gedagvaard wordt voorzien dan in een goede verdediging.

Wenst u een klacht in te dienen in verband met dit onderwerp, kan u rechtstreeks kontakt opnemen met de FOD Econonomie,  of via hun formulier :North Gate III, Koning Albert II laan 16 te 1000 BrusselWaar en hoe klacht indienen?

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Dit is de reden waarom zij u een klachtenformulier ter beschikking stelt dat u kunt terugsturen:

  • per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be,

  • per fax naar nummer (02) 277 54 52

  • per brief naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling,
    WTC III,
    Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Het is dan ook zeer belangrijk dat u dit formulier gebruikt! Dit doende stelt u de Algemene Directie Controle en Bemiddeling in staat uw vraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden.


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: do, 06/10/2011 - 15:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.