-A +A

Aandachtspunten bij de verkoop van een handelszaak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

zie bedrijfsgids unizo, uitgegeven door vzw integraal, opvolging overname en stopzetting van het bedrijf of praktijk, pagina zeven en volgende


Wie een handelszaak overneemt dient zich eerst de vraag te stellen of de aandelen worden overgenomen (sharedeal) of enkel de activa (assetdeal).

Wie de aandelen overneemt bekomt niet alleen de activabestanddelen maar ook de volledige vennootschap, zowel de lusten als de lasten over en het is vaak moeilijk om alle lasten die op een vennootschap wegen te kennen.
Even moeilijk is het om de juiste waarde van de activa te waarderen.
In de regel wordt daarom de overdracht van een onderneming geregeld middels verschillende overeenkomsten waaronder:
- de non-disclosure overeenkomst of geheimhoudingsovereenkomst
- de due-diligence overeenkomst of overeenkomst tot boekenonderzoek
- de eigenlijke overdracht met waarborgen en vrijwaringsclausules, opschortende en ontbindende voorwaarden, eventuele herzieningen van de overnameprijs, exclusiviteiten en toegelaten activiteiten van de overlater na de overname

Stopzetting van de handelszaak door overdracht van de aandelen.

Wanneer een eenmanszaak wordt overgelaten, wordt bij de overname de gerealiseerde meerwaarde belast tegen 16,5, 33 % of het normaal tarief.
Maar wanneer de handelsactiviteit in het kader van een vennootschap werd uitgeoefend, kan men de aandelen belastingsvrij verkopen, alsook de eventueel hierop gerealiseerde meerwaarden.

De aandelen kunnen ook weggeschonken worden middels een belastingsvrije handgift.

Belangrijk nadeel aan de stopzetting van een handel door overdracht van de aandelen, is dat men op de pensioengerechtigde leeftijd dan volledig terugvalt op het pensioen en de eventuele bijkomende verzekeringen die men heeft aangegaan. Er mag dus niet vergeten worden dat het behoud van de vennootschap op het ogenblik van het pensioen door het behoud van de aandelen een interessante aanvulling kan uitmaken op het inkomen van de zelfstandige waarbij deze mogelijkheid bij de overdracht van de aandelen teniet gaat.

Een en ander kan natuurlijk opgevangen worden door een combinatie, waarbij een deel van de aandelen wordt overgedragen en een deel wordt behouden.

Verkoop van activa van de vennootschap gaat steeds gepaard met belastingsheffing op de gerealiseerde opbrengsten.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/03/2012 - 19:07
Laatst aangepast op: wo, 21/03/2012 - 20:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.