-A +A

BTW betalingsfaciliteiten bevoegdheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De termijnen voor aangifte en betaling inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals het te dezen toepasselijke art. 53 BTW-Wetboek die bepaalt, raken de openbare orde.

Geen enkele wettelijke bepaling verleent de rechter of de rekenplichtige ontvanger de bevoegdheid van deze termijnen af te wijken door bijkomende betalingstermijnen toe te staan voor vervallen BTW-schulden.

Dit neemt niet weg dat de rekenplichtige de mogelijkheid heeft om op autonome wijze en op zijn verantwoordelijkheid de invordering en de vervolging te organiseren en om in die optiek in betalingsfaciliteiten te voorzien.

Door aldus in betalingsfaciliteiten te voorzien kan de rekenplichtige hoe dan ook geen afbreuk doen aan de wettelijke betalingstermijnen.

De betalingsfaciliteiten betreffen een gedogen van de rekenplichtige, waaraan de belastingplichtige geen enkel recht ontleent.

Voormelde mogelijkheid om op autonome wijze en op eigen verantwoordelijkheid de invordering en de vervolging te organiseren en om in die optiek in betalingsfaciliteiten te voorzien, komt exclusief toe aan de rekenplichtige.

De beslissing ter zake is verbindend voor de rechter.

Een rechter die ingaande tegen de beoordelingsbevoegdheid van de rekenplichtige en zijn belastingadministratie, betalingsfaciliteiten toekent met betrekking tot een BTW-schuld, schendt art. 53 van het BTW-Wetboek (Cass. 24 april 2008, RW 2009-2010, 1052).
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 17/02/2010 - 01:27
Laatst aangepast op: zo, 09/07/2017 - 10:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.