-A +A

Aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten met netwerkbeheerders

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten met netwerkbeheerders van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit. Plafonnering en franchise zijn onwetmatig. ook de vereiste van het bewijs van de fout van de netwerkbeheerder.

Een aantal netwerkbeheerders hadden in hun voorwaarden gesteld dat zij enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zover kan aangetoond worden dat de schade het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare fout aan de netwerkbeheerder.

Nu algemeen wordt aanvaard dat elektriciteit een product is en een distributienetbeheerder een producent is in de zin van de wet op de productaansprakelijkheid (Cassatie, 06.04.2006, T.B.B.R. 2007, 188), leidt het geen enkele twijfel dat artikel 10 van de wet van de productaansprakelijkheid van toepassing is op de aansprakelijkheidsbeperking vervat in de overeenkomsten van reglementaire aard.

Wanneer een netwerkbeheerder haar aansprakelijkheid beperkt tot de fouten die enkel aan haar toerekenbaar zijn, handelt zij in strijd met artikel 10 van de wet op de productaansprakelijkheid hetgeen stelt dat de aansprakelijkheid van de producent ten aanzien van het slachtoffer niet kan worden uitgesloten of beperkt bij overeenkomst.
Een inbreuk hierop maakt een inbreuk uit op artikel 74, ten dertigste van de WMPC en artikel 2, ten achtentwintigste en 74 ten dertiende WMPC.

Producten vertonen een gebrek wanneer zij niet de veiligheid bieden die men ervan mag verwachten.
In het geval van elektriciteit zal dit bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de elektriciteit een te hoge spanning vertoont, waardoor schade wordt veroorzaakt aan de toestellen.

De aansprakelijkheid van de producent is een objectieve aansprakelijkheid.

Bij de beoordeling van een onrechtmatig karakter van een beding dient rekening gehouden met:

- de omstandigheden rond de sluiting van het de overeenkomst;
- de andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst;
- de aard van de goederen en de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
Rekeninghoudende met de economie van het standaardcontract en de eigenheid van de situatie kan niet van de gebruikers van een netwerk inzake energievoorziening worden verwacht dat zij de oorzaak van het schadegeval zouden aantonen. De energiedistributie maakt een dienst uit waarvan de gemiddelde consument geen enkele expertise heeft.

Deze situatie maakt het voor de consument bijzonder moeilijk om het bewijs te leveren van een fout van de netbeheerder.
Het onderzoek naar storingen kan overigens enkel door de netbeheerder zelf worden uitgevoerd.

Hierbij dient onmiddellijk gewezen te worden op artikel 8E van de wet productaansprakelijkheid of artikel 8B van de wet productaansprakelijkheid waarbij een producent zich zou kunnen beroepen op een ontwikkelingsrisico.

De Rechtbank van Koophandel te Hasselt zetelend in kort geding oordeelde dan ook op 25.10.2010 DCCR 94, 2012, 162 dat in de mate dat het aansluitingsreglement bepaalt dat in geval van schade de netwerkbeheerder enkel kan worden aangesproken als de consument een fout begaat in hare hoofde dit een inbreuk uitmaakt op artikel 74 ten dertigste WMPC.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 11/04/2012 - 19:39
Laatst aangepast op: wo, 11/04/2012 - 19:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.