-A +A

aasgierenfondsen onbeslagbaarheid ontwikkelingshulp

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

Ingevolge de wet van 1 april 2008 zijn de bedragen en goederen die bestemd zijn voor de Belgische internationale samenwerking en voor de overige Belgische officiële ontwikkelingshulp niet vatbaar voor beslag of overdracht.

In de voorbije jaren zijn er aasgieren fondsen ontstaan die de schulden van arme ontwikkelingslanden opkopen aan een veel lagere som dan de werkelijke waarde ervan. de kredietverschaffers van deze arme landen waren reeds lang overtuigd dat deze schulden wellicht niet op een normale wijze konden terugbetaald worden. precies daarom hebben zij deze schuldvorderingen voor een prikje van de hand gedaan.

Deze aasgieren fondsen hadden een nieuwe techniek gevonden om tot de recuperatie van deze schulden over te gaan en dit niet alleen voor de verminderde sommen waarvoor zij de lening over kochten, noch voor de totale schuldenlast, maar wel voor de totale schuldenlast vermeerderd met achterstallige intresten en kosten.

Zij deden dit door beslag te leggen op de ontwikkelingsgelden die voor deze landen bestemd waren. hierdoor komen de ontwikkelingsprojecten in moeilijkheden en kunnen zij hun werkelijke doelstellingen niet bereiken. meer zelfs het verzamelde ontwikkelingsgeld verdwijnt als sneeuw in de zon in de handen van deze aasgieren.

in de strijd tegen deze aasgieren fondsen heeft de Belgische wet dan ook terecht voorzien in de onbeslagbaarheid van de ontwikkelingsgelden.

 

6 APRIL 2008. — Wet die ertoe strekt de inbeslagneming of de
overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de
internationale samenwerking, met name via de techniek van de
aasgierfondsen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen
volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel
78 van de Grondwet.
Art. 2. De wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale
samenwerking wordt aangevuld met een artikel 11bis luidende :
« Artikel 11bis. De bedragen en de goederen bestemd voor de
Belgische internationale samenwerking, alsmede de bedragen en
goederen bestemd voor de overige Belgische officiële ontwikkelingshulp
- andere dan die van de Belgische internationale samenwerking -
zijn niet vatbaar voor beslag, noch voor overdracht. »
Art. 3. Artikel 5 van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie
van de Nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de Minister
van Financiën en van de Minister die de Buitenlandse Handelsbetrekkingen
in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten of buitenlandse
organismen toe te staan, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 75 van
10 november 1967, wordt aangevuld met het volgende lid :
« De bedragen van de leningen toegekend overeenkomstig het
bepaalde in het eerste lid zijn niet vatbaar voor beslag, noch voor
overdracht. »
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 6 april 2008.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.