-A +A

Aardeweg

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een aardeweg is een niet verharde openbare weg die breder is dan een pad en die niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.

De aardeweg verliest zijn hoedanigheid niet zo hij enkel bij zijn aansluiting met een andere openbare weg het uitzicht van een rijbaan heeft.

Let wel, Een weg kan openstaan voor het verkeer van het publiek in het algemeen zonder daarom ingericht te zijn voor het voertuigenverkeer in het algemeen. De beslissing dat een aardeweg, hoewel hij niet is ingericht voor het voertuigenverkeer in het algemeen, toch een openbare weg is, is bijgevolg niet tegenstrijdig.

Geen enkele wettelijke bepaling stelt de criteria vast aan de hand waarvan zou kunnen worden uitgemaakt of een openbare weg al dan niet is ingericht voor het voertuigenverkeer in het algemeen.

De wegcode is enkel toepasselijk op de openbare weg. Op de private wegen die niet toegankelijk zijn voor alle personen, geldt de wegcode niet, maar volgens de meerderheidsopvatting in de rechtspraak moeten de regels van de wegcode op private terreinen bij analogie worden toegepast en gelden er zeker de algemene voorzichtigheidsnormen.

Dronkenschap, alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf gelden kunnen zowel op de openbare als op een openbare plaats gepleegd worden.

De verplichting tot het hebben van een verzekering voor een motorvoertuig geldt enkel voor de openbare weg. De verzekering dekt evenwel zowel ongevallen op de private weg als op de openbare weg Art. 3 lid 2 Modelpolis 1956, art. 1 laatste lid modelpolis 1992, bijlage bij KB 14/12/1992.

 Een openbare plaats is de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn. Met deze niet openbare terreinen wordt bedoeld de plaatsen die niet opengesteld zijn voor het algemeen publiek maar wel voor een bepaalde categorie van personen.

voor het verschil openbare plaats en openbare weg zie deze link

Rechtspraak:

• Cass. 20/12/1995, RW 1996-1997, 256

Overwegende dat een weg kan openstaan voor het verkeer van het publiek in het algemeen zonder daarom ingericht te zijn voor het voertuigenverkeer in het algemeen;

Overwegende dat dus niet tegenstrijdig is de beslissing dat een aardeweg, hoewel hij niet is ingericht voor het voertuigenverkeer in het algemeen, toch een openbare weg is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Over het derde middel: schending van artikel 2.6 van het koninklijk besluit van 1 december 1975,...

Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de criteria vaststelt aan de hand waarvan zou kunnen worden uitgemaakt of een openbare weg al dan niet ingericht is voor het voertuigenverkeer in het algemeen;

Dat, wat dat betreft, het middel, nu het opkomt tegen de criteria waarop de appelrechters hun beslissing hebben gegrond, faalt naar recht;

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de appelrechters, niet ontvankelijk is;

...
• Cass., 1 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 153;

• Pol. Turnhout, 14 maart 1985, R.W., 1985-86, 127, en de noot van L. Huybrechts;

• Cass., 6 januari 1993, R.W., 1992-93, 1195;

• Cass., 16 november 1993, R.W., 1993-94, 923.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: do, 28/09/2017 - 17:16
Laatst aangepast op: do, 28/09/2017 - 17:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.